ДСТУ ISO 860:2018 Терминологическая работа. Гармонизация понятий и терминов (ISO 860:2007, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 860:2018 Терминологическая работа. Гармонизация понятий и терминов (ISO 860:2007, IDТ)
Дата начала действия01.10.2019
Дата принятия23.07.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 860:1999
Утверждающий документПриказ от 23.07.2018 № 234 О принятии и отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа860:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Научно-техническая терминология» (ТК 19)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Научно-техническая терминология» (ТК 19)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Термінологічна робота
ГАРМОНІЗУВАННЯ ПОНЯТЬ
І ТЕРМІНІВ

ДСТУ ISO 860:2018
(ISO 860:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Науково-технічна термінологія» (ТК 19)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 23 липня 2018 р. № 234 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 860:2007 Terminology work — Harmonization of concepts and terms (Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів) і внесений з дозволу ISO, СН-1211 Geneva, 20. Усі права щодо використання міжнародних стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за ISO

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 860:1999

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 860:2007

Вступ до ISO 860:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Гармонізування понять і систем понять

4.1 Варіювання понять

4.2 Техніко-економічне обґрунтування

4.3 Процедура гармонізування

5 Гармонізування визначень понять

6 Гармонізування термінів

6.1 Загальні положення

6.2 Добирання терміна

6.3 Установлювання відповідників, синонімів і варіантів термінів

6.4 Планування термінологій

Додаток А (довідковий) Процес гармонізування понять

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDT) «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 860:2007 (версія еn) «Terminology work — Harmonization of concepts and terms».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 19 «Науково-технічна термінологія».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 860-99 (ISO 860:1996, IDT) «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» . і першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— у розділі «Вступ до ISO 860:2007» узагальнене слово «документ» подано як «нормативний документ», а словосполуку «documents and policies» перекладено як «нормативні документи й політики», бо тут «політика» (еn «policy») — це різновид документа, який містить наміри та спрямованість організації, що їх офіційно сформулювало її найвище керівництво (згідно з 3.5.8 ДСТУ ISO 9000:2015);

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі «Терміни та визначення понять» поряд з українськими термінами в круглих дужках подано їхні англійські відповідники;

— у тексті прикладів стандарту збережено оригінальне написання термінів і цитат, український переклад подано поруч або в наступному рядку.

У стандарті назви мов закодовано згідно з ДСТУ ISO 639-1:2009 «Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2» (ISO 639-1:2002, IDT), а назви країн — згідно з ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу» (ISO 3166-1:2006, IDT).

Міжнародні стандарти ISO 704:2000 та ISO 10241:1992, посилання на які є в цьому стандарті, скасовано після переглядання та прийнято як ISO 704:2009 та ISO 10241-1:2011 відповідно.

Міжнародний стандарт ISO 1087-1, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ ISO 1087-1:2007.

ПЕРЕДМОВА до ISO 860:2007

Міжнародна організація зі стандартування (ISO) — це всесвітня федерація національних організацій зі стандартування (організацій-членів ISO). Розробляють міжнародні стандарти зазвичай технічні комітети ISO. Кожна організація-член ISO, зацікавлена у сфері діяльності технічного комітету, має право на представництво в цьому комітеті. Урядові та неурядові міжнародні організації, що мають зв'язки з ISO, також беруть участь у цій діяльності. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартування в царині електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють згідно з правилами частини 2 Директив ISO/IEC.

Основне завдання технічних комітетів — розробляти міжнародні стандарти. Проекти міжнародних стандартів, що їх ухвалили технічні комітети, розсилають організаціям-членам для голосування та схвалення остаточного варіанта щонайменше 75 % комітетів-членів.

Стандарт ISO 860:2007 підготували технічний комітет ISO/TC 37 «Термінологія й інші мовні та змістовні ресурси» й підкомітет SC 1 «Принципи та методи».

Це третє видання скасовує та замінює друге видання (ISO 860:1996).

ВСТУП до ISO 860:2007

0.1 Огляд

Попри всі зусилля скоординувати розвиток термінологій, неминучими є випадки використовування перехресних або неузгоджених термінологій. Такі випадки виникають під час розробляння нормативних документів і політик з різних галузей діяльності. Відмінності між поняттями й оманлива схожість на рівні їхніх познак ускладнюють спілкування. Поняття і терміни розвиваються по-різному в окремих мовах та мовних спільнотах залежно від професійних, технічних, наукових, соціальних, економічних, мовних, культурних та інших чинників.

Гармонізувати бажано, оскільки:

— відмінність між поняттями на рівні їхніх познак не завжди очевидна;

— подібність на рівні познак не завжди означає, що позначувані поняття подібні;

— можливі помилки, коли те саме поняття, що його позначають двома синонімами, хибно вважають двома різними поняттями.

Гармонізувати починають на рівні поняття й провадять далі на рівні терміна — це невідокремна частина стандартування.

0.2 Умовні познаки

У цьому стандарті деревоподібні діаграми використовують, щоб відобразити родо-видові відношення понять. У стандарті вжито таку систему познак:

— поняття виокремлено одинарними лапками;

— познаки подано напівгрубим шрифтом;

— ознаки підкреслено;

— альфа-2-коди мов подано напівгрубими курсивними малими буквами;

— коди країн подано великими буквами;

— приклади виокремлено рамками.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕРМІНОЛОГІЧНА РОБОТА
ГАРМОНІЗУВАННЯ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

TERMINOLOGY WORK
HARMONIZATION OF CONCEPTS AND TERMS

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методологічний підхід до гармонізування понять, систем понять, визначень і термінів.

Цей стандарт призначено для розробляння згармонізованих термінологій на національному чи міжнародному рівні, в одномовному чи багатомовному середовищі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 704:2000 Terminology work — Principles and methods

ISO 1087-1:2000 Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application

ISO 10241:1992 International terminology standards — Preparation and layout.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 704:2000 Термінологічна робота. Принципи та методи

ISO 1087-1:2000 Термінологічна робота. Словник. Частина 1. Теорія та застосовування

ISO 10241:1992 Міжнародні термінологічні стандарти. Підготовляння й оформляння.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ