ДСТУ 3946:2018 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция пищевая. Руководства по разработке и постановке на производство новых и новейших пищевых продуктов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3946:2018 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция пищевая. Руководства по разработке и постановке на производство новых и новейших пищевых продуктов
Дата начала действия01.10.2019
Дата принятия17.09.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 3946-2000
Утверждающий документПриказ от 17.09.2018 № 316 О принятии и отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3946:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Система разработки и постановки продукции на производство» (ТК 88)


ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации. Поправка

ДСТУ 1.5:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки, изложения и оформления национальных нормативных документов (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ)

ДСТУ 2391:2010 Система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ДСТУ 3278-95 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные термины и определения

ДСТУ 3946-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция пищевая. Основные положения. С Поправкой (ИУС № 4-2002) и Изменением № 1 (ИУС № 1-2001)

ДСТУ 3973-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Правила выполнения научно-исследовательских работ. Общие положення

Закон Украины от 22.07.2014 № 1602-VII О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення продукції
на виробництво
ПРОДУКЦІЯ ХАРЧОВА
Настанови щодо розроблення
і поставлення на виробництво нових
та новітніх харчових продуктів

ДСТУ 3946:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Система розробки та постановки продукції на виробництво» (ТК 88)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 вересня 2018 р. № 316 з 2019-10-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3946-2000

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Порядок розроблення продукції

6 Розроблення технічного завдання

7 Розроблення технічної документації

8 Розроблення технологічної документації

9 Розроблення продукції за наявності національного стандарту

10 Розроблення продукції за відсутності національного стандарту

11 Приймання результатів розроблення

12 Підготовлення та освоєння виробництва

13 Зняття продукції з виробництва

Додаток А (довідковий) Рекомендації щодо змісту та оформлення технічного завдання

Додаток Б (довідковий) Форма титульного аркуша Т3 на розроблення нової продукції

Додаток В (довідковий) Рекомендований склад приймальної комісії

Додаток Г (довідковий) Зразок акта (протоколу) приймальної комісії

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЯ ХАРЧОВА
Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво
нових та новітніх харчових продуктів

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING
INTO MANUFACTURE OF PRODUCTS
FOOD PRODUCTS
Guidelines introduction putting into production new
and newest foodstuffs

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні правила щодо забезпечення суб’єктами господарювання параметрів безпечності та окремих показників якості харчових продуктів на етапах їх розроблення, поставлення на виробництво та виготовлення.

Цей стандарт пропонує порядок виконання робіт на всіх стадіях життєвого циклу продукції до початку її серійного виробництва та правила прийняття й оформлення рішень за результатами цих робіт, виконання яких має забезпечити виробництво харчових продуктів високої якості, безпечних для життя та здоров’я людей, охорони довкілля.

У цьому стандарті наведено загальні організаційно-методичні настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів.

Цей стандарт рекомендовано застосовувати під час розроблення і поставлення на виробництво харчової продукції, яку має бути введено в обіг в Україні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ