ДСТУ EN 10130:2009 Изделия из низкоуглеродистой стали плоские холоднокатаные для холодной штамповки. Технические условия поставки

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10130:2009 Изделия из низкоуглеродистой стали плоские холоднокатаные для холодной штамповки. Технические условия поставки
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия30.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 30.12.2009 № 491 Об утверждении и отмене действия национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10130:2009
РазработчикТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ З НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ
ПЛОСКІ ХОЛОДНОКАТАНІ
ДЛЯ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ
Технічні умови постачання
(EN 10130:2006, IDТ)

ДСТУ EN 10130:2009

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка, Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 491 з 2012-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10130: відповідає EN 10130:2006 Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming — Technical delivery conditional (Вироби плоскі холоднокатані з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використовування європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познака

5 Вимоги

5.1 Процеси виплавляння і виготовляння

5.2 Розкислювання

5.3 Хімічний склад

5.4 Стан постачання

5.5 Механічні властивості

5.6 Характеристики поверхні

5.7 Сліди розтягальних деформацій

5.8 Придатність до поверхневого покриву

5.9 Зварюваність

5.10 Допуски на розміри і форму

6 Випробовування

6.1 Загальні вимоги

6.2 Випробні одиниці

6.3 Кількість випробовувань

6.4 Відбирання проб

6.5 Методи випробовування

6.6 Повторні випробовування

6.7 Документи контролю

7 Марковання

8 Пакування

9 Суперечності

10 Інформація, якою повинен забезпечити покупець під час замовляння

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10130:2006 Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming — Technical delivery conditional (Вироби з низьковуглецевої сталі плоскі холоднокатані для холодного штампування. Технічні умови постачання)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» та таблиці — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено додатковий матеріал «Вступ»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ З НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ПЛОСКІ
ХОЛОДНОКАТАНІ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ
Технічні умови постачання

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПЛОСКИЕ
ХОЛОДНОКАТАНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ
Технические условия поставки

COLD ROLLED LOW CARBON STEEL FLAT PRODUCTS
FOR COLD FORMING
Technical delivery conditional

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на холоднокатані плоскі вироби з низьковуглецевої сталі без покриву шириною, що дорівнює чи більше ніж 600 мм для холодного штампування з мінімальною товщиною 0,35 мм і, якщо інше не узгоджено під час замовляння, рівною або менше ніж 3 мм, яку постачають у листах, рулонах, розрізаних рулонах або мірних відрізках, отриманих від розрізаного рулону або листа.

Стандарт не поширюється на холоднокатану вузьку штабу (шириною менше 600 мм), також на холоднокатані плоскі вироби, для яких чинні спеціальні стандарти, особливо такі:

— холоднокатаний лист і штаба з магнітної сталі з неорієнтованим зерном (EN 10106);

— заготовки сталевої штаби для створення магнітних контурів (EN 10126 і EN 10165);

— чорна бляха у рулоні (EN 10205);

— холоднокатані плоскі вироби із сталі з високою границею плинності для холодного штампування (EN 10268);

— холоднокатана вузька штаба без покриву з нелегованої м'якої сталі для холодного штампування (EN 10139);

— плоскі холоднокатані вироби з низьковуглецевої сталі для склоподібного емалювання (EN 10209).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10020 Definition and classification of grades of steels

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10049 Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products

EN 10079:1992 Definition of steel products

EN 10131 Cold rolled uncoated and zink or zinc-nickel electrolytically coated low carbon and high yield strength steel flat products for cold forming — Tolerances on dimensions and shape

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996)

ISO 10113 Metallic materials — Sheet and strip — Determination of plastic strain ratio

ISO 10275 Metallic materials — Sheet and strip — Determination of tensile strain hardening exponent

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1: Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10020:2000 Сталі. Визначення та класифікація (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10020:2007)

EN 10021:1993 Вироби із сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10021-2002)

EN 10027-2 Сталь. Системи позначання. Частина 2: Система нумерації (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10027-2:2004)

EN 10049 Вимірювання середньої шорсткості Ra і максимального розрахункового RPc на металевих плоских виробах

EN 10079:1992 Вироби сталеві. Номенклатура (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10079-2002)

EN 10131 Вироби плоскі холоднокатані без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом із низьковуглецевої сталі з високою границею плинності для холодного штампування — Допуски на розміри та форму

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10204-2001)

EN ISO 377 Сталь та сталеві вироби. Відбирання і підготовка проб та зразків для механічних випробувань

EN ISO 14284 Сталь та чавун. Відбирання і підготовка проб для визначення хімічного складу (ISO 14284:1996)

ISO 10113 Матеріали металеві. Листи та штаби. Визначення коефіцієнта пластичної деформації

ISO 10275 Матеріали металеві. Листи та штаби. Визначення показника деформаційного зміцнення під час розтягування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com