ДСТУ 8076:2015 Продукты белковые растительного происхождения. Жмыхи и шроты. Определение содержания растворимого протеина титрометрическим методом Кьельдаля

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19803 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8076:2015 Продукты белковые растительного происхождения. Жмыхи и шроты. Определение содержания растворимого протеина титрометрическим методом Кьельдаля
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8076:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт масел и жиров
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт масел и жиров


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

ДСТУ 4350:2004 Масла растительные. Методы определения кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4538:2006 Текстурат соевый пищевой. Технические условия

ДСТУ 4543:2006 Мука соевая пищевая. Технические условия

ДСТУ 4595:2006 Белок соевый. Технические условия

ДСТУ 4596:2006 Белок подсолнечный. Технические условия

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соевый пищевой. Технические условия

ДСТУ 7237:2011 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ 7258:2012 Химические реактивы. Методы приготовления растворов для кислотно-основного титрования и определения их молярной концентрации

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гири классов точности E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 и M3. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний (OIML R 111-1:2004, IDТ)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (рус)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (укр)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Визначення вмісту розчинного протеїну
титрометричним методом К’єльдаля

ДСТУ 8076:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86) і асоціацією «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова (науковий керівник); В. Карабутов; П. Петік, канд. техн. наук; Л. Рубіна; З. Федякіна; Т. Фоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Метод визначання вмісту розчинного протеїну

5.1 Загальні положення

5.2 Відбирання проб

5.3 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, посуд, матеріали

5.4 Правила готування випробування

5.5 Методика проведення випробування

5.6 Правила опрацювання результатів випробування

5.7 Правила оформлення результатів випробування

6 Вимоги щодо безпеки

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на титрометричний метод визначання розчинного протеїну за К’єльдалем у продуктах білкових рослинного походження, макухах та шротах олійних культур, гірчичному порошку тощо.

У разі користування цим стандартом доцільно перевіряти дію нормативних посилань в офіційному виданні «Каталог нормативних документів», який публікують щорічно на 1 січня поточного року, та згідно зі щомісячними інформаційними покажчиками. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано із заміною, керуються заміненим стандартом. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано без заміни, то пункт, в якому надано посилання на нього, застосовують тільки в частині, що не стосується цього посилання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Визначення вмісту розчинного протеїну
титрометричним методом К’єльдаля

ПРОДУКТЫ БЕЛКОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖМЫХИ И ШРОТЫ
Определение содержания растворимого протеина
титрометрическим методом Кьельдаля

PROTEINE PRODUCTS VEGETABLE ORIGINE
OILSEED RESIDUES
Determination of soluble protein content
by Kjeldahl titration method

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на продукти білкові рослинного походження — ізоляти, концентрати, текстурати, борошно, макухи та шроти олійних культур, гірчичний порошок тощо (далі — білкові продукти) і встановлює титрометричний метод визначання в них вмісту розчинного протеїну за К'єльдалем.

1.2 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ)

ДСТУ 4538:2006 Текстурат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 4543:2006 Борошно соєве харчове. Технічні умови

ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови

ДСТУ 4596:2006 Білок соняшниковий. Технічні умови

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, M2, M1-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4145-74 Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия (Реактиви. Калій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви. Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без установленого часу очікування)

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ