ДСТУ 7972:2015 Рыба и рыбные продукты. Правила приемки, методы отбора проб

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7972:2015 Рыба и рыбные продукты. Правила приемки, методы отбора проб
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 7631-85 в части разделов 1,3,4
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7972:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Рыбное хозяйство» (ТК 33)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Рыбное хозяйство» (ТК 33)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение (рус)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Естественное и искусственное освещение (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение. Изменение № 2 (рус)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование и сооружение. Естественное и искусственное освещение. Изменение №1

ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение. Изменение № 2

ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИБА ТА РИБНІ ПРОДУКТИ
Правила приймання,
методи відбирання проб

ДСТУ 7972:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33) та Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства і океанографії (ПівденНІРО)

РОЗРОБНИКИ: Л. Горобець, Л. Єсіна (науковий керівник), К. Луніна, Б. Панов, канд. геогр. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7631-85 у частині розділів 1, 3, 4).

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

4.1 Загальні вимоги щодо правил приймання

4.2 Загальні параметри та показники, що їх контролюють під час приймання партії продукції

4.3 Складання вибірки

4.4 Правила приймання живої риби, риби-сирцю (свіжої), молюсків і ракоподібних живих або сирцю (свіжих)

4.5 Правила приймання охолодженої продукції

4.6 Правила приймання замороженої продукції

4.7 Правила приймання соленої, пряної, маринованої, в’яленої, провісної, сушеної, копченої продукції

4.8 Правила приймання ікри

4.9 Правила приймання жиру

4.10 Правила приймання кулінарної продукції та напівфабрикатів

4.11 Правила приймання кормової продукції

5 Методи відбирання проб

5.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устатковання, матеріали та реактиви

5.2 Загальні вимоги щодо відбирання точкових проб, складання об’єднаної проби та виділення середньої проби

5.3 Відбирання проб від риби, молюсків, ракоподібних - живих, сирцю, охолоджених

5.4 Відбирання проб від риби, молюсків, ракоподібних та продуктів їх перероблення заморожених

5.5 Відбирання проб від соленої, пряної, маринованої, в’яленої, провісної, сушеної, копченої продукції

5.6 Відбирання проб від жиру

5.7 Відбирання проб від рідинних рибних продуктів (гідролізатів, ізолятів, соусів, екстрактів, бульйонів, концентратів тощо)

5.8 Відбирання проб від зневоднених кормових продуктів (борошно кормове, суміш риборослинна, крупка тощо)

5.9 Відбирання проб від рідинних і пастоподібних кормових продуктів (фарш, жом, гідролізат, силос тощо)

5.10 Відбирання проб від ікри риб зернистої, паюсної та іншої ікри

5.11 Відбирання проб від кулінарних виробів

5.12 Порядок оформлювання середньої проби

6 Пакування, маркування, транспортування та зберігання проб

6.1 Паковання проби

6.2 Марковання проби

6.3 Транспортування та зберігання проби

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги до кваліфікації фахівців

Додаток А Акт відбирання проб продукції

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИБА ТА РИБНІ ПРОДУКТИ
Правила приймання, методи відбирання проб

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ
Правила приемки, методы отбора проб

FISH AND FISHERY PRODUCTS
Acceptance rules, sampling methods

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на рибу та на інші водні живі ресурси і продукти їх перероблення (далі — продукція) і встановлює правила приймання та методи відбирання проб для досліджування.

1.2 Цей стандарт не поширюється на консерви і пресерви, водорості, морські трави і продукти, які з них виробляють (крім кулінарних виробів).

1.3 Вимоги щодо безпеки наведено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Технічній регламент щодо правил маркування харчових продуктів

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначання

ДСТУ 3326-96 Риба, морські безхребетні, водорості та продукти їх перероблення. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859.1:1999, IDT)

Р 50-056-96 Рекомендації. Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты обьектов. Основные виды. Размещение и обспуживание. (ССБТ. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия (Формалін технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 13468.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторнью стеклянные. Типы, основные параметри и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com