ДСТУ 2864-94 Надёжность техники. Экспериментальное оценивание и контроль надёжности. Основные положения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2864-94 Надёжность техники. Экспериментальное оценивание и контроль надёжности. Основные положения
Дата начала действия01.01.1997
Дата принятия08.12.1994
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 08.12.1994 № 310
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2864-94
РазработчикАссоциация «Надежность машин и сооружений»
Принявший органАссоциация «Надежность машин и сооружений»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 3810-98 Пожарная техника. Рукава пожарные напорные. Общие технические условия. С изменением № 1

ДСТУ 4223-2003 Котлы, сосуды под давлением и трубопроводы. Техническое диагностирование. Общие требования. С поправкой

ДСТУ 6001-1:2020 Ортезы на верхние конечности. Общие технические условия. Часть 1. Шарнирные ортезы на верхние конечности

ДСТУ 6001-2:2020 Ортезы на верхние конечности. Общие технические условия. Часть 2. Бесшарнирные ортезы на верхние конечности

ДСТУ 7266:2012 Метрология. Расходомеры скоростные, вихревые и электромагнитные. Общие технические условия

ДСТУ 7268:2012 Метрология. Счетчики жидкости камерные. Общие технические условия

ДСТУ 7272:2012 Лазеры газовые. Общие технические условия

ДСТУ 7570:2014 Тележки грузовых вагонов. Детали литые. Общие технические условия

ДСТУ 9069:2021 Противопожарная техника. Рукава пожарные плоскосложенные для пожарно-спасательных автомобилей. Общие требования и методы испытаний

СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия

СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 Изоляторы опорные стержневые полимерные. Общие технические условия

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ
 ТА КОНТРОЛЬ НАДІЙНОСТІ.

Основні положення

ДСТУ 2864-94

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

Чинний від 01.01. 97 (1295 с.32)

Цей стандарт поширюється на всі види продукції, до яких належать технічні системи, технічні засоби та елементи вищеназваних засобів. Стандарт установлює основні положення щодо експериментального оцінювання і контролю (далі — експериментального дослідження) надійності техніки, визначає види експериментального дослідження надійності, показники якості результатів експериментального дослідження і порядок встановлення вимог до цих показників, організацію і порядок проведення робіт з експериментального дослідження надійності.

Прийняті в стандарті позначення наведено в додатку 1, терміни та їх визначення — в додатку 2, основні принципи вибирання критерію оптимізації під час планування випробувань та експлуатаційних спостережень — в додатку 3. Додаток 4 вміщує рекомендації щодо вибирання планів експериментального оцінювання надійності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В залежності від мети експериментального дослідження розрізняють експериментальне оцінювання (кількісне визначення) та контроль (якісне визначення) надійності продукції.

1.1.1. Оцінювання надійності продукції проводять з метою визначення показників надійності (ПН) з потрібною точністю та вірогідністю для внесення в технічну документацію, виявлення схемних та конструктивних недоліків і вироблення рекомендацій щодо їх усунення, в разі необхідності — для встановлення виду та параметрів закону розподілу терміну безвідмовної роботи, тривалості відновлення, терміну збережуваності, терміну експлуатації до граничного стану.

Результати оцінювання надійності продукції можуть бути використані для визначення та корекції параметрів технічної експлуатації: частоти та обсягу технічного обслуговування, норм витрати ЗІП (запасних частин, інструментів, приладдя, матеріалів), складу експлуатаційного та ремонтного персоналу, а також під час обгрунтування гарантійних зобов'язань, розрахунку показників безпечності, ефективності, економічності продукції чи складних об'єктів, складовою частиною яких є досліджувана продукція.

1.1.2. Контроль надійності проводять з метою перевірки відповідності вперше розроблюваної, модернізованої продукції і продукції, що випускається серійно, вимогам нормативних документів (НД) з стандартизації, а також технічних завдань з винесенням рішень про приймання чи забракування.

1.1.3. З технікоекономічних причин експериментально досліджують, як правило, частину партії продукції — вибірку, але прийняті за результатами експериментального дослідження рішення поширюють на всю партію.

Обсяг експериментального дослідження визначають в процесі його планування таким чином, щоб імовірність прийняття помилкових рішень була прийнятливою як для постачальника, так і для споживача продукції.

1.1.4. Імовірність прийняття помилкових рішень можна знизити за рахунок збільшення обсягу експериментального дослідження шляхом обгрунтованого об'єднання двох і більше вибірок з різними ознаками належності до них. Ознаками належності зразка продукції до тієї чи іншої вибірки може бути: заводвиробник, типорозміри, час вироблення, умови експлуатації, наявність дороблення чи модерн і за ції тощо.

Рішення про можливість об'єднання декількох вибірок в єдину приймають, виходячи з рівня інформованості про фізику відмов і граничних станів, на підставі методів математичної статистики.

1.2. Експериментальне дослідження може бути проведено:

1) шляхом організації визначальних чи контрольних випробувань на надійність;

2) шляхом організації експлуатаційних спостережень — збиранням та обробленням статистичних даних про надійність продукції в умовах підконтрольної чи дослідної експлуатації (дослідного чи промислового функціонування, споживчого використання) ;

3) комбінованим методом, за якого використовують обидва вищеназвані напрямки разом.

Для експериментального дослідження надійності необов'язково знати структуру об'єкту досліджень (експлуатаційних спостережень).

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ