ДСТУ EN 10087:2009 Стали автоматные. Заготовки, горячекатаные прутки и проволоки. Технические условия поставки (EN 10087:1998, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10087:2009 Стали автоматные. Заготовки, горячекатаные прутки и проволоки. Технические условия поставки (EN 10087:1998, IDT)
Дата начала действия01.07.2011
Дата принятия03.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 03.12.2009 № 439 Об утверждении и отмене национальных стандартов Украины, признании утратившим силу приказа Госпотребстандарта от 31.08.2008 № 256, внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 10.10.20007 № 253, от 10.10.2007 № 254, от 04.12.2007 № 344, от 04.03.2008 № 85, от 28.09.2009 № 346 и от 15.10.2009 № 375
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10087:2009
РазработчикУкрГНТЦ «Энергосталь»
Принявший органУкрГНТЦ «Энергосталь»


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ АВТОМАТНІ

Заготівки, гарячекатані прутки і дроти
Технічні умови постачання
(EN 10087:1998, IDT)

ДСТУ EN 10087:2009

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь» (УкрДНТЦ «Енергосталь») та Технічний комітет зі стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Д. Сталінський, д-р техн. наук; О. Рудюк, канд. техн. наук; Я. Пихтін (науковий керівник); Г. Снімщикова; К. Перетятько; Г. Шебеко; Е. Пчельникова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 03 грудня 2009 р. № 439 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10087:1998 Freecutting steels — Technical delivery conditions for semifinished products, hotrolled bars and rods (Сталі автоматні. Технічні умови постачання заготовки, гарячекатаних прутків і дроту) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussel. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін-та визначення поняття

4 Класифікація та познака

5 Інформація для оформлення замовлення

6 Виробничий процес

7 Вимоги

8 Контролювання та випробування

9 Маркування

Додаток А Еквівалентний переріз для механічних властивостей

Додаток В Додаткові або спеціальні вимоги

Додаток С Бібліографія

Додаток D Стандарти на розміри для виробів згідно з цим стандартом

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10087:1998 Free-cutting steels — Technical delivery conditions for semi-finished products, hot-rolled bars and rods (Сталі автоматні. Технічні умови постачання заготовки, гарячекатаних прутків і дроту).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Термін та визначення поняття», «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову до EN 10087:1998»;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— виправлено помилки оригіналу, а саме: у 5.1 (приклад) замість «EURONORM 60» має бути «EN 10060»;

у додатку D:

— замість «EURONORM 58 Hot rolled flats for general purposes» має бути «EN 10058 Hot rolled flat steel for general purposes — Dimension and tolerances on shape and dimensions»;

— замість «EURONORM 59 Hot rolled square bars for general purposes» має бути «EN 10059 Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimension and tolerances on shape and dimensions»;

— замість «EURONORM 60 Hot rolled round bars for general purposes» має бути «EN 10060 Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimension and tolerances on shape and dimensions»;

— замість «EURONORM 61 Hot rolled steel hexagon bars» має бути «EN 10061 Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimension and tolerances on shape and dimensions»;

— замінено познаки одиниць вимірів фізичних величин згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97.

EN 10002-1, EN 10020, EN 10021, EN 10027-1, EN 10027-2, EN 10079 та EN 10204, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ EN 10002-1:2006, ДСТУ EN 10020-2002, ДСТУ EN 10021-2002, ДСТУ EN 10027-1:2004, ДСТУ EN10027-2:2004, ДСТУ EN 10079-2002 та ДСТУ EN 10204-2001 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ АВТОМАТНІ
Заготовки, гарячекатані прутки і дроти
Технічні умови постачання

СТАЛИ АВТОМАТНЫЕ
Заготовки, горячекатаные прутки и проволоки
Технические условия поставки

FREE-CUTTING STEELS
Technical delivery conditions for semi-finished
 products, hot-rolled bars and rods

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні умови постачання:

— заготовок;

— гарячекатаних прутків;

— катанки,

виготовлених із марок автоматної сталі згідно з таблицею 1.

Цей стандарт уміщує групи марок сталі, наведені в таблиці 1.

Примітка. Стандарти на аналогічні марки сталей наведено в додатку С для відома.

1.2 В особливих випадках під час оформляння запиту і замовлення узгоджують відхили або додатки до цих технічних умов постачання (див. додаток В).

1.3 Якщо далі не обумовлено іншого, то додатково до вимог цього стандарту діють загальні технічні умови постачання згідно з EN 10021.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EN 10003-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steel — Part 1: Steel names, principal symbols

EN 10027-2 Designation systems for steel — Part 2: Numerical system

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10079 Definition of steel products

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents (includes amendment A1:1995)

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods — Technical delivery conditions

CR 10260 ECISS IC 10 — Designation systems for steel: Additional symbols

EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of test pieces for mechanical testing

EURONORM 103 Microscopic determination of the ferritic or austenitic grain size of steels

ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (Містить зміну АС1:1990)

EN 10003-1 Матеріали металеві. Випробування на твердість за Брінеллем. Частина 1. Метод випробовування

EN 10020 Сталі. Визначення й класифікація

EN 10021 Вироби стальні та чавунні. Загальні технічні вимоги постачання

EN 10027-1 Сталь. Системи позначення. Частина 1. Назви сталі. Основні символи

EN 10027-2 Сталь. Системи позначення. Частина 2. Система нумерації

EN 10052 Терміни з термооброблювання матеріалів з чорних металів

EN 10079 Вироби сталеві. Номенклатура

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (Містить зміну А1:1995)

EN 10221 Класи якості поверхні для гарячекатаних прутків і катаного дроту. Технічні умови постачання

CR 10260 Системи позначення сталей. Додаткові символи до скорочень

EN ISO 377 Сталь і продукція зі сталі. Розташування і готування проб для механічних випробувань

EURONORM 103 Мікроскопічні методи визначання розміру зерна фериту або аустеніту в сталях

ISO 14284:1996 Сталь і чавун. Відбирання і готування проб для визначення хімічного складу.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com