ДСТУ 8335:2015 Подвои плодовых культур. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20280 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8335:2015 Подвои плодовых культур. Технические условия
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8335:2015
РазработчикИнститут садоводства Национальной академии аграрных наук Украины


ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

ДБН В.2.2-12-2003 Здания и сооружения. Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

ДСТУ 3413-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Порядок проведения сертификации продукции (с поправками и изменениями № 2, № 3)

ДСТУ 3498-96 Государственная система сертификации. Бланки документов. Форма и описание. Изменение № 5

ДСТУ 3498-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Бланки документов. Форма и описание

ДСТУ 3498-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Бланки документов. Форма и описание. Изменение № 4

ДСТУ 4260:2003 Тара и упаковка потребительские. Маркировка. Общие требования

ДСТУ 4260:2003 Тара и упаковка потребительские. Маркировка. Общие требования. Изменение № 1

ДСТУ 7056:2009 Садоводство и ягодоводство. Термины и определения понятий

ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

Закон Украины от 02.03.1995 № 86/95-ВР О пестицидах и агрохимикатах

НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДЩЕПИ
ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
Технічні умови

ДСТУ 8335:2015

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

Відповідає офіційному тексту

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); П. Кондратенко, д-р с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; В. Удовиченко; Л. Фризюк; Г. Чорна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Пакування

6 Маркування

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування та зберігання

10 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

11 Гарантії виробника

Додаток А Форма сортового свідоцтва

Додаток Б Бланк фітосанітарного сертифіката

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДЩЕПИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
Технічні умови

ПОДВОИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
Технические условия

ROOTSTOCKS OF FRUIT CROPS
Technical specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до показників якості, пакування, маркування, правил приймання, транспортування, методів контролювання і насіннєвих і вегетативних підщеп зерняткових і кісточкових культур.

1.2 Цей стандарт поширюється на насіннєві та вегетативні підщепи зерняткових і кісточкових культур, призначені для використання в розсадниках під час вирощування щепленого садивного матеріалу культурних сортів, а також закладання маточників підщеп у садівничих та розсадницьких господарствах різних форм власності в Україні.

1.3 Цей стандарт застосовують садівничі та розсадницькі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують підщепи плодових культур для реалізації. 1.4 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладено в розділі 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 р. № 86/95-ВР

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-IV

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги

ДСТУ 7056:2009 Садівництво та ягідництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.037-84 ССБТ. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности (ССБП. Застосування мінеральних добрив у сільському та лісному господарстві. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.041-86 ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности (ССБП. Застосування пестицидів для захисту рослин. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

ГОСТ 19298-73 Ткани льняные и полульняные мешочные. Технические условия (Тканини льняні та напівльняні мішкові. Технічні умови)

ДНАОП 0.01-1.01-95 (НАПБ А.01.001-95) Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені МВС 14.06.1995, зареєстровані в Мін’юсті України 14.07.1995 № 219/755

ДНАОП 02.0.00-1.01-00 Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.1-1.01-00)

ДБН Б.2.4-3-95 Планирование и застройка сельских поселений. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств)

ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання і перероблення сільськогосподарської продукції

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест (Санітарні правила утримування території населених місць).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ