ДСТУ ISO 1833-1:2013 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытания

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19610 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 1833-1:2013 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытания
Дата начала действия01.09.2014
Дата принятия11.12.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 11.12.2013 № 1470 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственных нормативных документов как национальных стандартов Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1833-1:2013
РазработчикТехнический комитет «Легкая промышленность» (ТК 125)
Принявший органТехнический комитет «Легкая промышленность» (ТК 125)
Дополнительные данные Принят методом перевода


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали текстильні
КІЛЬКІСНИЙ ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Частина 1. Загальні принципи випробовування
(ISO 1833-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 1833-1:2013

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125), Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КНДІТГП)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельєва, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Шумило

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1470 з 2014-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1833-1:2006 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General principles of testing (Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 1833-1:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип

5 Реактиви

Апаратура

7 Кондиціювання та атмосферні умови випробування

8 Відбирання проб і попереднє оброблення проби

9 Процедура

10 Опрацювання результатів

11 Точність методів

12 Протокол випробування

Додаток А Методи вилучення неволокнистих речовин

Додаток В Метод кількісного аналізування ручним розділенням

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних нормативних документів, що мають відношення до серії стандартів ДСТУ ISO 1833

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 1833-1:2006 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General principles of testing (Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 1833» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», у «Вступі до ISO 1833-1:2006» та в 10.1, А.2, В.9.2 наведено «Національні примітки», виділені рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 1833-1:2006;

— долучено національний додаток НА щодо чинних в Україні нормативних документів, що мають відношення до ISO 1833-1.

ISO 1833-1 складається з наведених нижче частин із загальною назвою «Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз»:

— Частина 1. Загальні принципи випробовування;

— Частина 2. Трикомпонентні суміші волокон;

— Частина 3. Суміші ацетатних і деяких інших волокон (метод з використанням ацетону);

— Частина 4. Суміші протеїнових і деяких інших волокон (метод з використанням гіпохлориту);

— Частина 5. Суміші віскозних, купро або модальних і бавовняних волокон (метод з використанням цинкату натрію);

— Частина 6. Суміші віскозних або деяких типів купро, модальних, або ліопористих та бавовняних волокон (метод з використанням мурашиної кислоти та хлориду цинку);

— Частина 7. Суміші поліамідних і деяких інших волокон (метод з використанням мурашиної кислоти);

— Частина 8. Суміші ацетатних і триацетатних волокон (метод з використанням ацетону);

— Частина 9. Суміші ацетатних і триацетатних волокон (метод з використанням бензилового спирту);

— Частина 10. Суміші триацетатних або поліпактидних і деяких інших волокон (метод з використанням дихлорметану);

— Частина 11. Суміші целюлозних і попіестерних волокон (метод з використанням сірчаної кислоти);

— Частина 12. Суміші акрилових, деяких модакрилових, хлорволокон, еластанових і деяких інших волокон (метод з використанням диметилформаміду);

— Частина 13. Суміші деяких хлорволокон і деяких інших волокон (метод з використанням сірковуглецю/ацетону);

— Частина 14. Суміші ацетатних і деяких хлорволокон (метод з використанням оцтової кислоти);

— Частина 15. Суміші джутових волокон і деяких волокон тваринного походження (метод, оснований на визначанні вмісту азоту);

— Частина 16. Суміші поліпропіленових волокон і деяких інших волокон (метод з використанням ксилолу);

— Частина 17. Суміші хлорволокон (гомополімерів вінілхлориду) та деяких інших волокон (метод з використанням сірчаної кислоти);

— Частина 18. Суміші шовку та вовни або волосу (метод з використанням сірчаної кислоти);

— Частина 19. Суміші целюлозних волокон і азбесту (метод з нагріванням);

— Частина 20. Суміші еластанових і деяких інших волокон (метод з використанням диметилацетаміду);

— Частина 21. Суміші хлорволокон, деяких модакрилових, еластанових, ацетатних, триацетатних і деяких інших волокон (метод з використанням циклогексанону);

— Частина 22. Суміші віскозних або деяких типів купро, або модальних, або ліопористих і льняних волокон (метод з використанням мурашиної кислоти та хлорату цинку);

— Частина 23. Суміші поліетилену та поліпропілену (метод з використанням циклогексанону);

— Частина 24. Суміші поліестеру та деяких інших волокон (метод з використанням фенолу й тетрахлоретану).

ВСТУП до ISO 1833-1:2006

Методи, описані в різних стандартах серії ISO 1833, базуються на виборі розчину індивідуальних компонентів. Після видалення компонента нерозчинний осад зважують і розраховують частку розчиненого компонента залежно від втрати маси. ISO 1833-1 надає інформацію, загальну для аналізування цим методом усіх сумішей волокон незалежно від їх складу. Цю інформацію має бути використано сумісно з іншими стандартами серії ISO 1833; ці стандарти містять детальні процедури, застосовані до спеціальних сумішей волокон. Якщо аналіз базується на іншому принципі, ніж вибірковість розчину, повну деталізацію надано у відповідному стандарті.

Суміші волокон протягом оброблення і, меншою мірою, кінцевий текстильний матеріал можуть містити жири, віск або природні домішки, або домішки, додані для полегшення процесів оброблення. Також можуть бути наявні солі або інші розчинні у воді речовини. Деякі або всі ці речовини має бути видалено під час аналізування та розраховано як компонент розчиненого волокна. Щоб унеможливити цю помилку, неволокнисті речовини видаляють перед аналізуванням.

Метод попереднього оброблення для видалення масел, жирів, воску і розчинних у воді речовин надано в додатку А.

Крім того, текстильні матеріали можуть містити смоли або інші речовини, які додають для зв’язування волокон разом або для одержання спеціальних властивостей, таких як гідрофобність або незминальність.

Така речовина разом із барвниками у виняткових випадках може заважати дії реактиву на роз чинний компонент та/або її може бути частково або повністю видалено реактивом. Цей тип додаткової речовини може також спричиняти помилки та має бути видалено перед аналізуванням проби. Якщо неможливо видалити таку додаткову речовину, методи аналізування в подальшому не застосовують. Барвник у забарвлених волокнах розглядають як невід’ємну та не видалену частину волокна.

Більшість текстильних волокон містять воду залежно від виду волокна й відповідної вологості навколишнього повітря. Аналізування проводять на основі сухої маси, і процедуру щодо одержання сухої маси випробних зразків та осадів наведено в цьому стандарті. Таким чином, результат одержують на основі чистих, сухих волокон.

За умови виконання перерахунку результатів на основі;

а) узгодженої нормованої вологості,

Національна примітка

Величини нормованої вологості надано в Технічному регламенті [НА.1].

б) узгодженої нормованої вологості також для:

1) волокнистої речовини, видаленої під час попереднього оброблення, та

2) неволокнистої речовини (наприклад, волокна для оздоблення, оброблення маслом або шліхтою), що можна розцінити як частину волокна виробу ринкового призначення.

За деякими методами нерозчинний компонент суміші можна частково розчинити в реактиві, використаному для розчинення розчинного компонента. Де можливо, реактиви вибирають так, щоб мати незначний вплив або не впливати на нерозчинні волокна. Якщо втрата маси, що відбувається під час аналізування, відома, то результат коригують; для цього надають коригувальні коефіцієнти. Ці коригувальні коефіцієнти були встановлені в кількох лабораторіях обробленням у відповідних реактивах, визначених у методах аналізування, волокна були очищені під час попереднього оброблення. Такі коефіцієнти застосовують лише для непошкоджених волокон. Також можуть бути необхідні різні коригувальні коефіцієнти, якщо волокна були пошкоджені протягом оброблення.

Надані процедури відносять до окремих визначень, принаймні два визначення виконують на різ них випробних зразках, але, за бажанням, можна проводити і більше визначень. Перед проведенням будь-якого аналізування всі волокна, подані в суміші, ідентифікують. Для підтвердження, якщо це технічно неможливо, рекомендують використання альтернативних процедур за допомогою компонента, який може стати осадом, а у стандартному методі бути розчиненим першим.

Якщо можливо відділити компоненти суміші вручну, найкращим може бути використання методу, описаного в додатку В, ніж хімічні методи аналізування, надані в окремих стандартах серії ISO 1833.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
КІЛЬКІСНИЙ ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Частина 1. Загальні принципи випробовування

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Часть 1. Общие принципы испытания

TEXTILE FABRICS
QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS
Part 1: General principles of testing

Чинний від 2014-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає загальний метод кількісного хімічного аналізу різних двокомпонентних сумішей волокон. Цей метод і методи, описані в інших стандартах серії ISO 1833, придатні, загалом, для будь-яких видів текстильних волокон. Якщо деякі види текстильних волокон не використовують, їх внесено до переліків у відповідних стандартах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 5089 Textiles — Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5089 Матеріали текстильні. Готування випробних проб і випробних зразків для хімічних випробувань.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com