ДСТУ EN 12195-2:2018 Устройства крепления груза на колесных транспортных средствах. Безопасность. Часть 2. Крепежные стяжные ремни из химических волокон (EN 12195-2:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12195-2:2018 Устройства крепления груза на колесных транспортных средствах. Безопасность. Часть 2. Крепежные стяжные ремни из химических волокон (EN 12195-2:2000, IDT)
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия23.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 23.08.2018 № 299 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12195-2:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 80)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 80)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пристрої кріплення вантажу на колісних
транспортних засобах
БЕЗПЕКА
Частина 2. Кріпильні стяжні ремені
з хімічних волокон

ДСТУ EN 12195-2:2018
(EN 12195-2:2000, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 23 серпня 2018 р. № 299 з 2019-06-01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 12195-2:2000 Load restraint assembles on road vehicies — Safety — Part 2: Web lashing made from man-made fibres (Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон) і внесений з дозволу CEN, rue de Strassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Види небезпеки

5 Вимоги щодо безпеки

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та типи випробування

7 Протокол випробування

8 Маркування

9 Інструкції щодо експлуатування

Додаток А (обов’язковий) Види небезпеки

Додаток В (обов’язковий) Технічні характеристики щодо експлуатування та обслуговування кріпильних стяжних ременів, які повинен надавати виробник

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12195-2:2018 (EN 12195-2:2000, IDT) «Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12195-2:2000 (версія еn) «Load restraint assembles on road vehicies — Safety — Part 2: Web lashing made from man-made fibres».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина EN 12195» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» та «Вступу» до EN 12195-2:2000 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті);

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» («vehicle» — транспортний засіб у цілому. У стандарті є вимоги щодо залізничного та морського транспорту) та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології, для погодження із Законом України від 10.02.2000 року № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 12195-2 Познаки в цьому стандарті
mm мм
m м
N Н
kN кН
Hz Гц
mm/min мм/хв
daN даН
cN per tex сН та текс
kg кг

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— у 6.2 скорочення «QА» перекладено як «забезпечення якості».

Цей стандарт охоплює види небезпеки, які зазначено в його розділі «Сфера застосування». Додаткові вимоги щодо застосування кріпильних стяжних ременів з хімічних волокон для кріплення вантажу на колісних транспортних засобах мають відповідати вимогам EN 292 для небезпек, не зазначених у цьому стандарті.

Європейський стандарт EN 12195 складається з чотирьох частин за загальною назвою «Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах — Безпека»:

— Частина 1. Розрахунок сил кріплення;

— Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон;

— Частина 3. Кріпильні ланцюги;

— Частина 4. Сталеві кріпильні троси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ КРІПЛЕННЯ ВАНТАЖУ
НА КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
БЕЗПЕКА
Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон

LOAD RESTRAINT ASSEMBLIES
ON ROAD VEHICLES
SAFETY
Part 2. Web lashing made from man-made fibres

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт:

— визначає вимоги щодо безпечності кріпильних стяжних ременів з хімічних волокон із плоскими текстильними стрічками для багаторазового використання та використання в поєднанні з матеріалами покриття, призначеного для захисту поверхні вантажу під час перевезення на КТЗ, наприклад, на вантажних автомобілях і причепах, які можна застосовувати на дорогах або розміщувати на суднах чи залізничних платформах та/або використовувати в поєднанні цих типів транспорту;

— охоплює лише ручні пристрої натягу з максимальною силою 500 Н;

— визначає методи для випробування кріпильних стяжних ременів з хімічних волокон для кріплення вантажів;

— визначає суттєві небезпеки, які можуть виникнути під час використання кріпильних стяжних ременів за призначенням в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4 та додаток А);

охоплює складні пристрої утримування вантажу для зазначеної вище мети.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту лише тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

prEN 12195-1:1995 Load restraint assembles on road vehicies — Safety — Part 1: Calculation of lashing forces

ISO 834-1 Fire-resistance tests — Elements of building construction — Part 1: General requirements

EN ISO 9001:1994 Quality systems — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002:1994 Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002:1994)

EN ISO 9003:1994 Quality systems — Model for quality assurance in final inspection and test (ISO 9003:1994)

EN 10002-2:1991 Metallic materials — Tensile testing — Part 2: Verification of the force measuring system of the tensile testing machines

ISO 1833:1977 Textiles — Binary fibre mixtures — Quantitative chemical analysis

ISO 2076:1999 Textiles — Man-made fibres — Generic names

ISO 2859-1:1989 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 9227:1990 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 12195-1:1995 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Частина 1. Розрахунок сил кріплення

EN ISO 9001:1994 Системи контролю якості. Модель технічного контролю в конструюванні, розробленні, виробництві, монтажі та техобслуговуванні (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002:1994 Системи контролю якості. Модель технічного контролю у виробництві, монтажі та техобслуговуванні (ISO 9002:1994)

EN ISO 9003:1994 Системи контролю якості. Модель технічного контролю за остаточного перевіряння та випробування (ISO 9003:1994)

EN 10002-2:1991 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 2. Перевіряння системи вимірювальної сили машин для випробування на розтяг

ISO 1833:1977 Матеріали текстильні. Двокомпонентні волокнисті суміші. Кількісний хімічний аналіз

ISO 2076:1999 Матеріали текстильні. Штучні волокна. Загальні назви

ISO 2859-1:1989 Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (AQL)

ISO 9227:1990 Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування в соляному тумані.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com