ДСТУ EN 10164:2009 Изделия стальные с улучшенными деформационными свойствами в перпендикулярном направлении к поверхности изделия. Технические условия поставки (EN 10164:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19669 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10164:2009 Изделия стальные с улучшенными деформационными свойствами в перпендикулярном направлении к поверхности изделия. Технические условия поставки (EN 10164:2004, IDT)
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия30.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 30.12.2009 № 494 Об утверждении и отмене действия национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10164:2009
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали» (ТК 4)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали» (ТК 4)


ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10025-2:2007 Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей (EN 10025-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 10025-3:2007 Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 3. Технические условия поставки свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей, подвергнутых нормализации или нормализующей прокатке (EN 10025-3:2004, IDT)

ДСТУ EN 10025-6:2007 Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 6. Технические условия поставки плоских изделий из конструкционной стали с высоким пределом текучести в закаленном и отпущенном состоянии (EN 10025-6:2004, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СТАЛЕВІ
З ПОЛІПШЕНИМИ ДЕФОРМАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
У ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ НАПРЯМКУ ДО ПОВЕРХНІ ВИРОБУ

Технічні умови постачання
(EN 10164:2004, IDT)

ДСТУ EN 10164:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка, Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 494 з 2012-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10164: відповідає EN 10164:2004 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — Technical delivery conditions (Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному до поверхні виробу напрямку. Технічні умови постачання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використовування європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познака

4 Інформація, яку повинен надати покупець

4.1 Обов’язкова інформація

4.2 Додаткові вимоги

5 Вимоги

5.1 Відносне звуження після розривання

5.2 Ультразвукове контролювання

6 Контролювання

6.1 Випробні одиниці

7 Готування проб і випробних зразків

7.1 Розташування і орієнтування проб і випробних зразків

7.2 ідентифікація проб і випробних зразків

8 Метод випробовування

8.1 Випробовування на розтяг

8.2 Повторні випробовування

8.3 Недійсність випробувань

9 Маркування, етикеткування і пакування

10 Рекламації

11 Додаткові вимоги (див. 4.2)

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10164:2004 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — Technical delivery conditions (Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному до поверхні виробу напрямку. Технічні умови постачання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку й таблиці, «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено додатковий матеріал «Вступ».

У цьому стандарті є посилання на стандарти, які упроваджено в Україні як національні:

ДСТУ EN 10021-2002 Вироби із сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання;

ДСТУ EN 10002-1:2006 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1: Метод випробовування за кімнатної температури

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СТАЛЕВІ З ПОЛІПШЕНИМИ ДЕФОРМАЦІЙНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ У ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ
НАПРЯМКУ ДО ПОВЕРХНІ ВИРОБУ
Технічні умови постачання

ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С УЛУЧШЕННЫМИ
ДЕФОРМАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ
НАПРАВЛЕНИИ К ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Технические условия поставки

STEEL PRODUCTS WITH IMPROVED DEFORMATION
PROPERTIES PERPENDICULAR TO THE SURFACE OF PRODUCT
Technical delivery conditions

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює властивості за товщини та спільні методи випробовувань для плоских виробів і профілів із сталі.

Цей стандарт можна застосовувати як додаток до усіх стандартів на плоскі вироби і профілі, які виготовлені із повністю розкисленої сталі, за винятком неіржавких сталей. Він охоплює вироби товщиною від 15 мм до 400 мм, включаючи сталі із встановленою мінімальною верхньою границею плинності ReH або умовною границею плинності Rp0,2 ≤ 960 МПа для яких необхідні поліпшені властивості за товщини.

Застосування цього стандарту до виробів іншої товщини та сталей інших видів повинно бути предметом узгодження під час замовляння.

Дивись додаткову вимогу 1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method)

EN 10306 Iron and steel — Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Металеві матеріали — Випробування на розтяг — Частинаї: Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10021 Вироби із сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання

EN 10160 Контроль ультразвуковий плоских сталевих виробів товщиною не менше 6 мм (метод відбиття)

EN 10306 Чавун і сталь — Контроль ультразвуковий двотаврових балок з паралельними полицями та ІРЕ балок

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com