ДСТУ 2858:2015 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19315 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2858:2015 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ГОСТ 6651:2014
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2858:2015
РазработчикНПО «Термоприбор»
Принявший органНПО «Термоприбор»


ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ДСТУ 3400:2006 Метрология. Государственные испытания средств измерительной техники. Основные положения, организация, порядок проведения и рассмотрения результатов

ДСТУ 7114:2009. Взрывоопасные среды. Часть 1. Электрооборудования. Вид взрывозащиты: вибухонепоникна оболочка (d) (IEC 60079-1:2007, MOD)

ДСТУ IEC 60751:2012 Термопреобразователи сопротивления и чувствительные элементы промышленные платиновые. Общие технические требования и методы испытаний

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система разработки и постановки продукции на производство

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6651:2014 Метрология. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний (ГОСТ 6651-2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6651:2014 Метрология. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний (ГОСТ 6651-2009, IDT). Поправка

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Государственная система обеспечения единства измерений. Применение Руководства по выражению неопределенности измерений (РМГ 43-2001, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ОПОРУ

Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 2858:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад» ім. В. Лаха» (ЗАТ НВО «Термоприлад»)

РОЗРОБНИКИ: О. Гаєвська; О. Гук, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Лах

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») України від 22 червня 2015 р № 61 з 2017-07-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ 6651:2014

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Основні характеристики

6 Комплектність

7 Види випробування і правила приймання

8 Методи випробування

9 Маркування

10 Пакування, транспортування і зберігання

11 Гарантії виробника

Додаток А Таблиці значень опору залежно від температури (номінальні статичні характеристики)

Додаток Б Визначення температури за значенням опору для термоперетворювачів опору

Додаток В Умови приймання термоперетворювачів опору виробником і відбраковування споживачем

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ОПОРУ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Общие технические требования и методы испытаний

THERMO-CONVERTERS OF RESISTANCE
 General technical requirements and test methods

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги й методи випробування промислових термоперетворювачів опору (далі — термоперетворювачі), електричний опір яких є заданою функцією від температури й чутливі елементи яких виготовлено з платини, міді та нікелю. Вимоги до класу допустимого відхилу і стабільності термоперетворювачів поширюються також і на чутливі елементи.

Стандарт поширюється на термоперетворювачі, призначені для вимірювання температури від мінус 200 °С до 850 °С або в частині цього діапазону, які постачають для потреб народного господарства.

Значення температури в цьому стандарті відповідають Міжнародній температурній шкалі 1990 р. (MTLU-90) [1].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDT)

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 7114:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепроникна оболонка «d» (ІЕС 60079-1:2007, MOD)

ДСТУ ІЕС 60751:2012 Термоперетворювачі опору та чутливі елементи промислові платинові. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ІЕС 60751:2008, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічної призначеності)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (Єдина система захисту від корозії і старіння. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Запальні вимоги)

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды (Арматура і деталі трубопроводів. Тиски умовні, пробні та робочі. Ряди)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби державної системи промислових приладів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP))

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливів кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний (Електрообладнання вибухозахищене з видом вибухозахисту «Іскробезпечне електричне коло». Технічні вимоги і методи випробування)

ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процесами. Надежность. Общие требования и методы испытаний (Засоби вимірювання та керування технологічними процесами. Надійність. Загальні вимоги і методи випробування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com