ЦП-0269 Инструкция по устройству и содержанию пути железных дорог Украины

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЦП-0269 Инструкция по устройству и содержанию пути железных дорог Украины
Дата начала действия01.05.2012
Дата принятия01.03.2012
СтатусДействующий
На заменуЦП-0138
Утверждающий документПриказ от 01.03.2012 № 072-Ц
Вид документаИнстpукция
Шифр документа0269
РазработчикДнепропетровский Национальный Университет Железнодорожного Транспорта


ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

ГОСТ 26918-86 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава

ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

ДБН В.2.3-19-2008 Сооружения транспорта. Железнодорожная колея 1520 мм. Нормы проектирования (рус)

ДБН В.2.3-19-2008. Железнодорожная колея 1520 мм. Нормы проектирования (укр)

ДБН В.2.3-22:2009 Мосты и трубы. Основные требования проектирования

ДБН В.2.3-22:2009 Мосты и трубы. Основные требования проектирования. Поправки

ДСТУ 4183:2003 Знаки путевые и сигнальные, используемые на железнодорожном транспорте. Общие технические условия

ДСТУ 4344:2004 Рельсы обычные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия. С поправками

ДСТУ 4814:2007. Рельсы остряковые типов OP 50 и OP 65. Общие технические условия

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ

ЦП-0269

ІНСТРУКЦІЯ
з улаштування та утримання
колії залізниць України

Київ
2012

Інструкція розроблена кафедрами «Залізнична колія та колійне господарство» Державного економіко-технологічного університету транспорту і «Колія та колійне господарство» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту спільно з Головним управлінням колійного господарства та з урахуванням пропозицій служб колій залізниць за загальною редакцією д.т.н., професора Е.І. Даніленка й інж. В.О. Яковлєва.

Інструкція перероблена і доповнена частиною 2 кафедрами «Залізнична колія та колійне господарство» ДЕТУТ і «Проектування і будівництво доріг» ДНУЗТ за редакцією Д.Т.Н., проф. Е.І. Даніленка і д.т.н., проф. М.Б. Кургана.

Дана Інструкція розроблена на заміну «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України» ЦП-0138.

Колектив авторів

Частина 1: д.т.н., проф. Е.І. Даніленко, к.т.н., доц. А.М. Орловський, к.т.н., доц. М.І. Уманов, к.т.н., доц. О.М. Патласов, к.т.н., доц. М.І. Карпов, к.т.н., доц. В.П. Шраменко, к.т.н, доц. О.І. Бєлорусов, інж. В.О. Яковлєв, інж. В.М. Молчанов, інж. К.В. Корноухова.

Частина 2: д.т.н., проф. Е.І. Даніленка, д.т.н., проф. М.Б. Курган, к.т.н., доц. Д.М. Курган, к.т.н., доц. М.І. Карпов, к.т.н., доц. В.М. Твердомед, інж. В.М. Молчанов, інж. В.О. Яковлєв, інж. Р.М. Йосифович, інж. О.О. Сорока.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України / Е.І. Даніленко, А.М. Орловський, М.Б. Курган, В.О. Яковлєв та інші - К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. - 456 с.: іл.

Наведені основні положення, технічні норми, вимоги і правила з улаштування та утримання залізничної колії, колійних споруд і пристроїв при швидкостях руху: пасажирських - до 140 км/год, вантажних - до 90 км/год; рефрижераторних -до 120 км/год (частина 1), а також для ліній прискореного руху пасажирських поїздів: - 141-160 км/год (частина 2).

Надані технічні умови і нормативи улаштування та утримання елементів верхньої будови колії, у тому числі з урахуванням особливостей - безстикової колії, колії із залізобетонними шпалами, колії на мостах і в тунелях, а також норми і вказівки з утримання стрілочних переводів, глухих пересічень, залізничних переїздів, смуг відведення. Надані правила планування й організація робіт з поточного утримання колії, виконання контролю і оцінки її стану.

Призначена для працівників колійного господарства залізниць України.

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЯ З УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КОЛІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

1. Основні положення, галузь застосування, нормативні посилання

1.1 Основні положення

1.2 Галузь застосування

1.3 Нормативні посилання

ЧАСТИНА 1
Улаштування та утримання колії при швидкостях руху поїздів:
пасажирських - до 140 км/год, рефрижераторних - до 120 км/год,
вантажних - до 90 км/год

1. Основні положення з улаштування та поточного утримання залізничної колії

2. Технічні вимоги, норми та допуски утримання колії

2.1 Норми та допуски утримання колії за шириною, рівнем і напрямком у плані

2.2 Рейки

2.3 Рейкові скріплення

2.4 Баластний шар

2.5 Шпали та бруси

2.6 Закріплення колії від угону

2.7 Сполучення елементів поздовжнього профілю у вертикальній площині

2.8 Вимоги габариту. Міжколійя на двоколійних і багатоколійних ділянках

2.9 Колія на мостах та у тунелях

2.10 Норми та основні вказівки з утримання стрілочних переводів і глухих пересічень

2.11 Смуга відведення

3. Попередження появи несправностей колії

3.1 Загальні вказівки

3.2 Утримання рейкової колії

3.3 Утримання рейок

3.4 Утримання скріплень

3.5 Утримання шпал і брусів

3.6 Утримання баластного шару

3.7 Утримання земляного полотна

3.8 Утримання стрілочних переводів

3.9 Указівки з укладання стрілочних переводів

3.10 Утримання колії на штучних спорудах

3.11 Утримання залізничних переїздів

3.12 Утримання сигналів, колійних і сигнальних знаків та інших колійних пристроїв

3.13 Утримання колії на ділянках із пучинами

3.14 Особливості улаштування та утримання колії на ділянках із автоблокуванням і електричною тягою

3.15 Улаштування та утримання безстикової колії

3.16 Особливості улаштування та утримання колії на сортувальних гірках

4. Завдання та організація поточного утримання колії

4.1 Загальні положення. Завдання поточного утримання колії

4.2 Планування та організація робіт із поточного утримання колії та контроль за її станом

4.3 Механізація робіт із поточного утримання колії

4.4 Машинізовані форми поточного утримання колії

4.5 Оцінка утримання колії, споруд і пристроїв

5. Утримання та зберігання механізмів, засобів вимірювальної техніки, інструментів, транспортних засобів і матеріалів

5.1 Зберігання та облік механізмів, засобів вимірювальної техніки, інструментів і транспортних засобів

5.2 Покілометровий запас матеріалів верхньої будови колії та зберігання матеріалів

ЧАСТИНА 2
Улаштування та утримання колії
на ділянках прискореного руху пасажирських поїздів
при швидкостях 141-160 км/год

6. Загальні положення і передумови для впровадження прискореного руху поїздів

7. Терміни та позначення

8. Особливості визначення підвищення зовнішньої рейки в кривих на лініях прискореного руху поїздів

8.1 Критерії безпеки, плавності і комфортабельності їзди. Класифікація напрямків

8.2 Визначення підвищення зовнішньої рейки в кривих

9. Вимоги до плану лінії й поздовжнього профілю

9.1 Радіуси кривих у плані

9.2 Довжина перехідних кривих

9.3 Поздовжній профіль

10. Габарити і відстані між осями колій

11. Вимоги до конструкції верхньої будови колії

12. Вимоги до улаштування рейкової колії

13. Вимоги до конструкції і параметрів стрілочних переводів

14. Вимоги до земляного полотна

15. Вимоги до штучних споруд

15.1 Конструкція мостів і прогонових будов

15.2 Верхня будова колії на штучних спорудах і в зоні підходів до них

16. Контроль за станом колії і колійних пристроїв при експлуатації. Обслуговуванні і ремонті колії

17. Порядок огородження місць робіт і забезпечення безпеки при виконанні колійних ремонтних робіт

ДОДАТКИ

1. Розбивка захрестовинних кривих

2. Рейки

3. Скріплення

4. Шпали та бруси

5. Основні розміри та епюри укладання стрілочних переводів

6. Технічні вказівки на укладання суміжних стрілочних переводів при будівництві нових, розвитку та переобладнанню існуючих станцій

7. Порядок і терміни перевірок та оглядів колії, споруд, земляного полотна та колійних пристроїв

8. Допустимі швидкості руху поїздів

9. Табель оснащення машинами та механізмами виробничих підрозділів механізованих і машинізованих дистанцій колії

10. Середні норми витрат матеріалів на поточне утримання колії та стрілочних переводів

ІНСТРУКЦІЯ З УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КОЛІЇ
ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ,
 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1.1 Основні положення

1.1.1 Дана інструкція встановлює основні технічні вимоги, норми і правила улаштування та утримання залізничної колії, колійних споруд і пристроїв:

1) для ліній, на яких відповідно до п. 2.2 ПТЕ повинні забезпечуватись встановлені швидкості руху поїздів: пасажирських -до 140 км/год., вантажних - до 90 км/год., рефрижераторних - до 120 км/год. (частина 1 цієї інструкції);

2) для ліній прискореного руху пасажирських поїздів на яких повинні забезпечуватись встановлені наказом начальника залізниці швидкості 141-160 км/год. (частіша 2 цієї інструкції).

1.1.2 Вимоги цієї інструкції обов'язкові для виконання всіма підрозділами і працівниками залізничного транспорту, причетними до технічного обслуговування і експлуатації колії залізниць, на яких обертаються поїзди із указаними в п. 1.1.1 швидкостями руху. Указані працівники повинні бути ознайомлені і проекзаменовані на знання вимог даної Інструкції. Перевірка знань цієї інструкції проводиться відповідно до порядку, встановленого Укрзалізницею.

1.1.3 Залізнична колія - це комплекс інженерних споруд, пристроїв і облаштувань, розміщених у смузі відведення та призначених для забезпечення руху поїздів. Залізнична колія складається з верхньої будови колії (рейки, стрілочні переводи, підрейкова основа зі скріпленнями і баластна призма) та нижньої будови колії (земляне полотно, водовідвідні та штучні споруди). Для пропуску через залізничну колію автотранспортних засобів влаштовуються переїзди або шляхопроводи, відповідно в одному або в різних рівнях, а для проходу пішоходів пішохідні мости та доріжки (тротуари), пішохідні тунелі. Для забезпечення роботи пристроїв СЦБ колія облаштовується електричними рейковими колами.

1.1.4 Конструкція елементів колії, стрілочних переводів, переїздів та інших споруд і пристроїв залізничної колії повинна відповідати затвердженій нормативно-технічній документації.

Усі споруди та пристрої залізничної колії на перегонах і станціях повинні утримуватись відповідно до норм та допусків, установлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), цією Інструкцією та іншими нормативними документами.

1.2 Галузь застосування

Норми і вимоги даної «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України» поширюється на технічне обслуговування й експлуатацію залізничної колії на існуючих лініях залізниць України.

Норми і вимоги даної Інструкції не поширюються на будівництво нових колій для залізниць України.

1.3 Нормативні посилання

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

Правила технічної експлуатації залізниць України (затверджені наказом № 962 від 10.12.2003 р.);

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строєний и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (Габарити наближення будівель та рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм);

ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування;

ЦП-0235 «Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм (затверджені 14.12.2010 наказом Укрзалізниці № 778-Ц)»;

ЦП-0236 «Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії» (затверджені 14.12.2010 наказом Укрзалізниці № 778-Ц);

ЦП-0072 «Інструкція по утриманню земляного полотна залізниць України» (затверджена 08.05.2001 наказом Укрзалізниці № 256-Ц);

ЦП-0113 «Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України (затверджені 10.08.2004 наказом Укрзалізниці № 630-ЦЗ)»;

ЦП-0204 «Правила улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального ремонту та модернізації колії (затверджені 25.12.2008 наказом Укрзалізниці № 557-Ц);

«Положення про систему ведення колійного господарства на залізницях України» (затверджені 22.12.2010 наказом Укрзалізниці № 807-Ц);

ДБН В.2.3-22:2009. Будови транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування;

ЦП-0092 «Інструкції щодо улаштування й конструкції мостового полотна на залізничних мостах» (затверджена 20.06.2002 р. наказом Укрзалізниці № 310-Ц);

ЦП-0054 «Інструкція по утриманню штучних споруд» (затверджена 27.04.99 наказом Укрзалізниці № 124-Ц);

ЦП-0266 «Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України» (затверджені 25.01.2002 наказом Укрзалізниці № 34-Ц);

ЦП-0267 «Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показаннями колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії».

ЦП-0174 «Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів» (затверджена 26.01.2007 наказом Міністерства транспорту та зв’язку України № 54 та Міністерством юстиції України 22.02.2007 № 162/13429);

ЦП-0060 «Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів залізниць України» (затверджені 05.07.2000р. наказом Укрзалізниці № 18-Ц);

ЦП-0061 «Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень рейок залізниць України» (затверджені 05.07.2000р. наказом Укрзалізниці № 18-Ц);

ЦП-0150 «Технічними вказівками з використання старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України» (затверджені 24.03.2006 р. наказом Укрзалізниці № 112-Ц);

ГОСТ 26918-86 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава;

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики;

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки;

ЦП-0028 «Настанови рубок, пов’язаних з веденням лісозахисного господарства в насадженнях залізничного транспорту України»

ЦП-0029 «Інструктивні вказівки по створенню і утриманню загороджуючих насаджень уздовж колії залізниць України»;

ЦШ-0001 «Інструкція з сигналізації на залізницях України» (затверджена 23.06.2008 наказом Мінтрансзвязку № 747);

ЦП-0067 «Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України» (затверджена 11.12.2002 наказом Мінтрансу № 692).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ