ДСТУ 8783:2018 Листы стальные с ромбическим и чечевицеобразным рифлением. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19023 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8783:2018 Листы стальные с ромбическим и чечевицеобразным рифлением. Технические условия
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия17.07.2018
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 8568-77
Утверждающий документПриказ от 17.07.2018 № 218 О принятии национального нормативного документа ДСТУ 8783:2018
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8783:2018
РазработчикУкрГНТЦ «Энергосталь»
Принявший органУкрГНТЦ «Энергосталь»


ГОСТ 12.2.061-81. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия

ДСТУ 2293:2014 Охрана труда. Термины и определения основных понятий

ДСТУ 2293:2014 Охрана труда. Термины и определения основных понятий. Поправка

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. Изменение № 1

ДСТУ 2651:2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (ГОСТ 380-2005)

ДСТУ 3058-95 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (ГОСТ 7566-94). С изменением № 1

ДСТУ 3273-95. Безопасность промышленных предприятий

ДСТУ 3910-99 Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Порядок наименования отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категориям (ГОСТ 17.9.1.1-99)

ДСТУ 7234:2011 Дизайн и эргономика. Оборудование производственное. Общие требования дизайна и эргономики

ДСТУ 7237:2011. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ 7238:2011. Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация

ДСТУ 7239:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. Поправка

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ДСТУ ОНSAS 18001:2010 Системы управления гигиеной и безопасностью труда. Требования (ОНSAS 18001:2007, IDТ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8783:2018

ЛИСТИ СТАЛЕВІ
З РОМБІЧНИМ ТА СОЧЕВИЦЕПОДІБНИМ РИФЛЕННЯМ

Технічні умови

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Технічний комітет стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 17 липня 2018 р. № 218 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8568-77)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні параметри, розміри та умовні познаки

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

Додаток А (обов'язковий) Схема та приклади умовних познак листів з ромбічним та сочевицеподібним рифленням

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИСТИ СТАЛЕВІ З РОМБІЧНИМ ТА СОЧЕВИЦЕПОДІБНИМ РИФЛЕННЯМ
Технічні умови

CORRUGATED STEEL RHOMBIC AND LENTIL FORM SHEETS
Specifications

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сталеві гарячекатані листи з одностороннім ромбічним і сочевицеподібним рифленням загальної призначеності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Запальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць) (ГОСТ 12.2.061-81)

ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDТ).

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com