ДСТУ EN 55022:2017 Оборудование информационных технологий. Характеристики радиовозмущений. Нормы и методы измерения (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 55022:2017 Оборудование информационных технологий. Характеристики радиовозмущений. Нормы и методы измерения (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия25.09.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 55022:2014
Утверждающий документПриказ от 25.09.2017 № 300 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, отмене национальных нормативных документов и поправки к национальному нормативному документу
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа55022:2017
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Электромагнитная совместимость и стойкость радиоэлектронных, электронных и электротехнических средств» (ТК 22)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Электромагнитная совместимость и стойкость радиоэлектронных, электронных и электротехнических средств» (ТК 22)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 55022:2017
(EN 55022:2010; EN 55022:2010/АС:2011, IDT)

ОБЛАДНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОЗБУРЕНЬ

Норми та методи вимірювання

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22) (ТОВ НВП «СІГМА-М», НТУУ «КПІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 25 вересня 2017 р № 300 з 2019—01 —01

3 Національний стандарт відповідає EN 55022:2010; EN 55022:2010/АС:2011 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 55022:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 55022:2010

1 Об’єкт та сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація ОІТ

4.1 ОІТ класу В

4.2 ОІТ класу А

5 Норми на кондуктивні збурення на затискачах мережі та телекомунікаційних портах

5.1 Норми на напругу збурення на затискачах мережі

5.2 Норми до кондуктивних несиметричних збурень (за загального режиму) на телекомунікаційних портах

6 Норми на випромінюване збурення

6.1 Норми на частотах нижче ніж 1 ГГц

6.2 Норми на частотах понад 1 ГГц

7 Інтерпретація норм CISPR радіозбурень

7.1 Значущість норм CISPR

7.2 Застосування норм під час випробування обладнання серійного виробництва на відповідність нормам

8 Загальні умови вимірювання

8.1 Шум навколишнього середовища

8.2 Загальна схема розташування

8.3 Схема розташування EUT

8.4 Робота EUT

9 Метод вимірювання кондуктивних збурень на затискачах мережі та телекомунікаційних портах

9.1 Вимірювальні детектори

9.2 Вимірювальні приймачі

9.3 Еквівалент мережі (AMN)

9.4 Пластина базового уземлення

9.5 Схема розташування EUR

9.6 Вимірювання збурень на телекомунікаційних портах

9.7 Реєстрування результатів вимірювань

10 Метод вимірювання випромінюваних збурень

10.1 Вимірювальні детектори

10.2 Вимірюваний приймач на частоті нижче ніж 1 ГГц

10.3 Антена на частоті нижче ніж 1 ГГц

10.4 Вимірювальний майданчик на частоті нижче ніж 1 ГГц

10.5 Схема розташування EUT на частоті нижче ніж 1 ГГц

10.6 Вимірювання випромінюваних збурень на частоті понад 1 ГГц

10.7 Реєстрування результатів вимірювань

10.8 Вимірювання за наявності потужних сигналів навколишнього середовища

10.9 Випробування на місці встановлення

11 Невизначеність вимірювання

Додаток А (обов’язковий) Вимірювання загасання альтернативних випробувальних майданчиків

Додаток В (обов’язковий) Вибір рішення в разі вимірювання піковим детектором

Додаток С (обов’язковий) Можливі випробувальні установки для вимірювання в загальному режимі

Додаток D (довідковий) Приклади принципових схем стабілізації імпедансу (ISN)

Додаток Е (довідковий) Параметри сигналів на телекомунікаційних портах

Додаток F (довідковий) Обґрунтування методів вимірювання збурень на телекомунікаційних портах

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 55022:2017 (EN 55022:2010; EN 55022:2010/АС:2011, IDT) «Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 55022:2010; EN 55022:2010/АС:2011, IDT (версія en) «Information technology equipment— Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «це видання», «EN 55022», «цей міжнародний стандарт», «цей європейський стандарт» та «CISPR 22» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 55022:2010 у цей національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту: «Цей стандарт розроблено відповідно до доручення, наданого Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі CENELEC та охоплює основні вимоги директив ЄС 2004/108/ЕС та 1999/5/ЕС. Див. додаток ZZ. Додатки ZATa Z2 долучено CENELEC.»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 55022:2010

Сфера застосування цього стандарту поширюється на весь радіочастотний діапазон від 9 кГц до 400 ГГц, але норми сформульовано лише в обмежених смугах частот, що вважають достатнім для досягнення відповідних рівнів емісії завад для захисту засобів радіомовлення та телекомунікаційних послуг, а також дає змогу іншій апаратурі працювати за призначеністю на прийнятній відстані.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОЗБУРЕНЬ
Норми та методи вимірювання

INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS
Limits and methods of measurement

Чинний від 2019-01-01

1 ОБ’ЄКТ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на обладнання інформаційних технологій (ОІТ), визначене в 3.1.

У цьому стандарті наведено процедури для вимірювання рівнів паразитних сигналів, створюваних ОІТ, та визначено норми для діапазону частот від 9 кГц до 400 ГГц до обладнання класів А та В. На частотах, де норми не визначено, проводити вимірювання не потрібно.

Призначеність цього стандарту — установити однакові вимоги щодо рівня радіозбурень від обладнання, що стосується сфери застосування цього стандарту, визначити норми збурення, описати методи вимірювання та стандартизувати робочі умови та інтерпретувати результати.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IEC 60083:2006 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC

IEC 61000-4-6:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

Amendment 1 (2004)

Amendment 2 (2006)

CISPR 11:2003 Industrial, scientific, and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

Amendment 1 (2004)

CISPR 13:2001 Sound and television broadcast receivers and associated equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

Amendment 1 (2003)

Amendment 2 (2006)

CISPR 16-1-1:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

Amendment 1 (2006)

Amendment 2 (2007)

CISPR 16-1-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted disturbances

Amendment 1 (2004)

Amendment 2 (2006)

CISPR 16-1-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Radiated disturbances

CISPR 16-2-3:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance measurements

CISPR 16-4-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC measurements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60083:2006 Штепселі та розетки побутового та аналогічного загального призначення, стандартизовані в країнах-членах МЕК

ІЕС 61000-4-6:2003 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями

Зміна 1 (2004)

Зміна 2 (2006)

CISPR 11:2003 Промислові, наукові й медичні (ПНМ) ВЧ-установки. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання

Зміна 1 (2004)

CISPR 13:2001 Приймачі звукового й телевізійного мовлення та пов’язане з ними обладнання. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання

Зміна 1 (2003)

Зміна 2 (2006)

CISPR 16-1-1:2006 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість та методи вимірювання. Частина 1-1. Радіозавади та несприйнятливість вимірювальної апаратури. Вимірювальна апаратура

Зміна 1 (2006)

Зміна 2 (2007)

CISPR 16-1-2:2003 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість та методи вимірювання. Частина 1-2. Радіозавади та несприйнятливість вимірювальної апаратури. Допоміжне обладнання. Кондуктивні завади

Зміна 1 (2004)

Зміна 2 (2006)

CISPR 16-1-4:2007 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість та методи вимірювання. Частина 1-4. Радіозавади та несприйнятливість вимірювальної апаратури. Допоміжне обладнання. Випромінювані завади

CISPR 16-2-3:2006 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість та методи вимірювання. Частина 2-3. Методи вимірювання завад та несприйнятливості. Вимірювання випромінюваних завад

CISPR 16-4-2:2003 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозавад та несприйнятливість та методи вимірювання. Частина 4-2. Невизначеність, статистика та моделювання норм. Невизначеність у вимірах EMC.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com