ДСТУ EN 10278:2009 Изделия стальные калиброванные. Размеры и предельные отклонения (EN 10278:1999, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10278:2009 Изделия стальные калиброванные. Размеры и предельные отклонения (EN 10278:1999, IDT)
Дата начала действия01.07.2011
Дата принятия03.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 03.12.2009 № 439 Об утверждении и отмене национальных стандартов Украины, признании утратившим силу приказа Госпотребстандарта от 31.08.2008 № 256, внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 10.10.20007 № 253, от 10.10.2007 № 254, от 04.12.2007 № 344, от 04.03.2008 № 85, от 28.09.2009 № 346 и от 15.10.2009 № 375
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10278:2009
РазработчикУкрГНТЦ «Энергосталь»
Принявший органУкрГНТЦ «Энергосталь»

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СТАЛЕВІ КАЛІБРОВАНІ

Розміри та граничні відхили
(EN 10278:1999, IDT)

ДСТУ EN 10278:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь» (УкрДНТЦ «Енергосталь») та Технічний комітет зі стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Д. Сталінський, д-р техн. наук; О. Рудюк, канд. техн. наук; Я. Пихтін (науковий керівник); Л. Иванисенко; Г. Снімщикова; Г. Шебеко; Е. Пчельникова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 439 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10278:1999 Dimensions and tolerances of bright steel products (Вироби сталеві калібровані. Розміри та граничні відхили)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Інформація для оформлення замовлення

5 Стан постачання

6 Допуски на розміри і форму

7 Контролювання та випробування

Додаток А Додаткові або особливі вимоги

Додаток В Методи оцінювання кривизни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10278:1999 Dimensions and tolerances of bright steel products (Розміри та граничні відхили для виробів із каліброваної сталі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Вступ» до EN 10278:1999 як такий, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ СТАЛЕВІ КАЛІБРОВАНІ
Розміри та граничні відхили

ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ КАЛИБРОВАННЫЕ
Размеры и предельные отклонения

DIMENSIONS AND TOLERANCES
OF BRIGHT STEEL PRODUCTS

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сталеві калібровані вироби, які постачають прямими прутками у холоднотягнутому, обточеному або шліфованому стані.

Не поширюється на холоднокатану продукцію та продукцію мірної довжини, що вироблена із штаби або тонких листів різанням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить визначення, датовані або недатовані посиланнями з попередніх публікацій. Подібні нормативні посилання відображені в тексті відповідними цитатами з обов’язковим позначенням публікації. Більш пізні зміни і доповнення датованих посилань входять до цього стандарту тільки в тому разі, якщо вони введені і оформлені відповідним чином. Для недатованих посилань чинною є остання редакція публікації, що розглядається.

EN 10079 Definition of steel products

EN 10088-3 Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods and sections for general purposes

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10277-1 Bright steel products — Technical delivery conditions — Part 1: General

EN 10277-3 Bright steel products — Technical delivery conditions — Part 3: Free-cutting steels

ISO 286-2 ISO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10079 Вироби сталеві. Номенклатура (Впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10079-2002)

EN 10088-3 Нержавкі сталі. Частина 3. Технічні умови постачання заготівки, прутків, катанки та профілів загальної призначеності

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю. (Містить зміну А1:1995. Впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10204-2001)

EN 10277-1 Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги (Впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10277-1:2007)

EN 10277-3 Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 3. Автоматні сталі (Впроваджено в Україні як ДСТУ EN 10277-3:2007)

ISO 286-2 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилів отворів і валів (Впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 286-2-2002).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com