ДСТУ 8606-3:2015 Вода природных источников. Защита от загрязнения. Часть 3. Общие требования по защите от загрязнения минеральными удобрениями

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19156 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8606-3:2015 Вода природных источников. Защита от загрязнения. Часть 3. Общие требования по защите от загрязнения минеральными удобрениями
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 17.1.3.11-84
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 204 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8606-3:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Мелиорация и водное хозяйство» (ТК 145)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Мелиорация и водное хозяйство» (ТК 145)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вода природних джерел
ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЮВАННЯ
Частина 3. Загальні вимоги
щодо захисту від забруднювання
мінеральними добривами

ДСТУ 8606-3:2015

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: І. Калантиренко, канд. техн. наук; Ю. Михайлов, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Пендак, канд. техн. наук; С. Шевчук, канд. техн. наук; Л. Тимошенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.1.3.11-84)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги щодо захисту вод природних джерел від забруднювання мінеральними добривами

4.1 Організаційні вимоги щодо захисту вод

4.2 Вимоги щодо запобігання забруднюванню вод під час транспортування, зберігання, затарювання, торгівлі, утилізації та знешкодження мінеральних добрив

4.3 Вимоги щодо захисту вод від забруднювання мінеральними добривами під час їх застосування

Додаток А Форма журналу та порядок реєстрації внесення мінеральних добрив

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт є третьою частиною комплексу національних стандартів, призначених встановити правила й загальні вимоги щодо захисту поверхневих і підземних вод природних джерел від забруднювання внаслідок господарської діяльності людини. Комплекс оформлено як багаточастинний стандарт із загальною назвою «Вода природних джерел. Захист від забруднювання» і складається з таких частин:

Частина 1. Основні положення;

Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами;

Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами.

Кожну з цих частин розроблено як самостійний стандарт на заміну чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року. У наступні роки буде розроблено нові частини стосовно захисту від інших видів забруднень.

Необхідність розроблення цих стандартів обґрунтовано надмірним забрудненням поверхневих і підземних вод, що призводить до загрози життю та здоров’ю людини.

Положення щодо захисту вод природних джерел від забруднювання, наведені в цьому стандарті, відповідають основним принципам захисту природного довкілля згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 p. № 1264-ХІІ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДА ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ
ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЮВАННЯ
Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту
від забруднювання мінеральними добривами

ВОДА ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Часть 3. Общие требования защиты
от загрязнения минеральными удобрениями

WATER OF NATURAL RESOURCES
POLLUTION PROTECTION
Part 3. General requirements
for chemicalfertilizers contamination protection

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на захист поверхневих та підземних вод (далі — вод природних джерел) від забруднювання.

Вимоги цього стандарту не поширюються на захист вод морів.

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо захисту вод природних джерел від забруднювання мінеральними добривами, зокрема організаційні вимоги щодо захисту вод, вимоги щодо запобігання забруднюванню вод під час транспортування, зберігання, затарювання й торгівлі, утилізації та знешкодження мінеральних добрив, а також вимоги щодо захисту вод від забруднювання під час застосування мінеральних добрив.

Вимоги цього стандарту застосовні всіма суб’єктами господарювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730:2015 Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунту

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ EN 12761-1:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12761-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 12761-2:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 2. Обприскувачі польових культур (EN 12761-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 12761-3:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 3. Пневматичні обприскувачі для чагарників та плодових дерев (EN 12761-3:2001, IDT)

ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни (EN 12944-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив (EN 12944-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com