ДСТУ В 1.0:2018 Национальная стандартизация. Стандартизация в области вооружения и военной техники. Основные положения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ В 1.0:2018 Национальная стандартизация. Стандартизация в области вооружения и военной техники. Основные положения
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия11.05.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ В 1.0:2005, ДСТУ В 1.8-2000, ДСТУ В 1.9:2005
Утверждающий документПриказ від 11.05.2018 № 128
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1.0:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Стандартизация продукции оборонного назначения» (ТК 176)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Стандартизация продукции оборонного назначения» (ТК 176)


ДСТУ 1.1:2015 Национальная стандартизация. Стандартизация и смежные виды деятельности. Словарь терминов (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации. Поправка

ДСТУ 1.5:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки, изложения и оформления национальных нормативных документов (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ)

ДСТУ 1.7:2015 Национальная стандартизация. Правила и методы принятия международных и региональных нормативных документов (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)

ДСТУ 1.7:2015 Национальная стандартизация. Правила и методы принятия международных и региональных нормативных документов. Поправка

ДСТУ 1.8:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки Программы работ по национальной стандартизации. Поправка

ДСТУ 1.8:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки Программы работ по национальной стандартизации. С поправкой

ДСТУ 3321:2003. Система конструкторской документации. Термины и определения основных понятий

ДСТУ 3966:2009 Терминологическая работа. Принципы и правила разработки стандартов на термины и определения

ДСТУ В 1.0:2018 Национальная стандартизация. Стандартизация в области вооружения и военной техники. Основные положения. Поправка

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Національна стандартизація
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення

ДСТУ В 1.0:2018

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 11 травня 2018 р. № 128 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ В 1.0:2005, ДСТУ В 1.8-2000, ДСТУ В 1.9:2005

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Мета, завдання, принципи та об'єкти стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

6 Особливості стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

7 Національні нормативні документи на продукцію військового призначення

8 Позначення національних нормативних документів на продукцію військового призначення

9 Організація робіт зі стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

10 Побудова, викладення та оформлення національних нормативних документів на продукцію військового призначення

11 Вимоги щодо забезпечення охорони державної таємниці

Додаток А (довідковий) Схема взаємозв'язку національних нормативних документів на продукцію військового призначення з об'єктами стандартизації

Додаток Б (довідковий) Приклади оформлення «Титульного аркуша» та першої сторінки військових доповнень до національного стандарту, національного стандарту на особливий період та національного стандарту на продукцію військового призначення на особливий період

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення

NATIONAL STANDARDIZATION
STANDARDIZATION IN THE AREA OF ARMAMENT
AND MILITARY EQUIPMENT
Main provisions

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час виконання робіт з національної стандартизації у сфері озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), а також розроблення проектів національних нормативних документів (далі — НД) на продукцію військового призначення (далі — ПВП) і (далі — НД на ПВП).

Цей стандарт також установлює особливості проведення робіт з національної стандартизації у сфері ОВТ.

Вимоги цього стандарту також поширюються на міждержавні стандарти (військові стандарти (ГОСТ В), військові доповнення до стандартів (ГОСТ ВД), доповнення до стандартів на особливий період (ГОСТ ... ВД та ГОСТ В ... ВД), стандарти на особливий період (ГОСТ ... В, ГОСТ В ...В), передбачені Угодою про організацію робіт щодо міждержавної стандартизації озброєння та військової техніки від 13 листопада 1992 року, під час їх перевіряння, переглядання, скасування та відновлення дії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com