ДСТУ EN 13531:2014 Землеройные машины. Устройство защиты при опрокидывании (TOPS) экскаваторов небольших размеров. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования (EN 13531:2001+A1:2008, ІDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20386 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13531:2014 Землеройные машины. Устройство защиты при опрокидывании (TOPS) экскаваторов небольших размеров. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования (EN 13531:2001+A1:2008, ІDТ)
Дата начала действия01.01.2015
Дата принятия24.07.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 24.07.2014 № 869 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с европейскими стандартами, и отмене национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13531:2014
РазработчикТехнический комитет «Механические приводы» (ТК 47)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Землерийні машини
ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ
ПІД ЧАС ПЕРЕКИДАННЯ (TOPS)
ЕКСКАВАТОРІВ НЕВЕЛИКИХ
РОЗМІРІВ
Лабораторні випробування
та експлуатаційні вимоги
(EN 13531:2001 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13531:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Механічні приводи» (ТК 47), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут «Редуктор» (ТОВ «НДІ «Редуктор»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Висоцький; В. Власенко, канд. техн. наук; В. Галушко; І. Добровольська; В. Фей (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 року № 869 з 2015-01-01

3 Стандарт відповідає EN 13531:2001 + А1:2008 Earth-moving machinery — Tip-over protection struc ture (TOPS) for compact excavators — Laboratory tests and performance requirements (Землерийні машини. Пристрій захисту під час перекидання (TOPS) екскаваторів невеликих розмірів. Лабо раторні випробування та експлуатаційні вимоги) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13531

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Метод випробування і засоби тестування

6 Методика випробного навантажування

7 Вимоги до температури і матеріалів

8 Критерії приймання

9 Марковання TOPS

10 Оформлення результатів

Додаток А Протокол випробування TOPS згідно з ДСТУ EN 13531

Додаток ZA Взаємозв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЄС, з поправкою 98/79/ЄС

Додаток ZB Взаємозв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви СС 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Відповідність національних стандартів міжнародним та європейським стандартам

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13531:2001 + А1:2008 Earth-moving machinery — Tip-over protection structure (TOPS) for compact excavators — Laboratory tests and performance requirements (Землерийні машини. Пристрій захисту під час перекидання (TOPS) екскаваторів невеликих розмірів. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 47 «Механічні приводи». Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 13531:2001 + А1:2008;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке в тексті виділено рамкою;

— абревіатуру у стандарті подано мовою оригіналу;

— текст зміни А1.2008 виділено подвійною рискою зліва на березі.

Щодо взаємозв’язку з директивами ЄС див. довідкові додатки ZA і ZB, які є невід’ємною частиною цього стандарту. Вимоги європейських директив «Безпечність машин» враховані в Технічному регламенті безпеки машин, затвердженому постановою КМУ від 30.01.2013 № 62.

Перелік національних та міждержавних стандартів, відповідних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

ВСТУП до EN 13531

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕМЛЕРИЙНІ МАШИНИ
ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ПЕРЕКИДАННЯ (TOPS)
ЕКСКАВАТОРІВ НЕВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ
Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ (TOPS)
ЭКСКАВАТОРОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Лабораторные испытания и эксплуатационные требования

EARTH-MOVING MACHINERY
TIP-OVER PROTECTION STRUCTURE (TOPS)
FOR COMPACT EXCAVATORS
Laboratory tests and performance requirements

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює відповідний і відтворюваний спосіб оцінювання навантажувальних характеристик захисних пристроїв під час перекидання (TOPS) за статичного навантаження та обумовлює експлуатаційні вимоги до типового зразка за такого навантаження.

Він стосується (TOPS) екскаваторів невеликих розмірів (згідно з EN ISO 6165) зі стрілою поворотного типу, що мають експлуатаційну масу (див. 3.14) від 1000 кг до 6000 кг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN ISO 898-1:1999 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws, and studs (ISO 898-1:1999)

EN 20898-2:1993 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread (ISO 898-2:1992)

ISO 148 Steel — Charpy impact test (V-notch)

EN ISO 3164:1999 Earth-moving machinery — Laboratory evaluations of protective structures — Specifications for deflection-limiting volume

EN ISO 6683:1999 Earth-moving machinery — Seat belts and seat belt anchorages

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

ISO 7135:1993 Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Terminology and commercial spe cifications

ISO 9248:1992 Earth-moving machinery — Units for dimensions, performance and capacities, and their measurement accuracies

ISO 10262:1998 Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Laboratory tests and performance requirements for falling-object guards.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 898-1:1999 Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених із вуглецевої та легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти і шпильки (ISO 898-1:1999)

EN 20898-2:1993 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями пробних навантажень. Нарізь з великим кроком (ISO 898-2:1992)

ISO 148 Сталь. Випробування на удар за Шарпом (зразки з V-подібним надрізом)

EN ISO 3164:1999 Машини землерийні. Лабораторні оцінювання пристроїв захисту. Характеристики об’єму обмеження деформації

EN ISO 6683:1999 Машини землерийні. Ремені безпеки та кріплення ременів безпеки

EN ISO 12100-1:2003 Безпека механізмів. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека механізмів. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

ISO 7135:1993 Машини землерийні. Гідравлічні екскаватори. Термінологія і технічна характеристика для комерційної документації

ISO 9248:1992 Машини землерийні. Одиниці виміру розмірів, експлуатаційних показників і продуктивності та допуски вимірювання

ISO 10262:1998 Машини землерийні. Гідравлічні екскаватори. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги до пристроїв захисту від ладних предметів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ