ДСТУ 8320:2015 Слива. Хранение в регулируемой газовой среде

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8320:2015 Слива. Хранение в регулируемой газовой среде
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8320:2015
РазработчикИнститут садоводства Национальной академии аграрных наук Украины
Принявший органИнститут садоводства Национальной академии аграрных наук Украины


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия. С изменением № 1

ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение (рус)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Естественное и искусственное освещение (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение. Изменение № 2 (рус)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование и сооружение. Естественное и искусственное освещение. Изменение №1

ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение. Изменение № 2

ДСТУ 2887-94. Упаковка и маркировка. Термины и определения

ДСТУ ISO 2169:2003 Фрукты и овощи. Физические условия хранения на холоде. Определения и измерения (ISO 2169-1981, IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине

НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли (НПАОП 63.12-1.03-96, ДНАОП 7.1.00-1.03-96)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛИВА
Зберігання в регульованому
газовому середовищі

ДСТУ 8320:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Уманський національний університет садівництва

РОЗРОБНИКИ: Г. Гайдай, канд. с.-г. наук, В. Найченко, д-р с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови збирання плодів і закладання на зберігання

5 Оптимальні умови зберігання

6 Заходи, яких вживають наприкінці зберігання

7 Вимоги щодо безпеки

8 Гарантії виробника

Додаток А Умови та строк зберігання

Додаток Б Хвороби плодів сливи, що виникають під час зберігання

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛИВА
Зберігання в регульованому газовому середовищі

СЛИВА
Хранение в регулированной газовой среде

PLUMS FRESH
Storage in controlled atmosphere

Чинний від 2017-07-01

0 ВСТУП

Зберігання в регульованому газовому середовищі ґрунтується на регулюванні трьох чинників: температури, відносної вологості та хімічного складу газового середовища у сховищі.

Результатом такого способу зберігання є сповільнення процесів метаболізму в плодах і затримка достигання, у той час як споживча цінність і товарний вигляд зберігаються.

Зниження вмісту кисню та підвищення концентрації діоксиду вуглецю знижує розвиток патогенних мікроорганізмів та фізіологічних розладів. Отже, продовжується строк зберігання продукції.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює умови зберігання свіжих плодів сливи роду Prunus domestica в регульованому газовому середовищі.

Цей стандарт поширюється на свіжі плоди сливи, призначені для реалізації у свіжому вигляді та для промислового перероблення.

Плоди сливи належать до продукції, яка швидко псується і втрачає свої харчові властивості, тому строк зберігання цих плодів дуже короткий.

Через біологічну мінливість плодів, пов’язану з умовами вирощування, сортовими особливостями може виникнути необхідність встановлювати інші умови збирання та режими зберігання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 2169:2003 Фрукти й овочі. Фізичні умови зберігання на холоді. Визначання та вимірювання (ISO 2169:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6949:2005 Фрукти та овочі. Зберігання в умовах регульованої атмосфери (ISO 6969:1988, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия (Піддони ящикові і стоякові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек (Ящики з дерева та деревинних матеріалів для продукції хаочової поомисловості. сільського госполаоства та сіоників)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 28558-90 Аттестация холодильных камер для хранения фруктов и овощей. Основные положения (Атестація холодильних камер для зберігання фруктів та овочів. Основні положення)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення. Норми проектування

ДБН В.2.5-67.2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 51.0-1.03-96 (ДНАОП 7.1.00-1.03-96) Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com