ДСТУ 7409:2013 Отходы спиртового производства. Биогаз. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19128 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7409:2013 Отходы спиртового производства. Биогаз. Технические условия
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия11.12.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 11.12.2013 № 1469 О принятии национальных стандартов Украины и пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейским стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7409:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Спиртоводочные изделия, дрожжи» (ТК 64)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Спиртоводочные изделия, дрожжи» (ТК 64)


ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. С изменением № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб

ГОСТ 27193-86 (СТ СЭВ 3360-81) Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром

ГОСТ 5439-76 Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА

ДБН В.2.5-67:2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование

ДК 016:2010 Государственный классификатор продукции и услуг

ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука

ДСН 3.3.6.039-99 Государственные санитарные нормы производственной общей и локальной вибрации

ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

ДСТУ 3296-95 Производство этилового спирта из пищевого сырья. Термины и определения. С изменениями № 1, 2

ДСТУ 3377-96. Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия

ДСТУ ISO 6327:2004 Анализ газов. Определение точки росы природных газов. Конденсационные гигрометры с охлаждаемой поверхностью (ISO 6327:1981, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, домов и внешних установок по взрывопожарной и пожарной опасности (укр)

НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (рус)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Відходи спиртового виробництва

БІОГАЗ

Технічні умови

ДСТУ 7409:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів

РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук (науковий керівник); М. Кошель, канд. техн. наук; Ю. Каранов; Ю. Чумак; К. Данілова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила транспортування та зберігання

8 Методи контролювання

9 Правила приймання

10 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІДХОДИ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
БІОГАЗ
Технічні умови

ОТХОДЫ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
БИОГАЗ
Технические условия

WASTES OF ALCOHOL PRODUCTION
MANURE GAS
Specifications

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на біогаз, отримуваний із післяспиртової барди внаслідок метанової ферментації відходів спиртового виробництва.

Цей стандарт використовують у промисловості.

Обов’язкові вимоги щодо безпечності біогазу викладено в розділі 5.

Код продукції — згідно з ДК 016 (додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продуктів та послуг

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования (ССБП. Установки пожежегасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 5439-76 Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА (Гази горючі природні та штучні. Метод визначання об’ємної частки компонентів на комплектах для газових аналізів типу КГА)

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб (Газ горючий природний. Метод відбирання проб)

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги (Гази горючі природні. Методи визначання вмісту водяної пари І точки роси вологи)

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром (Гази горючі природні. Метод визначання теплоти згоряння водяним калориметром).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com