ДСТУ EN 13262:2018 Железнодорожный транспорт. Колесные тележки. Требования к колесам (EN 13262: 2004 + A2:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13262:2018 Железнодорожный транспорт. Колесные тележки. Требования к колесам (EN 13262: 2004 + A2:2011, IDT)
Дата начала действия01.01.2020
Дата принятия17.12.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 13262:2015 (EN 13262:2004 + A2:2011, IDT)
Утверждающий документПриказ от 17.12.2018 № 496 О принятии и отмене национальных стандартов, отмене изменений и поправки к национальным стандартам, отмене поправки к изменению в национальный стандарт
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13262:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Вагоны» (ТК 83)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Вагоны» (ТК 83)


ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10045-1:2006 Материалы металлические. Испытания на ударный изгиб по Шарпи. Часть 1. Метод испытания (EN 10045-1:1990, IDT)

ДСТУ EN 10045-1:2006 Материалы металлические. Испытания на ударный изгиб по Шарпи. Часть 1. Метод испытания (EN 10045-1:1990, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 13262:2015 Железнодорожный транспорт. Колесные тележки. Требования к колесам (EN 13262:2004+A2:2011, IDT)

ДСТУ EN 13979-1:2015 Железнодорожный транспорт. Колесные тележки. Моноблочные колеса. Техническая процедура утверждения. Часть 1. Колеса кованые и прокатные (EN 13979-1:2003+A2:2011, IDT)

ДСТУ EN 473:2012 Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала. Основные положения (EN 473:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14284:2014 Сталь и чугун. Отбор и подготовка проб для определения химического состава (EN ISO 14284:2002, IDT)

ДСТУ ISO 4967:2017 Сталь. Определение содержания неметаллических включений. Металлографический метод оценки по стандартным шкалам (ISO 4967:2013, IDT)

ДСТУ ISO 6506-1:2007 Материалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 1. Метод испытаний (ISO 6506-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6506-1:2007 Материалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 1. Метод испытания (ISO 6506-1:2005, IDT). Поправка № 1

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования. Поправка


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
КОЛІСНІ ВІЗКИ
Вимоги до коліс

ДСТУ EN 13262:2018
(EN 13262:2004 + А2:2011, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Вагони» (ТК 83)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 грудня 2018 р. № 496 з 2020—01—01

3 Національний стандарт відповідає EN 13262:2004 + А2:2011, IDT Railway applications — Wheelsets and bogies — Wheels — Product requirements (Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до коліс) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13262:2015 (EN 13262:2004 + А2:2011, IDТ)

ЗМІСТ

Передмова

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення характеристик продукції

3.1 Хімічний склад

3.2 Механічні характеристики

3.3 Рівномірність термообробки

3.4 Контроль забрудненості сталі неметалевими включеннями

3.5 Залишкові напруження

3.6 Якість поверхні

3.7 Геометричні допуски

3.8 Статичний дисбаланс

3.9 Захист від корозії

3.10 Маркування виробника

Додаток А (обов’язковий) Контроль вмісту водню в сталі для суцільнокатаних коліс на стадії плавлення

Додаток В (довідковий) Приклад методу випробовування для визначення характеристик опору втомі

Додаток С (довідковий) Тензометричний метод для визначення змін залишкових тангенціальних напружень, розташованих глибоко під поверхнею кочення (руйнівний метод)

Додаток D (довідковий) Ультразвуковий метод визначення залишкових напружень в ободі (неруйнівний метод)

Додаток Е (довідковий) Оцінювання відповідності продукції зазначеним вимогам

Додаток F (довідковий) Поставка продукції

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 13262:2004 обов’язковим вимогами Директиви ЄС 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13262:2018 (EN 13262:2004 + А2:2011, IDT) «Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до коліс», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13262:2004 + А2:2011, IDT (версія en) «Railway applications — Wheelsets and bogies — Wheels — Product requirements».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 83 »Вагони».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13262:2015 (EN 13262:2004 + А2:2011, IDТ) «Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до колес», прийнятого методом підтвердження.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 13262:2004 + А2:2011 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— в таблицях додатку ZA слова «цей стандарт» замінено на «європейський стандарт»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

— чинні зміни та/чи технічні поправки до тексту цього стандарту та додатків до нього виділені подвійною рискою на березі (II).

ВСТУП

Цей стандарт розроблено Технічним Комітетом зі стандартизації «Вагони»ТК 83

У цьому стандарті питання розглядаються:

a) визначенням усіх характеристик коліс. Вони контролюються або під час оцінки відповідності або під час поставки продукції (див. розділ 3);

b) визначенням процедур оцінки відповідності зазначеним вимогам (див. довідковий додаток Е);

c) визначенням умов поставки (див. довідковий додаток F). У цьому випадку постачальнику пропонується обрати між:

— традиційною методикою поставки з вибірковим контролем за допомогою відбору зразків з партій, як зазначено в чинній документації (див. F.4);

— методикою поставки із застосуванням концепцій забезпечення якості (див. F.5).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
КОЛІСНІ ВІЗКИ
Вимоги до коліс

RAILWAY APPLICATIONS
WHEELSETS AND BOGIES
WHEELS
Product requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначені характеристики залізничних коліс, які використовуються на європейських залізничних мережах.

У цьому стандарті визначено чотири марки сталі, ER6, ER7, ER8 та ER9; з метою забезпечення експлуатаційної сумісності європейських вантажних вагонів використовують лише марки сталі ER6, ER7 та ER8.

Певні характеристики відносяться до категорії 1 або категорії 2. Як правило, категорія 1 обирається, якщо швидкість поїзда перевищує 200 км/год. На вантажних залізничних одиницях з експлуатаційною швидкістю менше ніж 200 км/год, зазвичай використовують колеса категорії 2.

Ці категорії іноді можуть підрозділятися залежно від характеристик.

Цей стандарт застосовується до суцільнокованих та суцільнокатаних коліс, які виготовлені з вакуумованої сталі і мають загартований обід. Вони мають використовуватися на комерційній основі у європейській мережі в значній кількості або якщо їхня конструкція пройшла процедуру технічного затвердження згідно з вимогами EN 13979-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи є обов’язковими у разі застосування цього документа. Для датованих посилань застосовують лише наведене видання. Для недатованих посилань застосовують лише останню редакцію документа, на який є посилання (разом з усіма змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

EN ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6506-1:2005)

ISO 1101 Geometrical Product Specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out

ISO 4967:1998 Steel — Determination of content of non-metallic inclusions — Micrographic method using standard diagrams

ISO 5948:1994 Railway rolling stock material — Ultrasonic acceptance testing

ISO 6933:1986 Railway rolling stock material — Magnetic particle acceptance testing

ISO/TR 9769 Steel and iron — Review of available methods of analysis

ISO 14284:1996 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition

ASTM E399.90:1997 Standard test method for plane-strain fracture toughness of metallic materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за температури навколишнього середовища

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування

EN ISO 6506-1 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування (ISO 6506-1:2005)

ISO 1101 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття

ISO 4967:1998 Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Мікрографічний метод із застосуванням стандартних діаграм

ISO 5948:1994 Матеріал для залізничного рухомого складу. Ультразвуковий приймальний контроль

ISO 6933:1986 Матеріал для залізничного рухомого складу. Магнітопорошкові приймальні випробування

ISO/TR 9769 Сталь і чавун. Огляд наявних методів аналізу

ISO 14284:1996 Сталь і чавун. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу

ASTM Е399.90:1997 Стандартні методи випробування на в’язкість руйнування металевих матеріалів при плоскій деформації.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com