Распоряжение от 20.06.2018 № 437-р Об одобрении Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20277 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРаспоряжение от 20.06.2018 № 437-р Об одобрении Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года
Дата принятия20.06.2018
СтатусДействующий
Вид документаРаспоряжение
Шифр документа437-р
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 17.07.2020)

ПР-Д.0.06.555-21 Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 08.02.2021)

ПР-Д.0.06.555-21-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.05.2021)

ПР-Д.0.06.555-22-IV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)

Приказ от 01.10.2001 № 195 Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 13.09.2001 № 437-р О мероприятиях по реализации Концепции государственной региональной политики

Приказ от 18.10.2006 № 344 Об утверждении Положения об Украинской государственной цветочно-декоративной семенной инспекции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 червня 2018 р. N 437-р

Київ

Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року

Схвалити Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. N 437-р


СТРАТЕГІЯ
модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року

Загальна частина

Ключовою складовою процесу реформування системи державного управління фінансами України є розвиток і вдосконалення механізму управління фінансами на державному і місцевому рівні, що вимагає своєчасного і точного інформування про результати виконання бюджетів для забезпечення середньо- та довгострокового бюджетного планування, а також постійного ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних коштів.

На сьогодні в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (далі - міжнародні стандарти) шляхом запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - національні положення (стандарти), розроблених на основі міжнародних стандартів.

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 142 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 23, ст. 659), показником, за яким вимірюється досягнення результату реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, є отримання оцінки "А" за показником PI-29.3 "Стандарти звітності" Звіту про ефективність управління державними фінансами (PEFA).

Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" порядок ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Мінфін.

Суб'єктами державного сектору є Мінфін, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведуть органи Казначейства, а бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ - розпорядники бюджетних коштів. Фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування ведуть бухгалтерський облік про виконання кошторисів та бюджетів фондів.

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться за касовим методом із застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного боргу, зобов'язань розпорядників бюджетних коштів). Операції за доходами та видатками відображаються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету - в момент руху коштів з одночасним відображенням активних операцій або боргу.

Бюджетними установами і фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування в частині виконання кошторисів бухгалтерський облік ведеться за методом нарахування, відповідно до якого операції та події визнаються в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів (або їх еквівалентів).

У результаті реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. N 34 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 4, ст. 152), і Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 774 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3052), здійснено ряд заходів з удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема затверджено:

20 національних положень (стандартів), які розроблені на основі міжнародних стандартів, та методичні рекомендації щодо їх застосування;

план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблений з урахуванням бюджетної класифікації, який містить субрахунки для відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, та порядок його застосування;

форми фінансової звітності та порядок їх заповнення;

типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи.

З метою забезпечення практичного застосування нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, а також розвитку навичок прийняття управлінських рішень з використанням даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності було проведено конференції, навчальні семінари та тренінги для працівників бухгалтерських служб державного сектору.

Перехід на застосування національних положень (стандартів) і методу нарахування в бухгалтерському обліку бюджетних установ забезпечив відображення всіх взятих такими установами зобов'язань. Зокрема, метод нарахування надав можливість об'єктивно оцінювати фінансовий результат діяльності суб'єктів державного сектору, оптимізувати облік витрат на послуги, що надаються.

Водночас, за оцінками експертів Світового банку, запроваджені національні положення (стандарти) потребують уточнення з урахуванням змін до міжнародних стандартів, а також необхідним є розроблення нових національних положень (стандартів), що вимагає здійснення перекладу на українську мову міжнародних стандартів та змін до них.

Також модернізовано порядок казначейського обслуговування виконання бюджетів шляхом запровадження інформаційно-аналітичної системи "Є-Казна", що дає змогу в режимі реального часу відслідковувати стан рахунків державного і місцевого бюджетів, оцінювати обсяги бюджетних зобов'язань, здійснювати превентивний контроль витрат та їх цільове призначення, а також приймати в оперативному порядку фінансову звітність розпорядників бюджетних коштів.

Застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виконанням функцій, які покладаються на органи Казначейства, господарських операцій установ та організацій, діяльність яких провадиться за рахунок коштів державного і/або місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Перехід органів Казначейства на застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі заплановано в 2019 році. Застосування органами Казначейства касового методу для підготовки інформації про результати виконання державного і місцевих бюджетів лише фіксує обсяг фактично отриманих і витрачених коштів, що не є достатнім для прогнозування бюджетних показників.

Планується вивчити передовий європейський досвід щодо підготовки інформації про надходження та використання коштів бюджетів за методом нарахування та визначити ризики формування достовірності інформації, яка розкривається у фінансовій звітності про результати виконання бюджету, та об'єктивності управлінських рішень, прийнятих на основі такої інформації.

Також залишається невирішеним питання консолідації фінансової звітності в частині визначення структури та порядку формування загальної консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору.

Для забезпечення обміну фінансовою інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і розпорядниками бюджетних коштів та у зв'язку з наявністю різних організаційних структур бухгалтерських служб, правил документообігу, використанням різного програмного забезпечення, а в окремих випадках відсутністю такого програмного забезпечення виникає необхідність в удосконаленні та модернізації системи бухгалтерського обліку, а саме у створенні уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування з інтеграцією до облікової системи Казначейства і системи подання фінансової звітності в електронному форматі, що спрощує обробку, зберігання, вилучення та відтворення накопиченої інформації для проведення аналізу і підтримки прийняття рішень.

Застосування концептуальної основи бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами), розробленими на основі міжнародних стандартів, вимагає підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів для правильного застосування положень стандартів. Працівники бухгалтерських служб бюджетних установ повинні володіти рівнем знань, навичок і розуміння, які створюють професійну компетентність для виконання службових функцій у рамках нової системи бухгалтерського обліку. Це означає, що персонал повинен бути готовий до завдань, виконання яких потребуватиме нова система обліку.

З метою якісного кадрового забезпечення в рамках процесу реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі особливої уваги вимагає подальше удосконалення формування організаційної структури бухгалтерських служб, покращення системи підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів, чітке визначення кваліфікаційних вимог, удосконалення процесу оцінювання результатів роботи працівників бухгалтерських служб.

Продовження процесу модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі сприятиме удосконаленню:

управління державними фінансами;

системи стратегічного бюджетного планування на середньостроковий та довгостроковий періоди;

порядку складення та виконання бюджету на основі програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

системи контролю за процесом виконання бюджету;

інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами;

якості та достовірності фінансової звітності.

Мета та завдання Стратегії

Метою цієї Стратегії є підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері державних фінансів.

Реалізація Стратегії спрямована на створення до 2025 року єдиного інформаційного простору в бухгалтерському обліку, який ґрунтується на застосуванні національних положень (стандартів) і використанні плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі всіма суб'єктами державного сектору та удосконаленні моделі бухгалтерської служби.

Завданнями цієї Стратегії є:

удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

удосконалення системи бухгалтерського обліку;

підвищення прозорості та якості фінансової звітності;

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб'єктами державного сектору.

З метою забезпечення реалізації основних завдань цієї Стратегії передбачається виконання плану заходів згідно з додатком, що дасть змогу продовжити модернізацію системи бухгалтерського обліку та підвищити рівень якості та порівнянності фінансової інформації.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Джерелами фінансування заходів, визначених цією Стратегією, є видатки на утримання відповідальних органів державної влади та залучення коштів Європейського Союзу та міжнародної технічної допомоги Світового банку.

Очікувані результати

Реалізація цієї Стратегії передбачає досягнення таких результатів:

підвищення рівня відкритості, достовірності та прозорості фінансової звітності з метою забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень у сфері державних фінансів;

забезпечення порівнянності показників фінансової звітності державного сектору України та державного сектору інших країн;

забезпечення консолідації фінансової звітності на різних рівнях;

запровадження якісно нової системи підготовки та перепідготовки кадрів бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору;

підвищення статусу керівників бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору та ефективності їх діяльності.

Ризики, що можуть перешкодити реалізації Стратегії

У процесі реалізації цієї Стратегії існують такі ризики:

відсутність належної ІТ-інфраструктури та програмного забезпечення у суб'єктів державного сектору та обмеженість фінансових ресурсів для їх модернізації;

недостатність фінансових ресурсів для здійснення заходів, передбачених цією Стратегією;

відсутність (обмеженість) кадрового потенціалу, недостатній рівень професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб;

недостатній рівень координації між заходами з реформування бухгалтерського обліку у державному секторі, державного фінансового контролю та зовнішнього аудиту.

 

Додаток
до Стратегії


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

1. Удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1) забезпечення перекладу на українську мову міжнародних стандартів з метою імплементації їх положень в національні положення (стандарти)

постійно

Мінфін

здійснення перекладу на українську мову міжнародних стандартів

2) розроблення національних положень (стандартів) на основі міжнародних стандартів

- " -

- " -

затвердження національних положень (стандартів)

3) розроблення змін до національних положень (стандартів) у зв'язку із змінами міжнародних стандартів та з урахуванням змін у національному законодавстві

- " -

- " -

внесення змін до національних положень (стандартів)

4) розроблення методичних рекомендацій до національних положень (стандартів)

- " -

- " -

затвердження методичних рекомендацій щодо застосування національних положень (стандартів)

2. Удосконалення системи бухгалтерського обліку

1) забезпечення адаптації інформаційно-аналітичної системи Казначейства з метою застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для підготовки інформації про виконання бюджетів

2018 - 2019 роки

Казначейство

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі органами Казначейства в 2019 році

2) проведення аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку за методом нарахувань операцій з виконання бюджетів

IV квартал 2020 р.

Мінфін
Казначейство

звіт про результати аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку за методом нарахувань операцій з виконання бюджетів

3. Підвищення рівня прозорості та якості фінансової звітності

1) забезпечення застосування розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для складення фінансової звітності повного пакета національних положень (стандартів) та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі з метою консолідації звітності операцій з виконання бюджетів

IV квартал 2018 р.

Мінфін
Казначейство
розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

консолідація звітності операцій з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

 

2) визначення структури консолідації фінансової звітності з метою оптимізації витрат на обробку інформації та забезпечення підвищення якості фінансової звітності

- " -

Мінфін
Казначейство

упорядкування структури консолідації фінансової звітності

 

3) розроблення методичних рекомендацій щодо консолідації фінансової звітності Казначейством

IV квартал 2018 р.

Казначейство
Мінфін

затвердження методичних рекомендацій щодо консолідації фінансової звітності Казначейством

 

4) забезпечення оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності

постійно починаючи з
II кварталу 2019 р.

Казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності

 

5) забезпечення здійснення внутрішнього контролю за веденням бухгалтерського обліку та складенням фінансової звітності

постійно

розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

підготовка якісної фінансової звітності

4. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб

1) розроблення програми навчання та підвищення кваліфікації працівників Казначейства, працівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів)

III квартал 2018 р.

Мінфін
Казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

проведення конференцій, семінарів, тренінгів з бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності для головних розпорядників коштів

 

2) забезпечення проведення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів)

постійно

головні розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

проведення навчання, семінарів та тренінгів з бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності

 

3) створення електронної платформи для проведення заходів щодо навчання та підвищення професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб в дистанційному режимі

IV квартал 2021 р.

Мінфін
Казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів

запровадження електронної платформи для навчання в дистанційному режимі

 

4) розроблення методичних рекомендацій з проведення оцінки роботи головного бухгалтера суб'єкта державного сектору

IV квартал 2019 р.

Мінфін
Казначейство

затвердження методичних рекомендацій з оцінки роботи головного бухгалтера суб'єкта державного сектору

 

5) забезпечення модернізації бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації повноважень бухгалтерів:

 

Мінфін
Казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

запровадження нової моделі бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору

 

розроблення нової моделі організації бухгалтерських служб (організаційна структура, кваліфікаційні вимоги, повноваження та система оплати праці працівників бухгалтерських служб);

IV квартал 2019 р.

 

 

 

апробація розробленої моделі організації бухгалтерських служб головними розпорядниками бюджетних коштів;

IV квартал 2020 р.

 

 

 

запровадження нової моделі організації бухгалтерських служб розпорядниками бюджетних коштів

IV квартал 2025 р.

 

 

5. Cтворення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб'єктами державного сектору

1) забезпечення модернізації програмного продукту Казначейства для консолідації фінансової звітності

IV квартал 2018 р.

Казначейство
Мінфін

здійснення консолідації фінансової звітності за 2018 рік у I кварталі 2019 р.

2) підготовка технічних та функціональних вимог для
ІТ-систем, необхідних для автоматизації бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

2018 рік -
II квартал 2019 р.

Мінфін
Казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

визначення технічних та функціональних вимог програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

3) розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інтегрованого до облікової системи Казначейства і системи подання електронної звітності:

 

Мінфін
Казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

запровадження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в державному секторі

 

розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації уніфікованого програмного продукту для ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в державному секторі та запровадження пілотних проектів з дослідної експлуатації головними розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

2019 рік -
III квартал 2020 р.

 

 

 

створення комплексної системи захисту інформації програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності з підтвердженою відповідністю;

IV квартал 2020 р.

 

 

 

забезпечення доопрацювання програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності та промислова експлуатація в головних розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

I квартал 2021 р.

 

 

 

запровадження програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності у розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

I квартал 2022 р.

 

 

 

забезпечення супроводження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в державному секторі

IV квартал 2025 р.

 

 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ