ДСТУ EN 16231:2017 Методология бенчмаркинга энергетической эффективности (EN 16231:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18962 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 16231:2017 Методология бенчмаркинга энергетической эффективности (EN 16231:2012, IDT)
Дата начала действия01.06.2018
Дата принятия13.10.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 13.10.2017 № 317 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, национального нормативного документа и отмене национального нормативного документа
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа16231:2017
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ЕN 16231:2017
(ЕN 16231:2012, IDТ)

МЕТОДОЛОГІЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 жовтня 2017 р. № 317 з 2018-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16231:2012 Energy efficiency benchmarking methodology (Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності) і внесений з дозволу Технічного Комітету CEN/CENELEC JWG 3 «Енергетичний менеджмент та пов’язані з ним послуги. Загальні вимоги та атестаційні процедури». Усі права щодо використання міжнародних стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за Технічним Комітетом CEN/CENELEC JWG 3

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16231:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності

4.1 Мінімальні вимоги для бенчмаркінгу енергетичної ефективності

4.2 Етапи бенчмаркінгу

4.2.1 Мета та планування

4.2.2 Збирання та верифікація даних

4.2.3 Аналізування та результати

4.2.4 Звітність

Додаток А Приклад контрольного листа для бенчмаркінгу енергоефективності

Додаток В Два приклади анкет для збирання даних бенчмаркінгу енергоефективності

Додаток С Контрольний лист коригувальних чинників

Додаток D Перевіряння достовірності вхідних даних

Додаток Е Два приклади подання результатів бенчмаркінгу

Додаток F Бенчмаркінг як інструмент менеджменту

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16231:2017 «Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 16231:2012 (версія en) «Energy efficiency benchmarking methodology».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей єропейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 50001:2011, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 50001:2014 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання та EN 15900:2010, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDТ) Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 16231:2012

Основна мета цього стандарту — надати організаціям методологію для збирання та аналізування енергетичних даних з метою встановлення і порівняння енергетичної ефективності між об’єктами або в межах одного об'єкта.

Це може привести до скорочення загального споживання енергії та скорочення витрат і викидів вуглекислого газу. Цей стандарт спрямовано на загальні аспекти бенчмаркінкгу. Він не містить визначення та встановлення бенчмарків для конкретної галузі.

Бенчмаркінг енергоефективності може бути обумовлено різними потребами, серед яких:

— інформованість про рівні енергоефективності об’єктів одного рівня, щоб ініціювати дії щодо підвищення енергоефективності;

— визначення цілей енергоефективності;

— визначення та відстеження енергетичної ефективності об’єктів у групі та пов’язані з цим (найкращі) практичні заходи.

Бенчмаркінг енергетичної ефективності застосовують для питомого енергоспоживання, за допомогою чого інші аспекти ефективності, такі як технології та методи роботи може бути враховано.

Об’єктом бенчмаркінгу може бути обладнання, діяльність, процес, продукт, послуга чи організація.

Бенчмаркінг енергоефективності пов’язано з енергоменеджментом, енергоаудитом та методами обчислення енергоефективності.

Модель методології бенчмаркінгу з основними етапами для цього стандарту зображено на рисунку 1.

Основу цього підходу можна коротко описати такими елементами:

— мета й планування (див. 4.2.1): визначити об’єкти для бенчмаркінгу, охоплюючи визначення та вибирання підходу й типу бенчмаркінгу, розробити план проекту і визначити ресурси;

— збирання та верифікація даних (див. 4.2.2): узгодити метод збирання даних, зібрати та верифікувати дані та зіставити отримані результати для аналізування;

— аналізування та результати (див. 4.2.3): оцінити поточні рівні ефективності, побудувати таблиці, графіки та діаграми для допомоги в аналізуванні та пошуку пояснень відмінностей в ефективності;

— звітність (див.4.2.4): поєднати результати з урахуванням здобутих уроків.

Цей етап є необов’язковим відповідно до систем менеджменту в організації (див. додаток F):

— моніторинг та дії: реалізувати визначені заходи, провести моніторинг розвитку та реалізувати конкретні дії з урахуванням здобутих уроків.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДОЛОГІЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ENERGY EFFICIENCY BENCHMARKING METHODOLOGY

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та надає рекомендації щодо методології бенчмаркінгу енерго- ефективності. Мета бенчмаркінгу енергоефективності — визначення відповідних даних та показників енергоспоживання як технічних, так і стосовно режимів роботи, порівнюючи якісні та кількісні результати між об’єктами або всередині об’єктів.

Бенчмаркінг енергоефективності може бути як внутрішнім (у межах конкретної організації), так і зовнішнім (між організаціями, разом з конкурентами). Цей стандарт описує, як установити межі для того, що буде підлягати бенчмаркінгу, охоплюючи, наприклад, обладнання, діяльність, процеси, продукти, послуги та організації.

Цей стандарт забезпечує настанови за критерієм, який полягає в послідовному вибиранні відповідного рівня деталізації під час збирання, обробляння та аналізування даних, прийнятних для цілі бенчмаркінгу.

Цей стандарт не встановлює конкретних вимог до ефективності відносно використання енергії. Для всіх видів діяльності, пов’язаних з циклом постійного покращення (таким як Плануй—Виконуй— Перевіряй—Коригуй (PDCA «Plan-Do-Check-Act»)), у системах керування в організації має бути зроблено посилання на цей стандарт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт не містить нормативних посилань.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com