ДСТУ 4020-2-2001 Лесоматериалы круглые и пиленные. Методы измерения и определения объемов. Часть 2. Лесоматериалы круглые (pr EN 1309-2:1998)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4020-2-2001 Лесоматериалы круглые и пиленные. Методы измерения и определения объемов. Часть 2. Лесоматериалы круглые (pr EN 1309-2:1998)
Дата начала действия01.07.2001
Дата принятия05.04.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 2292-88 в части «Методы измерения» (раздел 4)
Утверждающий документПриказ от 05.04.2001 № 150 Об утверждении государственных стандартов Украины и изменения к государственному стандарту, отмене действующих государственных и межгосударственного стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4020-2-2001
РазработчикТехнический комитет по стандартизации ТК 18 «Лесные ресурсы»
Принявший органТехнический комитет по стандартизации ТК 18 «Лесные ресурсы»

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Лісоматеріали круглі та пиляні

МЕТОДИ ОБМІРЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ

Частина 2. Лісоматеріали круглі

ДСТУ 4020-2-2001
(pr EN 1309-2:1998)

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічним комітетом України зі стандартизації лісових ресурсів (ТК-18 «Лісові ресурси»), Українським державним проектно-вишукувальним інститутом лісового господарства (Укрдіпроліс), Національним аграрним університетом

ВНЕСЕНО Технічним комітетом України зі стандартизації лісових ресурсів (ТК-18 «Лісові ресурси»)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 квітня 2001 р. № 150

3 Стандарт повністю відповідає prEN 1309-2:1998 Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 2: Round timber (Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Круглі лісоматеріали).

Рівень відповідності — еквівалентний (eqv).

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (Зі скасуванням в Україні ГОСТ 2292-88 у частині «Методы измерения» (розділ 4))

5 РОЗРОБНИКИ: Г. Гільченко; І. Дерев’янко (керівник розробки), канд. техн. наук;Н. Діанова; В. Зінченко; С. Зражва, канд. с.-г. наук; С. Кашпор, канд. с.-г. наук; М. Кириченко; С. Криво- в’язий; В. Кляцький; О. Маніта, канд. с.-г. наук; А. Миронюк; І. Шурута; А. Строчинський, д-р с.-г. наук, чл.-кор. УААН

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Довжина

4.1 Інструмент

4.2 Методи вимірювання

4.3 Запис результатів

5 Діаметр

5.1 Інструмент

5.2 Методи вимірювання

5.3 Запис результатів

5.4 Визначення об'єму

6 Штабелі

6.1 Інструмент.

6.2 Визначення об’єму штабеля

Додаток А Методи вилучення кори

Додаток Б Метод визначення об’ємів круглих лісоматеріалів без кори за серединним діаметром колод з корою з використанням формул

Додаток В Визначення об’ємів круглих лісоматеріалів без кори за серединним діаметром колод з корою з використанням таблиць

В.1 Об’єми колод сосни

В.2 Об’єми колод ялини

В.3 Об’єми колод ялиці

В.4 Об’єми колод берези

В.5 Об’єми колод осики

В.6 Об’єми колод вільхи

В.7 Об’єми колод дуба

В.8 Об’єми колод бука

В.9 Об’єми колод ясена

В. 10 Об’єми колод граба

Додаток Г Визначення об’ємів круглих лісоматеріалів без кори за серединним діаметром колод без кори

Додаток Д Коефіцієнти повнодеревності круглих лісоматеріалів з корою в штабелі для визначення їх об’ємів

ВСТУП

prEN 1309-2:1998 Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 2: Round timber (Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Круглі лісоматеріали), який був підготовлений робочою групою WG1 «Основні матеріали — General matters» (Секретаріат: Італія) комітету CEN/TC-175 «Круглі та пиляні лісоматеріали — Round and sawn timber» (Секретаріат: AFNOR), є одним із серії, що обумовлюють методи вимірювання для круглих та пиляних лісоматеріалів.

До цієї серіі входять такі стандарти:

EN 1309-1:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 1. Пиломатеріали (Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 1: Sawn timber).

prEN 1309-2:1998 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Круглі лісоматеріали (Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 2: Round timber).

EN 1310:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання властивостей (Round and sawn timber. Method of measurement of features).

EN 1311:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання біологічних ушкоджень (Round and sawn timber. Method of measurement of biological degradations).

Стандарт доповнений національними додатками, які містять таблиці для визначення об’ємів круглих лісоматеріалів без кори за серединним діаметром колод з корою.

Об’єми круглих лісоматеріалів без кори за верхнім діаметром колод визначаються по таблицях ГОСТ 2708.

Стандарт має національні примітки та редакційні зміни, які виділені курсивом.

У національних примітках до 4.1, 4.2.2.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4 та 6.2 наведені посилання на чинні національні нормативні документи.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ ТА ПИЛЯНІ
МЕТОДИ ОБМІРЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ
Частина 2. Лісоматеріали круглі

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ И ПИЛЕННЫЕ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ
Часть 2. Лесоматериалы круглые

ROUND AND SAWN TIMBER
METHOD OF MEASUREMENT OF DIMENSIONS
Part 2: Round timber

Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи обмірювання та визначення об’ємів круглих лісоматеріалів. Стандарт поширюється на круглі лісоматеріали листяних та хвойних порід.

Стандарт не поширюється на лісоматеріали тропічних порід.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2152-93 Вади деревини та дефекти обробки. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3071-95 Продукція лісозаготівельної промисловості. Терміни та визначення

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка

ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов

ГОСТ 3243-88 Дрова. Технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com