ДСТУ-Н IAF GD 24:2015 Рекомендации Международного форума по аккредитации по применению ISO/IEC 17024:2003 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала (IAF GD 24:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н IAF GD 24:2015 Рекомендации Международного форума по аккредитации по применению ISO/IEC 17024:2003 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала (IAF GD 24:2009, IDT)
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 204 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа24:2015
РазработчикВсеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины
Принявший органВсеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)
НАСТАНОВА

НАСТАНОВА

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ 
З АКРЕДИТАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ISO/IEC 17024:2003 
«Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, 
що здійснюють сертифікацію персоналу»
(IAF GD 24:2009, IDТ)

ДСТУ-Н IAF GD 24:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ 
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини»; ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro»: ДУО «Політехмед»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Луньова, д-р мед. наук; Д. Підтуркін; О. Хейломський; Т. Хейломська (науковий керівник); Д. Шахнін, канд. хім. наук; О. Ястремська, канд. мед. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 Настанова відповідає HAF GD 24:2009 IAF Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment — General Requirements for Bodies operating Certification of Persons (Рекомендації Міжнародного Форуму з Акредитації щодо застосування ISO/IEC 17024:2003 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до IAF GD 24:2009

1 Сфера застосування

Рекомендації IAF до розділу 1 (G.1.1)

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

Рекомендації IAF до розділу 3 (G.3.1)

4 Вимоги до органів з сертифікації

4.1 Орган з сертифікації

Рекомендації IAF до підрозділу 4.1 (G.4.1.1—G.4.1.2)

4.2 Організаційна структура

Рекомендації IAF до підрозділу 4.2 (G.4.2.1—G.4.2.31)

Організаційні заходи

Структура

Неупередженість/незалежність

Професійна підготовка

Апеляції та скарги

4.3 Розроблення та підтримання схеми сертифікації

Рекомендації IAF до підрозділу 4.3 (G.4.3.1—G.4.3.6)

4.4 Система управління

Рекомендації IAF до підрозділу 4.4

4.5 Виконання робіт субпідрядником

Рекомендації IAF до підрозділу 4.5 (G.4.5.1—G.4.5.3)

4.6 Записи

Рекомендації IAF до підрозділу 4.6 (G.4.6.1—G.4.6.2)

4.7 Конфіденційність

Рекомендації IAF до підрозділу 4.7 (G.4.7.1—G.4.7.2)

4.8 Безпека

Рекомендації IAF до підрозділу 4.8 (G.4.8.1—G.4.8.3)

5 Вимоги до штатного та позаштатного персоналу органу з сертифікації

5.1 Загальні положення

Рекомендації IAF до підрозділу 5.1 (G.5.1.1—G.5.1.3)

5.2 Вимоги до екзаменаторів

Рекомендації IAF до підрозділу 5.2 (G.5.2.1—5.2.3)

6 Процес сертифікації

6.1 Заявка

Рекомендації AIF до підрозділу 6.1 (G.6.1.1)

6.2 Оцінювання

Рекомендації IAF до підрозділу 6.2 (G.6.2.1—6.2.2)

6.3 Рішення щодо сертифікації

Рекомендації IAF до підрозділу 6.3 (G.6.3.1—6.3.7)

6.4 Нагляд

Рекомендації IAF до підрозділу 6.4 (G.6.4.1—6.4.4)

6.5 Повторна сертифікація

Рекомендації IAF до підрозділу 6.5 (G.6.5.1—6.5.3)

6.6 Використання сертифікатів та логотипів/позначок.

Рекомендації IAF до підрозділу 6.6 (G.6.6.1—6.6.5)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є повний письмовий переклад IAF GD 24:2009 IAF Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment — General Requirements for Bodies operating Certification of Persons (Рекомендації Міжнародного Форуму з Акредитації щодо застосування ISO/IEC 17024:2003 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»).

Технічний комітет, відповідальний за цю настанову, — ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro».

Ця настанова містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До настанови внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи настанови: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до IAF GD 24;

— словосполуку «цей документ» замінено на «ця настанова»;

— у G.4.2.14 та G.4.3.4 наведено «Національні примітки», виділені в тексті рамкою.

ISO/IEC 17024:2003, рекомендації щодо застосування якого наведено в цій настанові, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO/IEC 17024:2005.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цій настанові, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до IAF GD 24:2009

ISO/IEC 17024:2003 — це міжнародний стандарт, який установлює критерії для органів, які здійснюють сертифікацію персоналу. Якщо такі органи планують акредитуватися на відповідність вимогам ISO/IEC 17024, ці рекомендації потрібні для застосування стандарту. У цій настанові викладено рекомендації для органів з сертифікації, які бажають акредитуватися, що допоможе органам з акредитації узгодити застосування стандартів, відповідно до яких вони проводять оцінювання органів з сертифікації. Це — важливий крок на шляху до взаємовизнання акредитації.

У цій настанові немає тексту ISO/IEC 17024. Цей документ користувачі мають придбати у відповідній організації зі стандартизації. Для зручності заголовки ISO/IEC 17024 спочатку надруковано напівжирним шрифтом. Рекомендації позначено літерою «G» і першими двома цифрами пунктів стандарту, крім розділів 1 та 3, а третя цифра зазначає порядковий номер для кожного пункту відповідно. Для зручності читання в 4.2 створено 5 підзаголовків. Вимоги, за якими визначають відповідність, установлено в ISO/IEC 17024. У цій настанові не встановлено додаткових вимог.

Ці рекомендації — основа для Багатосторонньої угоди про взаємовизнання між органами з акредитації, їх вважають необхідними для послідовного застосування ISO/IEC 17024. Члени Багатосторонньої угоди про взаємовизнання (MLA) Міжнародного форуму з акредитації та претенденти на членство в цій Угоді оцінюватимуть один одного за ступенем упровадження ISO/IEC 17024 в їх структурі та діяльності, тому органи з акредитації повинні прийняти ці рекомендації як частину загальних правил роботи.

Термін «має» в цій настанові застосовано в тих положеннях, які, відображаючи вимоги ISO/IEC 17024, є обов’язковими. Термін «треба» («потрібно») означає рекомендації, які, хоча й не є обов’язковими, використано Міжнародним форумом з акредитації (IAF) як визнаний засіб забезпечення відповідності вимогам. Органи з сертифікації, чиї системи в якомусь з аспектів не відповідають рекомендації IAF, мають право бути акредитованими лише за умови, що вони відповідають певним пунктам ISO/IEC 17024 в еквівалентний спосіб та це може бути продемонстровано органу з акредитації.

Орган з сертифікації може звертатися за рекомендаціями до органу з акредитації з будь-яких питань, які можуть вплинути на його акредитацію. Органу з акредитації у відповідь треба надати подальші рекомендації або запропонувати рішення.

НАСТАНОВА

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ 
З АКРЕДИТАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ISO/IEC 17024:2003
«Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, 
що здійснюють сертифікацію персоналу»

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ПО АККРЕДИТАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ISO/IEC 17024:2003
«Оценка соответствия. Общие требования к органам, 
осуществляющим сертификацию персонала»

IAF GUIDANCE ON APPLICATION OF ISO/IEC 17024:2003 
Conformity assessment. General reguirementsfor
 bodies operating certification of persons

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендації IAF до розділу 1 (G.1.1)

G.1.1 Галузь акредитації органу з сертифікації визначають типом сертифікації (наприклад, зварювальник, аудитор, спеціаліст із техніки безпеки тощо) і, за потреби, рівнем у рамках схеми та категоріями персоналу, а також застосовуваними стандартами щодо компетентності або нормативними документами.

Може бути застосовано обмеження, наприклад, обмеження щодо певного фактичного місця розташування органу з сертифікації чи обмеження щодо певних галузей, у яких потрібно пропонувати спеціальні послуги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Рекомендації IAF до розділу 2

Рекомендацій немає.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com