ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 80-4. Переход от объектной модели COSEM (IEC 62056) к модели данных IEC 61850 (IEC TS 61850-80-4:2016, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 Коммуникационные сети и системы для автоматизации электроэнергетических предприятий. Часть 80-4. Переход от объектной модели COSEM (IEC 62056) к модели данных IEC 61850 (IEC TS 61850-80-4:2016, IDT)
Дата начала действия01.12.2018
Дата принятия07.05.2018
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 07.05.2018 № 124 О принятии национальных нормативных документов методом перевода
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа61850-80-4:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Управление энергетическими системами и связанные с ним процессы информационного взаимодействия» (ТК 162)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Управление энергетическими системами и связанные с ним процессы информационного взаимодействия» (ТК 162)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018
(IEC TS 61850-80-4:2016, IDT)

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (ІЕС 62056)
до моделі даних ІЕС 61850

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 травня 2018 р. № 124 з 2018-12-01

3 Національний стандарт відповідає IEC TS 61850-80-4:2016 Communication networks and systems for power utility automation - Part 80-4: Translation from the COSEM object model (IEC 62056) to the IEC 61850 data model (Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (ІЕС 62056) до моделі даних згідно з ІЕС 61850)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до IEC TS 61850-80-4:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Ієрархія моделювання даних

4.1 Загальні відомості

4.2 Принципи, означені в ІЕС 62056

4.3 Моделі даних та прикладний рівень згідно з ІЕС 62056

4.4 Принципи, означені в ІЕС 61850

5 Перетворювання об’єктів COSEM, означених в ІЕС 62056 у логічні вузли згідно з ІЕС 61850

5.1 Загальні принципи перетворювання

5.1.1 Загальні відомості

5.1.2 Від шаблонів типу даних згідно з ІЕС 61850 до типів загальних даних згідно з ІЕС 62056

5.2 Таблиці перетворювання

5.2.1 Загальні відомості

5.2.2 Зняття показів та вимірювання

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в ІЕС TS 61850-80-4:2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 «Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (ІЕС62056) до моделі даних ІЕС 61850», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо IEC TS 61850-80-4:2016 «Communication networks and systems for power utility automation — Part 80-4: Translation from the COSEM object model (IEC 62056) to the IEC 61850 data model» (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні — ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ці міжнародні технічні умови» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку і «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— зі «Вступу» до ІЕС TS 61850-80-4 долучено лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується тематики стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в ІЕС TS 61850-80-4:2016).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ІЕС TS 61850-80-4:2016

Багаточастинний стандарт ІЕС 61850 визначає комунікаційні мережі та системи для автоматизації енергосистем, а також, ґрунтовніше комунікаційну архітектуру підсистем підстанції, таких як системи автоматизації підстанцій, системи автоматизації фідерів та SCADA системи для розподілених енергетичних ресурсів. Багаточастинний стандарт ІЕС 61850 є описом комунікаційної архітектури для загального керування енергосистемою, якщо розглядають загальну сукупність згаданих вище систем.

Пристрої в електричних мережах стають інтелектуальнішими, зростає кількість елементів та складність оброблюваних даних у розподіленому середовищі. Впроваджування комплексних моделей даних значно спрощує оброблення та керування даними, оскільки моделі можна повторно використати після того, як їх було застандартизовано. Визначивши низку застандартизованих ієрархічних імен, можна суттєво зменшити кількість помилок. Імена у стандарті можуть бути безпосередньо використані для конфігурації пристроїв та комунікацій між ними.

Цей стандарт визначає взаємовідносини кодів OBIS згідно з ІЕС 62056 та логічних вузлів згідно з ІЕС 61850. Ціль полягає в тому, щоб комерційна інформація лічильника стала доступнішою для інших застосувань, визначених у межах багаточастинного стандарту ІЕС 61850. Це сприятиме доступності інформації для застосовувань у сфері інтелектуальних мереж Smart Grid.

Також перевага означення цих відносин стосується розробляння перетворювачів протоколів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (ІЕС 62058)
до моделі даних ІЕС 61850

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS
FOR POWER UTILITY AUTOMATION
Part 80-4. Translation from the COSEM object model (IEC 62056)
to the IEC 61850 data model

Чинний від 2018-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Архітектура автоматизації енергосистем, у межах багаточастинного стандарту ІЕС 61850 охоплює концепцію, моделі даних, комунікаційні протоколи та обміни відображеними даними у мережі підстанції. Це стосується не лише інтелектуальних електронних пристроїв (ІЕП), але й інших пристроїв, що відповідають вимогам багаточастинного стандарту ІЕС 61850, таких як лічильники, системні застосовування та шлюзи віддаленого доступу.

У цьому стандарті наведено вимоги до застосовувань автоматизації енергосистем, тобто сферу застосування обмежено варіантами використовування, доречними для обмінювання даними лічильників на підстанціях ВН/СН та СН/НН. Враховано лише ті випадки, які потребують обмінювання даними для комерційного обліку. Застосовування, не охоплені наявними стандартами, наведено у розділі 2, вони не належать до сфери застосування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС TS 61850-2 Communication networks and systems in substations — Part 2: Glossary

IEC 61850-7-2 Communication networks and systems for power utility automation — Part 7-2: Basic information and communication structure —Abstract communication service interface (ACSI)

IEC 61850-7-3:2010 Communication networks and systems for power utility automation — Part 7-3: Basic communication structure — Common data classes

IEC 61850-7-4:2010 Communication networks and systems for power utility automation — Part 7-4: Basic communication structure — Compatible logical node classes and data object classes

IEC 62056-6-1:2015 Electricity metering data exchange — The DLMS/COSEM suite — Part 6-1: Object Identification System (OBIS)

IEC 62056-6-2:2016 Electricity metering data exchange — The DLMS/COSEM suite — Part 6-2: COSEM interface classes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC TS 61850-2 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів

ІЕС 61850-7-2 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-2. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI)

ІЕС 61850-7-3:2010 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-3. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних

ІЕС 61850-7-4:2010 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних

ІЕС 62056-6-1:2015 Обмін даними вимірювання електричної енергії — Набір DLMS/COSEM. Частина 6-1. Система ідентифікування об’єкта (OBIS)

ІЕС 62056-6-2:2016 Обмін даними вимірювання електричної енергії — Набір DLMS/COSEM. Частина 6-2. Класи інтерфейсу COSEM.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com