ДСТУ EN 12195-3:2018 Устройства крепления груза на колесных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3. Крепежные цепи (EN 12195-3:2001, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12195-3:2018 Устройства крепления груза на колесных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3. Крепежные цепи (EN 12195-3:2001, IDT)
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия23.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 23.08.2018 № 299 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12195-3:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 80)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 80)


ДСТУ EN 13157:2014 Грузоподъемные краны. Требования безопасности. Краны с ручным приводом (EN 13157:2004+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1677-1:2017 Элементы для стропов. Требования безопасности. Часть 1. Элементы кованые стальные. Класс 8 (EN 1677-1:2000 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 1677-2:2017 Элементы для стропов. Требования безопасности. Часть 2. Крюки стальные кованые грузоподъемные с замком. Класс 8 (EN 1677-2:2000 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 1677-4:2017 Элементы для стропов. Требования безопасности. Часть 4. Звенья. Класс 8 (EN 1677-4:2000 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 818-1:2017 Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 1. Общие условия приема (EN 818-1:1996 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 818-2:2017 Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 2. Цепи некалиброванные для цепных стропов. Класс 8 (EN 818-2:1996 + А1:2008; IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка рисков и уменьшение рисков (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системы управления качеством. Требования (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования. Поправка


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12195-3:2018
(EN 12195-3:2001, IDТ)

Пристрої кріплення вантажу на колісних
транспортних засобах
БЕЗПЕКА
Частина 3. Кріпильні ланцюги

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 23 серпня 2018 р. № 299 з 2019-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12195-3:2001 Load restraining on road vehicles — Safety — Part 3: Lashing chains (Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги) і внесений з дозволу CEN, rue de Strassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Типи небезпеки

5 Вимоги щодо безпеки

6 Перевіряння вимог щодо безпеки

7 Інструкції щодо експлуатування

8 Маркування

9 Сертифікат виробника

Додаток А (обов’язковий) Типи небезпеки

Додаток В (обов’язковий) Перелік даних, які повинен надавати виробник щодо експлуатування та обслуговування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12195-3 «Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12195-3:2001 (версія en) «Load restraining on road vehicles — Safety — Part 3: Lashing chains».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно

з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина EN 12195» замінено на «цей стандарт»;

— зі «Вступу» та «Передмови» до EN 12195-3:2001 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті);

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології для погодження із Законом України від 10.02.2000 № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 12195-3 Познаки в цьому стандарті
mm мм
N Н
kN кН

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

Цей стандарт охоплює види небезпеки, зазначені в розділі «Сфера застосування». Додаткові вимоги щодо застосування кріпильних ланцюгів для кріпленняч вантажу на колісних транспортних засобах мають відповідати вимогам EN 292 для небезпек, не зазначених у цьому стандарті.

Європейський стандарт EN 12195 складається з чотирьох частин за загальною назвою «Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека»:

— Частина 1. Розрахунок сил кріплення;

— Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон;

— Частина 3. Кріпильні ланцюги;

— Частина 4. Сталеві кріпильні троси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ КРІПЛЕННЯ ВАНТАЖУ НА КОЛІСНИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ
БЕЗПЕКА
Частина 3. Кріпильні ланцюги

LOAD RESTRAINT ASSEMBLIES
ON ROAD VEHICLES
SAFETY
Part 3. Lashing chains

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності кріпильних ланцюгів та комплектів ланцюгів для безпечного перевезення товарів автомобільними дорогами на транспортних засобах, наприклад, вантажними автомобілями та причепами, які можна використовувати на дорогах або розміщувати на суднах чи залізничних платформах та/або використовувати в поєднанні зазначених типів транспорту. Цей стандарт охоплює тільки ручні прилади натягу з максимальною силою 500 Н. Він не визначає вимоги щодо багатофункційних талів, окрім вимог до типу високоточного ланцюга та додаткового марковання максимальної ручної сили.

Цей стандарт охоплює небезпеки, які можуть виникнути під час використання кріпильних ланцюгів за умов, передбачених виробником (див. розділ 4 та додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 818-1:1996 Short link chain for lifting purposes — Safety — Part 1: General conditions of acceptance

EN 818-2:1996 Short link chain for lifting purposes — Safety — Part 2: Medium tolerance chain for chain slings — Grade 8

prEN 818-7:1998 Short link chain for lifting purposes — Safety — Part 7: Fine tolerance chain for hoists, Grade T (Types T, DAT and DT)

EN 1677-1 Components for slings — Safety — Part 1: Forged steel components, Grade 8

EN 1677-2 Components for slings — Safety — Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8

EN 1677-4 Components for slings — Safety — Part 4: Links, Grade 8

prEN 12195-1:2000 Load restraint assemblies on road vehicles — Safety — Part 1: Calculation of lashing forces

prEN 13157:1998 Cranes — Safety — Hand powered cranes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 818-1:1996 Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання

EN 818-2:1996 Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для стропів. Клас 8

pEN 818-7:1998 Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Ланцюги калібровані. Клас Т (Типи Т, DAT і DT)

EN 1677-1 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8

EN 1677-2 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Гаки вантажо­підіймальні ковані сталеві із запобіжним замком. Клас 8

EN 1677-4 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Ланки. Клас 8

prEN 12195-1:2000 Пристрої кріплення вантажу на дорожніх транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення

prEN 13157:1998 Вантажопідіймальні крани. Безпека. Крани з ручним приводом.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com