ДСТУ 8277:2015 Двигатели асинхронные. Общие технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19121 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8277:2015 Двигатели асинхронные. Общие технические условия
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 16264.1-85
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8277:2015
РазработчикНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт средств технологического оборудования «ВЭЛТ»
Принявший органНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт средств технологического оборудования «ВЭЛТ»


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВИГУНИ АСИНХРОННІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 8277:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») 2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» (ВАТ «НДІ «ВЕЛТ»), м. Харків

РОЗРОБНИКИ: Л. Багрій, В. Данілін, Т. Маркова, М. Шопін (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16264.1-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Основні параметри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Комплектність

7 Правила приймання

8 Методи випробування

9 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо експлуатації

11 Гарантії виробника

Додаток А Таблиця порівняння пунктів ДСТУ, ДСТУ ІЕС, ГОСТ, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток Б Зіставлення структури міждержавного та національного стандартів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВИГУНИ АСИНХРОННІ
Загальні технічні умови

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ
Общие технические условия

INDUCTION MOTORS
General specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на асинхронні двигуни номінальною потужністю до 1000 Вт.

Стандарт не поширюється на двигуни: вибухозахищені, двигуни стежачих електроприводів змінного струму, що живляться від несинусоїдальних джерел струму і керуються просторовим обертом осей потоків.

Двигуни мають відповідати вимогам ДСТУ 8312 і цього стандарту.

Усі вимоги цього стандарту, крім 4.1, 4.2, є обов’язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 8312:2015 Машини електричні малої потужності. Двигуни. Загальні технічні умови

ДСТУ ІЕС 60034-6:2005 Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження (ІС код)

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия (Машини електричні обертові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10683-73 Машины электрические. Номинальные частоты вращения и допускаемые отклонения (Машини електричні. Номінальні частота обертання і допустимі відхили)

ГОСТ 12139-84 Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот (Машини електричні обертові. Ряди номінальних потужностей, напруги і частот)

ГОСТ 16264.1-85 Двигатели асинхронные. Общие технические условия (Двигуни асинхронні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Методи випробувань на витривалість до кліматичних зовнішніх впливових чинників)

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Методи випробувань на витривалість до зовнішніх впливових чинників)

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В (Системи електропостачання мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальні значення напруги до 1000 В).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com