ДСТУ 8072:2015 Семена лука репчатого. Технология выращивания. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8072:2015 Семена лука репчатого. Технология выращивания. Общие требования
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8072:2015
РазработчикИнститут овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук (ИОБ УААН)
Принявший органИнститут овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук (ИОБ УААН)


ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. С изменением № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.019-86 Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.3.05-86 (СТ СЭВ 5297-85). Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

СаНПиН № 4630-88 Дополнение 3 к санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод загрязнения. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСІННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

ДСТУ 8072:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук (ІОБ НААН), Технічний комітет стандартизації «Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал» (ТК 71)

РОЗРОБНИКИ: В. Гончаренко, д-р с.-г. наук (науковий керівник); О. Гончаров, канд, с.-г. наук; !. Гордієнко, канд. с,-г. наук; Т. Горова, д-р с.-г. наук; С, Даценко; В. Могильний; А. Плохих, канд с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до технології вирощування

6 Технологічні вимоги

6.1 Ґрунти. Попередники

6.2 Обробіток ґрунту

6.3 Внесення добрив і застосування гербіцидів

6.4 Готування посівного та садивного матеріалу

6.5 Сівба. Садіння

6.6 Догляд за рослинами

6.7 Збирання

6.8 Очищення та досушування насіння

6.9 Зберігання

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

8 Методи контролювання

9 Оцінювання якості виконання робіт

Додаток А Норми добрив для цибулі ріпчастої залежно від зони вирощування і типу ґрунту

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСІННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ.
Загальні вимоги

СЕМЕНА ЛУКА РЕПЧАТОГО
ТЕХНОЛОГИЯ ВыРАЩИВАНИЯ. Общие требования

SEED OF BULB ONION
TECHNOLOGY OF GROWING. General requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час виробництва насіння цибулі ріпчастої: основного та передпосівного (передсадивного) обробітку ґрунту, внесення добрив, застосування гербіцидів, сівби (садіння), догляду за посівами, збирання, зберігання, очищення і досушування насіння та оцінювання якості робіт.

1.2 Положення цього стандарту застосовують під час виробництва насіння цибулі ріпчастої всі суб’єкти господарювання незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

ДСТУ 2189-93 ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4138:2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості

ДСТУ 7160:2010 Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори і машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобреннями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначання забрудників)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначання забрудників)

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до стічних вод та їхніх осадів для зрошення і удобрення)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

ГОСТ 30088-93 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия (Цибуля-сівок і цибуля-виборок. Посівні якості. Загальні технічні умови)

ДНАОП 2.0.001-2000 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com