ДСТУ 4227-2003 Руководство по проведению акустико-эмиссионного диагностирования объектов повышенной опасности

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4227-2003 Руководство по проведению акустико-эмиссионного диагностирования объектов повышенной опасности
Дата начала действия01.12.2003
Дата принятия15.09.2003
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 15.09.2003 № 155
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4227-2003
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» (ТК 78)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» (ТК 78)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО
 ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ДСТУ 4227-2003

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації «Технічна діагностика та не- руйнівний контроль» (ТК 78)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 15 вересня 2003 р. № 155 з 2003-12-01

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4  РОЗРОБНИКИ: А. Недосєка, д-р техн. наук, проф. (керівник розробки); О. Андрейків, чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф.; І. Волошкевич; А. Грузд, канд. техн. наук; А. Лебедев, акад. НАНУ; Л. Лобанов, акад. НАНУ; С. Недосєка, канд. техн. наук; М. Новіков, акад. НАНУ; М. Овсієнко; В. Скальський, канд. техн. наук; С. Стасюк, канд. техн. наук; В. Стрижало, д-р техн. наук; Л. Харченко; М. Чаусов, д-р. техн. наук; М. Яременко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Загальні вимоги до готування з АЕ діагностування

6 Проведення АЕ діагностування

7 Визначання та прогнозування технічного стану об’єкта та оформлювання результатів АЕ діагностування

8 Вимоги до організацій і персоналу, які проводять АЕ діагностування

9 Вимоги до техніки безпеки

Додаток А Схеми розміщення перетворювачів АЕ для визначання координат джерел АЕ

Додаток Б Форма протоколу (підсумкового) АЕ діагностування об’єкта

Додаток В Технічні умови на зразок для випробовування матеріалів методом АЕ

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО
ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

MANAGEMENT ON APPLICATION ACOUSTIC EMISSION
DIAGNOSTIC OBJECTS OF THE RISED DANGER

Чинний від 2003-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на промислові об’єкти: трубопроводи, трубопровідні системи та технологічне обладнання (котли, вмістища, резервуари тощо) нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, вантажопідіймальних засобів і споруд, трубопровідного транспорту та інших об’єктів підвищеної небезпеки (далі — об’єкти).

Стандарт встановлює основні вимоги щодо проведення акустико-емісійного (АЕ) діагностування зазначених об'єктів з метою визначення їх технічного стану та встановлення можливості і умов їх подальшої експлуатації. Ці вимоги слід враховувати у технологічних процесах, методиках АЕ діагностування кожного конкретного об’єкта, а також у відповідних нормативних документах (НД) з діагностування.

Стандарт призначений для персоналу, фахівців і посадових осіб, які займаються оцінюванням і прогнозуванням технічного стану об’єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 45002-98 Загальні вимоги до атестації випробувальних лабораторій

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования.

ГОСТ 30489-97 (EN 473:1992) Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования

ПМГ 15-96 Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. —18.10.94, Наказ № 104, Держнаглядохоронпраці України.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення:

3.1 випробовування

Дія, що полягає у визначанні однієї чи більше характеристик за встановленою методикою (ДСТУ 1.1)

3.2 методика випробовування

Установлена технічна процедура проведення випробовування (ДСТУ 1.1)

3.3 протокол випробовування

Документ, що містить результати випробовування та іншу інформацію стосовно них (ДСТУ 1.1)

3.4 об’єкт [технічного діагностування] [контролювання технічного стану]

Виріб та (або) його складові частини, які підлягають [діагностуванню] [контролюванню] (ДСТУ 2389)

3.5 технічний стан об’єкта

Стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, що їх установлено в технічній документації на об’єкт (ДСТУ 2389)

3.7 технічне діагностування

Визначання технічного стану об’єкта з означеною (заданою) точністю (ДСТУ 2389)

3.8 акустична емісія (АЕ)

Випромінювання об’єктом випробовування акустичних (пружних) хвиль (ДСТУ 2374)

3.9 акустична емісія матеріалу

Акустична емісія, викликана динамічним локальним зміненням структури матеріалу (ДСТУ 2374)

3.10 джерело акустичної емісії

Локальний об’єм об’єкта, в якому відбувається перетворення будь-якого виду енергії у механічну енергію акустичної емісії (ДСТУ 2374)

3.11 акустико-емісійний метод

Метод контролювання та діагност''вання, що ґрунтується на аналізі параметрів пружних хвиль акустичної емісії (ДСТУ 2374)

3.12 подія акустико-емісійна

Одинична дія (спрацювання) джерела акустичної емісії (ДСТУ 2374)

3.13 сигнал акустичної емісії

Змінна стохастична фізична величина, що несе інформацію про акустичну емісію (ДСТУ 2374)

3.14 імпульс акустичної емісії

Сигнал акустичної емісії, який має характер різкого короткочасного змінення свого значення (ДСТУ 2374)

3.15 акустико-емісійна апаратура

Обладнання, що забезпечує приймання, обробляння та реєстрування сигналів акустичної емісії (ДСТУ 2374)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com