ДСТУ 8004:2015 Концентраты пищевые. Методы определения влаги. С изменением № 1

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8004:2015 Концентраты пищевые. Методы определения влаги. С изменением № 1
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 15113.4-77
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8004:2015
РазработчикНациональный аграрный университет (НАУ)
Принявший органНациональный аграрный университет (НАУ)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.018-93. Пожаровзрывобезопасность статического электричества

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. С изменением № 1

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (СТ СЭВ 4276-83). С изменением № 1

ДСТУ 2633:2017 Продукция кондитерского производства. Термины и определения

ДСТУ 7237:2011. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ 8004:2015 Концентраты пищевые. Методы определения влаги. Изменение № 1

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ
Методи визначання вологи

ДСТУ 8004:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, ЗАТ «Укркондитер»

РОЗРОБНИКИ: О. Бобровник; С. Бут; Ю. Кожанов; С. Мідик; О. Якубчак, д-р. вет. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.4-77)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи визначання вологи

4.1 Відбирання і готування проб

4.2 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устатковання, матеріали, реактиви

4.3 Метод визначення вологи шляхом висушування до постійної маси

4.4 Метод визначення вологи шляхом прискореного висушування

4.5 Експрес-метод визначення вологи у виробничих умовах

4.6 Точність методів

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Результати визначання вологи харчових концентратів (форма журналу)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ
Методи визначання вологи

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ
Метода определения влаги

FOOD CONCENTRATES
Methods for determination of moisture

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на харчові концентрати (далі — концентрати) і встановлює методи визначання масової частки вологи та застосовується для виробництва концентратів, та як арбітражний у разі розбіжностей між споживачем та виробником.

1.2 Цей стандарт застосовують для усіх видів концентратів, а саме: сухі сніданки, крупники, овочеві та овоче-круп’яні супи, каші, киселі, желе, муси, пудинги, сухі суміші для борошняних виробів і кремів, концентрати молочні, суміші пряноароматичні для перших і других обідніх страв, кава натуральна і розчинна тощо.

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2633:2007 Продукція кондитерського виробництва. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП Пожаровибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб (Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання і готування проб)

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (Система державних випробувань продукції. Випробування і контролювання якості продукції. Основні терміни та визначення)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типии, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com