ДСТУ 3832-98 Охрана окружающей природной среды. Автоматизированные системы контроля сточных вод. Типы и основные требования

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19012 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3832-98 Охрана окружающей природной среды. Автоматизированные системы контроля сточных вод. Типы и основные требования
Дата начала действия01.01.2000
Дата принятия04.01.1999
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 04.01.1999 № 1
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3832-98
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона навколишнього природного середовища
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СТІЧНИХ ВОД
Типи та основні вимоги

ДСТУ 3832-98

Видання офіційна

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1999

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Інститутом екологічних проблем (УкрНДіЕП) Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

ВНЕСЕНО Міністерством охорони навколишнього природного серадовища та ядерної безпеки України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 4 січня 1999 р. № 1

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. П. Білогуров, канд. техн. наук, В.А. Марков, В. Ю. Пащенко, Ю.В. Єрмоленко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення і скорочення

4 Класифікація типів АСК СВ

5 Призначення та цілі створення АСК СВ

6 Вимоги до АСК СВ

7 Комплектність АСК СВ

8 Вимоги до складу і змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення АСК СВ в дію

9 Порядок контролю та приймання АСК СВ

10 Вказівки щодо експлуатації

11 Гарантії виробника

Додаток А Перелік показників стічних вод, що підлягають обов'язковому контролю підприємствами та рекомендовані для автоматизації в АСК СВ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СТІЧНИХ ВОД
Типи та основні вимоги

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СТОЧНЫХ ВОД
Типы и основные требования

PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT
AUTOMATED SYSTEMS OF WASTE WATERS MONITORING
Types and general requirements

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на всі види автоматизованих систем контролю стічних вод, що їх скидають у водний об'єкт або каналізацію населених пунктів.

Стандарт не поширюється на автоматизовані системи контролю якості природних вод. Стандарт не поширюється на автоматизовані системи, що не пов'язані з охороною навколишнього середовища.

Вимоги цього'стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності (далі — підприємств), що здійснюють наукові дослідження, проектування, введення в дію та експлуатацію штомапгизованйх систем контролю стічнйх вод на території України, незалежно від форм власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ГОСТ 8.010-90 ГСИ. Методики выполнения измерений

ГОСТ 8,437-81 ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения

ГОСТ 8.556-91 ГСИ. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке

ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ. Автоматизированные системы управления. Общие требования

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектност и обозначение докумектое при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 27384-87 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com