ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (EN 1993-1-1:2005/А1:2014, IDT). Изменение № 2:2018

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18754 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (EN 1993-1-1:2005/А1:2014, IDT). Изменение № 2:2018
Дата начала действия01.02.2019
Дата принятия14.11.2018
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 14.11.2018 № 414 О принятии изменений к национальным стандартам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1993-1-1:2010
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Металлостроительство» (ТК 301)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ Б EN 1536:2015 Выполнение специальных геотехнических работ. Сваи буровые (EN 1536:2010, IDT)

ДСТУ-Н EN 1473:2014 Установки и оборудование для сжиженного природного газа. Проектирование береговых установок (EN 1473:2007, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время возведения (EN 1991-1-6:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые динамические воздействия (EN 1991-1-7:2006, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката (EN 1993-1-10:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила к EN 1993 для сталей классов не выше S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для сталей классов не выше S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Пластинчатые конструкции при нагрузке вне плоскости (EN 1993-1-7:2007, IDT). Изменение № 1. Проект, окончательная редакция

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Выносливость (EN 1993-1-9:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (EN 1993-3-1:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (EN 1993-3-1:2006, IDT). Изменение № 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010/Зміна № 2:2018
(EN 1993-1-1:2005/А1:2014, IDT)

ЄВРОКОД 3. ПРОЕКТУВАННЯ
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
(EN 1993-1-1:2005, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ЄВРОКОД 3. ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
(EN 1993-1-1:2005, IDT)

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 14 листопада 2018 р. № 414 з 2019–02–01

ЗМІСТ

CONTENTS

Передмова

Foreword

1 Зміна до Змісту

1 Modification to the Contents

2 Зміна до Вступу

2 Modification to the Foreword

3 Зміна до 1.1.1

3 Modification to 1.1.1

4 Зміна до 2.1.2

4 Modification to 2.1.2

5 Долучення нового додатка С

5 Addition of a new Annex C

Передмова

Foreword

Цей нормативний документ EN 1993-1-1:2005/А1:2014 підготовано Технічним комітетом CEN/ ТС 250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат якого підтримується BSI.

This document (EN 1993-1-1:2005/A1:2014) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 «Structurai Eurocodes», the secretariat of which is held by BSI.

Статус цієї «Зміни» до Європейського стандарту  EN 1993-1-1:2005 можна буде прирівняти до статусу національного стандарту з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше травня 2015, у цьому разі конфліктуючі національні стандарти має бути скасовано не пізніше травня 2015 року.

This Amendment to the European Standard EN 1993-1-1:2005 shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2015, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 2015.

Звертаємо увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. CEN (і/або CENELEC) не несе відповідальність за ідентифікацію будь-якого чи всіх таких патентних прав.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Відповідно до внутрішніх постанов CEN/CENELEC цей стандарт зобов’язані прийняти національні органи стандартизації таких країн, як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Велика Британія.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

1 Зміна до Змісту

1 Modification to the Contents

Доповнити зміст після внесення всіх змін і переконатися, що в ньому зазначено новий додаток С (див. нижче).

After implementing all the changes, please regenerate the whole table of Contents while making sure that the new Annex C appears in it; see below).

2 Зміна до Вступу

2 Modification to Foreword

Долучити такі пункти наприкінці списку до «Національного додатка до EN 1993-1-1»: «С.2.2(3), С.2.2(4)».

At the end of the list for «National annex for EN 1993-1-1», add the following list entries: «C.2.2(3), C.2.2(4)».

3 Зміна до 1.1.1

3 Modification to 1.1.1

Пункт (3) Замінити посилання на EN 1090 на таке:

In Paragraph (3), replace the reference to EN 1090 with:

«— EN 1090-1 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінювання відповідності компонентів конструкцій.

«- EN 1090-1 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

— EN 1090-2 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій».

- EN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures».

4 Зміна до 2.1.2

4 Modification to 2.1.2

Замінити текст пункту на такий текст:
«(1)Р 3 урахуванням застосування EN 1090-1 та EN 1090-2 класи виконання обирають згідно з додатком С цього стандарту.
(2) Якщо необхідно застосувати різні рівні надійності, то досягати цих рівнів бажано належним вибиранням засобів управління якістю в проектуванні та виконанні згідно з додатком В та додатком С EN 1090.».

Replace the content of the clause with the following text:
«(1)P With respect to the application of EN 10901 and EN 1090-2, execution classes shall be selected in accordance with Annex C in this standard.
(2) If different levels of reliability are required, these levels should preferably be achieved by an appropriate choice of quality management in design and execution, according to EN 1990 Annex B and Annex C and EN 1090.».

5 Долучення нового додатка С

5 Addition of a new Annex C

Долучити такий новий додаток С після додатка В:

Add the following new Annex C after Annex B:

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com