ДСТУ 3662:2018 Молоко-сырье коровье. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19023 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3662:2018 Молоко-сырье коровье. Технические условия
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия27.06.2018
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 3662:2015
Утверждающий документПриказ от 27.06.2018 № 188 О принятии и отмене национального нормативного документа; о внесении изменения в приказ от 18.12.2017 № 420
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3662:2018
РазработчикТехнический комитет «Молоко, мясо и продукты их переработки» (ТК 140)
Принявший органТехнический комитет «Молоко, мясо и продукты их переработки» (ТК 140)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ДК 016:2010 Государственный классификатор продукции и услуг

ДСТУ 2212:2003 Молочная промышленность. Производство молока и кисломолочных продуктов. Термины и определения понятий

ДСТУ 2212:2003 Молочная промышленность. Производство молока и кисломолочных продуктов. Термины и определения понятий. Изменение № 2

ДСТУ 3662-97 Молоко коровье цельное. Требования при закупке

ДСТУ 3662:2015 Молоко-сырье коровье. Технические условия

ДСТУ 7356:2013 Молоко. Метод определения перекиси водорода

ДСТУ 8378:2015 Молоко. Методы определения соды

ДСТУ 8397:2015 Молоко и молочные продукты. Методы качественного определения антибиотиков, сульфаниламидов и других ингибиторов. Изменение № 1

ДСТУ 8397:2015 Молоко и молочные продукты. Методы качественного определения антибиотиков, сульфаниламидов и других ингибиторов. С изменением № 1

ДСТУ 8550:2015 Молоко и молочные продукты. Измерение pH потенциометрическим методом

ДСТУ 8552:2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества

ДСТУ 8553:2015 Молоко-сырье и сливки-сырье. Правила приемки, отбора и подготовки проб к анализу

ДСТУ ISO 1211:2002 Молоко. Гравиметрический метод определения содержания жира (Контрольный метод) (ISO 1211:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб (ISO 707:1997, IDТ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3662:2018

МОЛОКО-СИРОВИНА КОРОВ’ЯЧЕ

Технічні умови

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (ТК 140)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 червня 2018 р. № 188 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО на заміну ДСТУ 3662:2015

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Гігієнічні вимоги до виробництва молока-сировини

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги до охорони довкілля та утилізування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Код згідно з державним класифікатором продукції та послуг

Додаток Б (довідковий) Базисні норми масових часток жиру та білка для молока-сировини

Додаток В (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей національний стандарт містить характеристики та технічні умови для здійснення закупівлі та приймання молока коров’ячого з метою його подальшого введення в обіг. Цей національний стандарт можуть застосовувати всі оператори ринку, які здійснюють виробництво, закупівлю та перероблення молока, для упорядкування взаємовідносин між продавцем і приймальником щодо оцінювання якості закупівельного молока, для впровадження систем аналізування небезпечних чинників та контролювання в критичних точках, а також органи, для оцінювання здатності суб’єктів господарювання виконувати встановлені процедури та правила.

Цей стандарт є переглядом ДСТУ 3662:2015 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови та уводиться зі скасуванням ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі, крім окремих вимог, чинність яких може бути подовжено протягом перехідного періоду, установленого в наказі національного органу стандартизації за пропозицією заінтересованих сторін. Як тимчасова норма таке молоко підлягає прийманню відповідно до встановлених на підприємстві процедур та його можна переробляти за технологічною призначеністю згідно з чинною виробничою практикою та з дотриманням установлених вимог щодо термічного оброблення.

Цей національний стандарт жодним чином не встановлює обов’язкового дотримання тих його положень, які регулюються нормами чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів. Застосування ДСТУ 3662:2018 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови взаємопов’язано з вимогами чинних нормативних документів на молочну продукцію.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО-СИРОВИНА КОРОВ’ЯЧЕ
Технічні умови

RAW COW MILK
Specifications

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на незбиране коров’яче молоко-сировину (далі по тексту — молоко), яке закуповують оператори ринку для подальшого промислового перероблення, та встановлює вимоги під час закупівлі.

1.2 Вимоги щодо безпечності молока викладено в розділах 5—8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 5073:2008 Молоко та вершки. Методи визначення термостійкості за алкогольною пробою

ДСТУ 6066:2008 Молоко та молочні продукти. Методики визначання температури і маси нетто

ДСТУ 6082:2009 Молоко та молочні продукти. Методи визначання густини

ДСТУ 6083:2009 Молоко. Метод визначання чистоти

ДСТУ 7057:2009 Молоко коров’яче сире. Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим методом

ДСТУ 7089:2009 Молоко і молочні продукти. Методика підрахування кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, дріжджів і плісеневих грибів за допомогою пластин

ДСТУ 7356:2013 Молоко. Метод визначення пероксиду водню

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

 ДСТУ 7359:2013 Молоко. Метод визначення аміаку

ДСТУ 7672:2014 Молоко коров’яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод)

ДСТУ 8378:2015 Молоко. Методи визначення соди

ДСТУ 8397:2015 Молоко та молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів

ДСТУ 8550:2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання pH потенціометричним методом

ДСТУ 8552:2015 Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухої речовини

ДСТУ 8553:2015 Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ ГОСТ 30562-2003 (ИСО 5764-87) Молоко. Визначення точки замерзання. Термісторний кріоскопічний метод (ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87, IDT)

ДСТУ IDF 100В:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 30 °С (IDF 100В:1991, IDТ)

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження (IDF 122С:1996, IDT)

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT) Видання офіційне

ДСТУ ISO 1211:2002 Молоко. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1211:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 4833:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахування колоній за температури 30 °С (ISO 4833:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 6731:2007 Молоко, вершки та згущене молоко. Визначення масової частки сухих речовин (контрольний метод) (ISO 6731:1989, IDТ)

ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 1. Метод Кєльдаля (ISO 8968-1:2001 IDT; IDF 20-1:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 8968-2:2005 (IDF 20-2:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод із використанням блоку для спалювання (макрометод) (ISO 8968-2:2001 IDT; IDF 20-2:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 8968-3:2005 (IDF 20-3:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 3. Метод із використанням блоку для спалювання (прискорений напівмікрометод) (ISO 8968-3:2004 IDТ; IDF 20-3:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8968-4:2005 (IDF 20-4:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 4. Метод визначення небілкового азоту (ISO 8968-4:2004 IDT; IDF 20-4:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8968-5:2005 (IDF 20-5:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 5. Метод визначення білкового азоту (ISO 8968-5:2004 IDT; IDF 20-5:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 9622:2013 Молоко незбиране. Визначення вмісту молочного жиру, білка та лактози. Настанови з експлуатації вимірювальних приладів для роботи в середній частині інфрачервоного спектра випромінення (ISO 9622, IDT)

ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод (ISO 13366-1:2008/IDF 148-1:2008, IDТ + ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO 13366-2/IDF 148-2:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 2. Настанови щодо використання флуоро-опто-електронних лічильників ((ISO 13366-2:2006/IDF 148-2:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 11816-1:2013 (IDF 155-1:2013) (ISO 11816-1:2013, IDT; IDF 155-1:2013, IDT) Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 1. Флюорометричний метод для молока та молочних напоїв

ДСТУ ISO 14637/IDF 195:2009 Молоко. Ферментативний метод визначення вмісту сечовини з використанням різниці pH (Контрольний метод) (IS014637, IDТ, IDF 195, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности (Молоко та молочні продукти. Титриметричні методи визначення кислотності)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначення жиру)

ГОСТ 23327-78 Молоко. Методы определения общего белка (Молоко. Методи визначення загального білка)

ГОСТ 23453-90 Молоко. Методы определения количества соматических клеток (Молоко. Методи визначення кількості соматичних клітин)

ГОСТ 25102-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезо- фильных анаэробных бактерий (Молоко та молочні продукти. Методи визначання вмісту спор мезо- фільних анаеробних бактерій)

ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка (Молоко. Методи визначення білка).

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com