ДСТУ-П IEC/PAS 62717:2014 Модули светодиодные общего освещения. Требования к характеристикам (ІЕС/PAS 62717:2011, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-П IEC/PAS 62717:2014 Модули светодиодные общего освещения. Требования к характеристикам (ІЕС/PAS 62717:2011, IDТ)
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия02.12.2014
Дата отмены действия 01.07.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 62717:2018
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1432 О принятии национальных нормативных документов и пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, утверждении национальных стандартов Украины, отмене национального стандарта Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа62717:2014
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Лампы и соответствующее оборудование» (ТК 137)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Лампы и соответствующее оборудование» (ТК 137)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОДУЛІ СВІТЛОДІОДНІ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ.
 Вимоги щодо характеристик
(ІЕС/РАS 62717:2011, IDТ)

ДСТУ-П ІЕС/РАS 62717:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»; Технічний комітет стандартизації «Лампи та відповідне обладнання» (ТК 137)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Басова, Л. Губа, Л. Дугніст, Г. Кожушко (науковий керівник), В. Ткаченко, І. Шурдук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1432 з 2015-07-01 по 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає технічним умовам IEC/PAS 62717:2011 LED modules for general lighting — Performance requirements (Світлодіодні модулі загального освітлення. Вимоги щодо характеристик)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до IEC/PAS 62717:2011

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Надавання відомостей

4.1 Обов’язкові відомості

4.2 Додаткові відомості

5 Розміри

6 Умови випробувань

6.1 Загальні умови випробувань

6.2 Поділ модулів на сімейства для спрощування випробувань

6.2.1 Загальний підхід

6.2.2 Відмінності в межах сімейства

6.2.3 Перевірка зразків сімейства на відповідність

7 Потужність модуля

8 Вихідні світлові параметри

8.1 Світловий потік

8.2 Розподіл сили світла, максимум сили світла й кут пучка

8.2.1 Загальні умови

8.2.2 Вимірювання

8.2.3 Розподіл сили світла

8.2.4 Максимум сили світла

8.2.5 Значення кута(-ів) пучка

8.3 Світловіддача

9 Координати колірності, корельована колірна температура (ККТ) і кольоропередача

9.1 Координати колірності

9.2 Корельована колірна температура (ККТ)

9.3 Індекс кольоропередачі (ІКП)

10 Строк служби модуля СВД

10.1 Загальні відомості

10.2 Коефіцієнт збереження світлового потоку

10.3 Випробування на надійність

10.3.1 Загальні умови

10.3.2 Циклічні температурні випробування

10.3.3 Випробування на вмикання/вимикання

10.3.4 Форсоване функціювання

11 Обсяги вибірок

12 Інформація для розробників світильників

Додаток А Порядок вимірювань параметрів модулів СВД

Додаток В Інформація для розробників світильників

Додаток С Пояснення рекомендованих показників строку служби

Додаток D Пояснення кодів колірності

Додаток Е Сенс довірчих інтервалів

Додаток F Приклади ядер та обрамлень світлодіодів

Додаток G Оптимізація тривалості випробувань для подальшого розгляду

Бібліографія.

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад IEC/PAS 62717:2011 LED modules for general lighting — Performance requirements (Світлодіодні модулі загального освітлення. Вимоги щодо характеристик).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— прямий переклад абревіатури PAS (publicly available specifications — оприлюднені технічні умови) замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— для спрощення викладання наданий у 6.1 темним шрифтом фрагмент тексту, який неодноразово повторюється в цьому стандарті, замінено просто на «6000 год»;

— у назві розділу 4 в складнику «Зміст» і далі слово «маркування» замінено словосполученням «надання відомостей», що краще відповідає сутності, зокрема таблиці 1;

— починаючи з розділу 1 із застосування вилучено терміни ballast (баласт) і controlgear (пристрій керування) і замінено терміном «допоміжний пристрій», що є більш загальним і краще відповідає сутності поняття; через це словосполучення semi-ballasted module (напівбаластний модуль) замінено на «модуль з розділеними блоками допоміжного пристрою»;

— терміни, застосовані на рисунку 1, узгоджено згідно з ДСТУ IEC/TS 62504;

— прямий переклад назви терміна 3.9 photometric code (фотометричний код) замінено на «код колірності», що краще відповідає визначенню цього терміна;

— скориговано визначення термінів 3.11 ; 3.16 та 3.17;

— оскільки значення температур, виміряних в одному місці не можуть бути різними, у примітці 1 до визначення термінів 3.17 і 3.18 нерівність tp ≤ tc замінено на tp = tc; крім того, цю примітку для зручності доповнено визначенням температури tc з ІЕС 62031;

— у розділах 7 і 8 зроблено аналогічні коригування змістів, тобто:

— у 3-х абзацах вилучено прикметник «кожного» (each), наявність якого суперечить можливості застосування статистичних понять оцінювання, зокрема приймально/бракувальних чисел;

— 4-ті абзаци вилучено повністю, оскільки немає жодного математичного зв’язку між значеннями «97,5 %» і відповідно між «110 %/90 %», останні з яких визначають традиційним десятивідсотковим допуском на значення потужності й світлового потоку відповідно;

— вилучено виноски до 4-х абзаців щодо значення «95 %», яке також не має жодного зв’язку з допусками на значення розгляданих параметрів;

— 5-ті абзаци надано в нових виправлених редакціях;

— для усунення можливих суперечностей між «категорією збереження світлового потоку» (згідно з визначенням у другому абзаці 10.2 та рисунком 2) і «кодом збереження світлового потоку» (згідно з назвою таблиці 6 і записом колірного коду додатка D) таблицю 6 доповнено колонкою «Категорія»;

— у абзаці (після примітки 5) 10.2 позначення «Lx» коефіцієнта збереження світлового потоку виправлено на «х» і до подальшого абзацу зроблено виноску щодо спрощення викладання тексту стандарту;

— застосовану в 10.3 одиницю вимірювань інтервалів температур «K» (кельвін) замінено на «°С» (градус Цельсія);

— з назви 10.3.4 вилучено слова life test (випробування на строк служби), оскільки немає жодного зв'язку між цими випробуваннями та строком служби;

— назву розділу 11 «Контроль» замінено на «Обсяги вибірок», що відповідає змісту розділу;

— з другого речення п’ятого абзацу А.1 викреслено слова «...відпалу та...» на підставі А.2.2;

— у примітці до А.3.5 для кращого розуміння терміна «кут пучка» дано посилання на його визначення в IEC/TS 62504;

— у додатку С, рисунок С.2 якого ніяк не можна одержати (побудувати) за даними випробувань протягом 6000 год, (а тому зміст цього додатка не має практичної користі, а лише щось ілюструє), принаймні на рисунку С.5 у формулі функції Rзаг добуток функцій Rплав та Rpanт замінено на їхню суму;

— у формулах С.3 літерні абревіатури замінено звичайними математичними символами;

— для кращого розуміння наданого в додатку Е, його зміст, починаючи з 4-го абзацу скориговано й доповнено необхідними коментарями;

— по тексту стандарту крапку, що відділяє в числах цілу частину від дробової замінено на кому, а також зроблено коригування речень згідно з принципами й традиціями культури вітчизняної науково- технічної мови.

Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними, посилання на які є в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

Копії міжнародних і національних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до IEC/PAS 62717:2011

Це перше видання оприлюднених технічних умов (PAS — pablisly available specifications) щодо характеристик модулів світловипромінювальних діодів (СВД), призначених для загального освітлення, установлює необхідні випробування цих нових електричних джерел світла, які інколи називають «твердотільним освітленням». Цю публікацію розглядають у тісному контексті з одночасним розвитком і підготовкою публікацій стандартів чи оприлюднених технічних умов щодо характеристик світильників взагалі та світильників із СВД. Зміни в технічних умовах на модулі СВД будуть мати вплив на стандарти щодо світильників і, з іншого боку, на режими СВД. Тому під час удосконалювання цих технічних умов відбуваються загальні узгодження між експертами з обох видів виробів.

Положення цих технічних умов репрезентують технічні знання експертів із напівпровідникової галузі (щодо кристалів) і галузі традиційних електричних джерел світла.

Охоплено три класи модулів СВД: з невідокремлюваними допоміжними пристроями, із засобами регулювання на панелі, але з розділеними пристроями та цілком зовнішніми допоміжними пристроями.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОДУЛІ СВІТЛОДІОДНІ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Вимоги щодо характеристик

МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Требования к характеристикам

LIGHT EMITING DIODE MODULES FOR GENERAL LIGHTING
Performance requirements

Чинний від 2015-07-01
по 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо характеристик модулів світловипромінювальних діодів (або світлодіодів) (далі — модулів СВД) разом з методиками та умовами випробувань на відповідність вимогам цього стандарту.

Розглядають модулі СВД таких класів (див. рисунок 1).

Клас 1. Модулі СВД, поєднані з допоміжними пристроями для використання з живленням від джерел постійної напруги до 250 В і змінної напруги до 1000 В частотою 50 Гц або 60 Гц.

Клас 2. Модулі СВД, що функціюють із зовнішніми допоміжними пристроями, приєднаними до мережі живлення, які мають додаткові внутрішні допоміжні пристрої (моделі СВД з розділеними блоками допоміжних пристроїв) для забезпечення функціювання за сталих значень напруг, струмів або потужностей.

Клас 3. Модулі СВД, від яких відокремлено допоміжні пристрої забезпечення функціювання за сталих значень напруг, струмів або потужностей.

Цей стандарт установлює вимоги лише до типових випробувань.

Рекомендації щодо перевірянь усієї продукції або її партії розглядають.

Положення цього стандарту поширюються на модулі, призначені для утворення білого світла з використанням СВД на неорганічній основі.

Вимоги цього стандарту щодо характеристик доповнюють вимоги щодо безпеки стосовно модулів СВД ІЕС 62031.

Здебільшого строки служби модулів СВД значно триваліші, ніж практичні строки проведення випробувань. Тому перевірку заявленого виробником строку служби не може бути проведено достатньо достовірно, оскільки планові параметри випробувань на подальший час не стандартизовано. З цієї причини висновки стосовно того, приймати чи відхиляти зазначений виробником строк служби на основі часу функціювання, встановленому в 6.1, у цьому стандарті не розглядають.

Замість підтвердження строку служби в цьому стандарті встановлюють коди збереження світлового потоку у визначенні обмеженого часу випробувань. Проте номер категорії коду не означає ствердження про досягуваний строк служби. Категорії є такими, що показують характери спаду світлових потоків згідно з інформацією виробників, забезпеченою перед випробуванням.

Для підтвердження зазначеного строку служби необхідна екстраполяція результатів випробувань. Загальний спосіб прогнозування результатів вимірювань поза часом обмеження тривалості випробувань розглядають.

Критерієм витримання/невитримання випробувань на строк служби за визначенням у цьому стандарті є відмінність значень параметрів строку служби від значень, заявлених виробником. Щодо пояснень рекомендованих параметрів строку служби див. додаток С.

Примітка 1. Якщо модулі функціюють у світильнику, заявлені значення параметрів можуть відрізнятися від значень, установлених цим стандартом, наприклад, через вплив складників світильника на модуль.

Примітка 2. Зовнішні електронні допоміжні пристрої, призначені для модулів СВД класів 2 та 3, не є об'єктами випробувань на відповідність вимогам цього стандарту.

Примітка 3. Щодо захисту від проникнення води та пилу див. В.4.

Можна очікувати, що модулі СВД, поєднані з допоміжними пристроями, будуть утворювати світло й задовільно функціювати за значень напруги живлення в межах від 92 % до 106 % її номінального значення. Очікують, що модулі СВД із зовнішніми допоміжними пристроями будуть утворювати світло та задовільно функціюватимуть з такими допоміжними пристроями, що відповідають вимогам IЕС 61347-2-13 та ІЕС 62384. Очікують, що модулі СВД будуть утворювати світло й задовільно функціювати у світильниках, які відповідають вимогам ІЕС 60598-1 за умов, установлених виробниками модулів.

Відповідність вимогам за електромагнітною сумісністю (EMC) мають встановлювати державні та міждержавні стандарти. Щодо відповідних міжнародних стандартів див. додаток «Бібліографія».

Примітка. Треба зауважити, що вимоги з EMC ставлять лише до тих модулів СВД, у яких:

— струми вищих гармонік, пов'язані безпосередньо з мережею живлення, і кола мають активні елементи на панелях;

— завади, отримані через випромінення та провідність, пов'язані безпосередньо з мережею живлення (Клас 1) або з акумулятором;

— стійкість (до EMC) стосується безпосередньо мережі живлення (Клас 1) чи акумулятора.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-845 International Electrotechnical Vocabulary — Part 845: Ligting

ІЕС 60068-2-14 Environmental testing — Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature

IEC 60081:1997 Double-capped fluorescent lamps — Performance specifications

IEC 60598-1 Luminaires — Part 1: General requirements and tests

IEC/TR 61341 Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps

IEC 61347-2-13 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic control gear for LED moduls

IEC 62031:2008 LED modules for general lighting — Safety specifications

IEC 62384 DC or AC supplied electronic control gear for LED modules — Performance requirements

IEC/TS 62504 General lighting — LED and LED modules — Terms and definitions

CIE 13.3:1995 (CD008-1995 included) Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources

CIE 121:1996 The photometry and goniophotometry of luminaires

CIE 177:2007 Colour rendering of white LED light sources.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-845 Міжнародний словник електротехнічних термінів. Глава 845. Світлотехніка

ІЕС 60068-2-14 Випробування на стійкість до зовнішніх природних чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N. Змінення температури

ІЕС 60081:1997 Двоцокольні люмінесцентні лампи. Вимоги щодо характеристик

ІЕС 60598-1 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

IEC/TR 61341 Методика вимірювань осьових сил світла та кутів пучків світла рефлекторних ламп

ІЕС 61347-2-13 Допоміжні пристрої для ламп. Частина 2-13. Особливі вимоги до електронних допоміжних пристроїв живлення модулів СВД від джерел постійних або змінних напруг

ІЕС 62031 Модулі СВД загального освітлення. Умови безпеки

ІЕС 62384 Електронні пристрої живлення модулів СВД від джерел постійної або змінної напруги. Вимоги до характеристик

IEC/TS 62504 Терміни та визначення стосовно СВД та модулів СВД загального освітлення

СІЕ 13.3:1995 (CD008-1995 долучено) Порядок вимірювань і нормування параметрів кольоропередачі джерел світла

СІЕ 121:1996 Фотометрія та гоніофотометрія світильників

СІЕ 177:2007 Кольоропередача білих світлодіодних джерел світла.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com