СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 Система управления производством и охраной труда в угольной промышленности Украины (типовое руководство)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-П 10.1.00174088.018:2009 Система управления производством и охраной труда в угольной промышленности Украины (типовое руководство)
Дата начала действия01.02.2010
Дата принятия21.01.2010
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.01.2010 № 7
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа10.1.00174088.018:2009
РазработчикМакеевский государственный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ)
Принявший органМакеевский государственный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
І ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(ТИПОВЕ КЕРІВНИЦТВО)

СОУ-П 10.1.00174088.018:2009

Відповідає офіційному тексту

Луганськ
2010

Передмова

РОЗРОБЛЕНО: Департамент промислової безпеки та охорони праці Міністерства вугільної промисловості України; Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт в гірничій промисловості (МакНДІ)

РОЗРОБНИКИ: М. Льовкін, д.т.н. (керівник), О. Брюханов, д.т.н., П. Воронов, А. Давідковіцер, В. Дерев’янський, Є. Дубов, к.т.н., Є. Котов, к.е.н., Б. Кривохижа, к.т.н., М. Кузьменко, д.т.н., К. Леонтович, М. Ничипор, О. Новікова, д.е.н., Є. Пастухов, Я. Стариченко, к.е.н., Є. Степановський, Ю. Чередниченко, Л. Якуба, І. Ященко, к.т.н.

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 21.01.2010 № 7

НА ЗАМІНУ: «Система управління охороною праці у вугільній промисловості України (типове положення)», затверджено Міністерством палива та енергетики України 22.06.2000 та «Положення (типове) про нарядну систему на вугільних шахтах Міністерства вугільної промисловості України», затверджено Міністерством вугільної промисловості України 15.12.1998

ПОГОДЖЕНО: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.11.2009 № 01/04-05-16/8228

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Скорочення

4 Загальні положення

5 Задачі управління виробництвом і охороною праці

6 Методи вирішення задач управління виробництвом і охороною праці

7 Функції та структура управління виробництвом і охороною праці

8 Функції управління виробництвом і охороною праці на шахті

9 Обов'язки і регламент дій керівників і працівників шахти в системі управління виробництвом і охороною праці

10 Функції державних підприємств з управління виробництвом і охороною праці

11 Обов'язки і регламент дій посадовців державного підприємства з управління виробництвом і охороною праці

12 Функції Міністерства вугільної промисловості України з управління виробництвом і охороною праці

13 Обов'язки і регламент дій посадовців Мінвугпепрому України з управління виробництвом і охороною праці

14 Регламент управління виробництвом і охороною праці

Додаток А. Книга нарядів загальношахтна

Додаток Б. Книга нарядів дільниці (служби)

Додаток В. Наряд-путівка гірничого майстра

Додаток Д. Книга нарядів дільниці ВТБ

Додаток Е. Наряд-путівка гірничого майстра дільниці ВТБ

Додаток Ж. Книга нарядів служби прогнозу ГДЯ

Додаток И. Наряд-путівка гірничого майстра служби прогнозу ГДЯ

Додаток К. Книга нарядів дільниці ПРТБ

Додаток Л. Наряд-путівка гірничого майстра дільниці ПРТБ

Додаток М. Книга нарядів дільниці ШТ (КТ)

Додаток Н. Наряд-путівка гірничого майстра дільниці ШТ (КТ)

Додаток П. Шляховий лист машиніста електровоза (локомотива)

Додаток P. Книга нарядів дільниці буропідривних робіт

Додаток С. Наряд-допуск на виконання особливо небезпечних і складних робіт

Додаток Т. Оперативний журнал безпечного виробництва робіт у підземних електроустановках

Додаток У. Наряд-рапорт на безпечне виробництво робіт у підземній електроустановці

Додаток Ф. Книга нарядів дільниці гіоверхневого технологічного комплексу (ПТК)

Додаток X. Книга нарядів і організації робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту гірничо-шахтного обладнання (наряд-рапорт)

Додаток Ц. Наряд-путівка на проведення підривних робіт

Додаток Ш. Наряд-путівка підземного електрослюсаря дільниці ВТБ (групи АГК)

Додаток Щ. Зразковий перепік особливо небезпечних і складних робіт на шахті

Додаток Ю. Перепік робіт з ревізії, налагодження і випробування шахтного обладнання, які виконуються спеціалізованими організаціями

Додаток Я. Норми мінімального відвідання підземних робочих місць керівниками і фахівцями шахти

СТАНДАРТ МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ I
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
(ТИПОВЕ КЕРІВНИЦТВО)

Чинний від 2010-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове Керівництво) є галузевим стандартом, що встановлює єдиний порядок функціонування гірничого підприємства (шахти) і галузевих виробничих структур, спрямованим на забезпечення безпечного ведення гірничих робіт і охорону праці відповідно до Гірничого закону України, Закону України «Про охорону праці», Правил безпеки у вугільних шахтах і Правил технічної експлуатації вугільних шахт.

1.2 Вимоги Системи управління виробництвом і охороною праці (далі СУВОП), викладені в цьому типовому Керівництві, є обов’язковими для роботодавців (керівників) вугільних шахт, державних підприємств (об'єднань, компаній, концернів, корпорацій), що мають шахти, шахтобудівельних об'єднань (комбінатів, трестів), керівників і працівників апарату Мінвуглепрому України, його структурних підрозділів, організацій, трудових колективів і всіх працівників, пов'язаних з діяльністю вугільних шахт.

1.3 На підставі типового Керівництва на шахтах, державних, акціонерних, а також приватних та інших підприємствах (організаціях) може розроблятися власне Керівництво з урахуванням специфічних умов діяльності. Таке Керівництво вводиться в дію наказом першого керівника (роботодавця) після узгодження з МакНДІ та Мінвуглепромом України.

1.4 Цей стандарт є пробним і застосовується протягом не більше ніж чотири роки з дати надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИПАННЯ

У цьому типовому Керівництві є посилання на наступні нормативні документи:

Гірничий закон України (затв. 06.10.99 № 1127-XIV);

Закон України «Про охорону праці» (затв. 21.11.2002 № 229-IV);

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» (затв. 14.12.99 № 1281-XIV);

Закон України «Про пожежну безпеку» (затв. 17.12.93 № 3747-ХІІ);

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (затв. 23.09.99 № 1105-XIV);

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (затв. 24.02.94 № 4004-ХІІ);

Кодекс України «Про надра» (затв. 27.07.94 № 132/94-ВР);

Кодекс Законів України про працю (затв. 10.12.71 № 322-VII);

НПАОП 10.0-1.01-05 Правила безпеки у вугільних шахтах;

НПАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при підривних роботах;

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ