СОУ НАЭК 143-1:2018 Капитальное строительство. Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Часть 1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ НАЭК 143-1:2018 Капитальное строительство. Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Часть 1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
Дата начала действия13.08.2018
Дата принятия13.08.2018
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 13.08.2018 № 819 Об утверждении СОУ НАЭК 143-1:2018 и СОУ НАЭК 143-2:2018
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа143-1:2018
РазработчикНаучно-технический центр «Экономика ремонтного производства» (ООО «НТЦ «Екоремонт»)
Принявший органНаучно-технический центр «Экономика ремонтного производства» (ООО «НТЦ «Екоремонт»)


Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2020 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2021 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.09.2021 года

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 17.07.2020)

ПР-Д.0.06.555-21 Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 08.02.2021)

ПР-Д.0.06.555-21-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.05.2021)

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Капітальне будівництво

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Частина 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами

СОУ НАЕК 143-1:2018

Київ
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «Економіка ремонтного виробництва» (ТОВ «НТЦ «Екоремонт»)

2 РОЗРОБНИКИ: В. Афанас’єв; Є. Водоп’ян; Л. Гончарук; Т. Сиркіна (науковий керівник); В. Шевченко; О. Шкурпела

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 13.08.2018 № 819

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ : 13.08.2018

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 ПЕРЕВІРКА: 13.08.2023

7 КОД КНДК: 2.60.40, 6.30.10

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ договорів експлуатаційного характеру договірного управління ВП РАЕС

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Технічна частина

5.1 Загальні положення

5.2 Коефіцієнти до РЕКНп

6 Налагоджування технічних засобів

6.1 Засоби отримання інформації щодо параметрів технологічних процесів

Група 1 Первинні вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом: термоперетворювачі опору, перетворювачі термоелектричні

Група 2 Первинні вимірювальні перетворювачі з уніфікованим струмовим або цифровим вихідним сигналом: перетворювачі тиску, Ітабар-зонд

Група 3 Первинні вимірювальні перетворювачі з уніфікованим струмовим або цифровим вихідним сигналом: витратоміри ультразвукові, рівнеміри ультразвукові, рівнеміри радарні

Група 4 Первинні вимірювальні перетворювачі з уніфікованим струмовим або цифровим вихідним сигналом: сигналізатори тиску, температури, рівня багатопозиційні електронні, протоки, датчики-реле

Група 5 Установки вимірювальні, перетворювачі складу, властивостей і структури речовини: кондуктометри, аналізатори розчиненого кисню, водню, газоаналізатори

Група 6 Установки вимірювальні, перетворювачі складу, властивостей і структури речовини: іономіри, аналізатори дельта-електропровідності

Група 7 Установки вимірювальні, перетворювачі складу, властивостей і структури речовини: прилади для виміру концентрації борної кислоти і бору-10

6.2 Засоби локального контролю й автоматизації

Група 8 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту: табло сигналізації

Група 9 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту: ключі управління

6.3 Засоби централізованого контролю і регулювання (уніфіковані комплекси)

Група 10 Прилади вторинні електронні: реєструвальні

6.4 Апаратура мікропроцесорних програмованих засобів управління

Група 11 Засоби обробки, зберігання, обміну інформацією, сполучення з іншими агрегатними комплексами, введення-виведення безперервних і дискретних сигналів: контролери зв'язку з ЮС, телемеханічним комплексом

7 Налагоджування систем

7.1 Системи безперервного і (або) за викликом виміру значень технологічних параметрів

Група 15 Системи вимірювальні температури

Група 16 Системи вимірювальні тиску або розрідження

Група 17 Системи вимірювальні витрат або рівня.

Група 18 Системи вимірювальні механічних величин з кількістю сигналів до 2-х

Група 19 Системи вимірювальні механічних величин з кількістю сигналів понад 2-х: додавати за кожний подальший сигнал

7.2 Системи, що реалізовують функції управління

Група 20 Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) з числом параметрів налаштування до 5

Група 21 Системи багатоконтурні (каскадні або інші складні автоматичного регулювання) з числом параметрів налаштування понад 5: додавати за кожен подальший параметр налаштування

8 Режимно-технологічне налагоджування одиничної автоматичної системи регулювання

Група 25 Режимно-технологічне налагоджування одиничної автоматичної системи регулювання

9 Режимно-технологічне налагоджування групи технологічно взаємопов'язаних автоматичних систем регулювання

Група 26 Режимно-технологічне налагоджування групи технологічно взаємопов'язаних автоматичних систем регулювання

10 Режимно-технологічне налагоджування одиничного технологічного захисту, блокування, сигналізації

10.1 Режимно-технологічне налагоджування одиничного технологічного захисту

Група 27 Режимно-технологічне налагоджування одиничного технологічного захисту зі спеціальним датчиком або АДП

Група 28 Режимно-технологічне налагоджування одиничного технологічного захисту з датчиком прямої дії

Група 29 Режимно-технологічне налагоджування одиничного технологічного захисту з контактом вторинного приладу або реле

10.2 Режимно-технологічне налагоджування блокування

Група 30 Режимно-технологічне налагоджування блокування зі спеціальним датчиком або АДП

Група 31 Режимно-технологічне налагоджування блокування з датчиком прямої дії

Група 32 Режимно-технологічне налагоджування блокування з контактом вторинного приладу або реле

10.3 Режимно-технологічне налагоджування сигналізації

Група 33 Режимно-технологічне налагоджування сигналізації зі спеціальним датчиком або АДП

Група 34 Режимно-технологічне налагоджування сигналізації з датчиком прямої дії

Група 35 Режимно-технологічне налагоджування сигналізації з контактом вторинного приладу або реле

11 >11 Налагоджування технічних засобів локального програмно-технічного комплексу автоматизованої системи керування технологічним процесом

Група 39 Налагоджування технічних засобів локального програмно-технічного комплексу автоматизованої системи керування технологічним процесом з функціями контролю та керування з кількістю вхідних сигналів 301-500, вихідних - 51-100

Група 40 Налагоджування технічних засобів локального програмно-технічного комплексу автоматизованої системи керування технологічним процесом з функціями контролю кількості вхідних сигналів 301-500

12 Налагоджування та впровадження математичного та спеціального програмного забезпечення автоматизованої системи керування технологічним процесом

Група 44 Налагоджування та впровадження математичного та спеціального програмного забезпечення автоматизованої системи керування технологічним процесом

13 РЕжимно-технологічні випробування об'єкта керування та системи автоматичних регуляторів

Група 48 Режимно-технологічні випробування об'єкта керування та системи автоматичних регуляторів блоків потужністю 220 - 1000 МВт

Група 49 Режимно-технологічні випробування об'єкта керування та системи автоматичних регуляторів ядерної паровиробляючої установки

Група 50 Режимно-технологічні випробування об'єкта керування та системи автоматичних регуляторів окремого об'єкта керування

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Капітальне будівництво
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
Частина 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи, що необхідні для визначення потреби в ресурсах (витратах праці пусконалагоджувального персоналу) для виконання пусконалагоджувальних робіт на об’єктах атомних електростанцій.

1.2 Ці ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи призначені для визначення потреби в ресурсах при виконанні пусконалагоджувальних робіт для автоматизованих систем керування технологічними процесами і використовуються підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на підрозділи ДП «НАЕК «Енергоатом», які виконують пусконалагоджувальні роботи, що є складовою частиною будівельних робіт, на об’єктах ДП «НАЕК «Енергоатом» з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення будівель, споруд.

1.4 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для внесення їх до тендерної документації та/або договору з підрядними організаціями, які виконують пусконалагоджувальні роботи, що є складовою частиною будівельних робіт, на об’єктах ДП «ELAEK «Енергоатом» з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення будівель, споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 143-1 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 143-1 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано

ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 «Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи»

ДСТУ 2681-94 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення»

ДСТУ 2709-94 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Основні положення»

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»

НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»

ОСТ 34-37-791-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водоводяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения»

ОСТ 34-37-798-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водоводяными энергетическими реакторами. Общие технические требования к испытаниям систем и оборудования при проведении пусконаладочных работ»

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ