ДСТУ 4136-2002 Сладости восточные типа карамели. Общие технические условия. С поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19021 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4136-2002 Сладости восточные типа карамели. Общие технические условия. С поправкой
Дата начала действия01.01.2004
Дата принятия28.12.2002
СтатусДействующий
На заменуТУ У 18.205-94, РСТ УССР 1522-79
Утверждающий документПриказ от 28.12.2002 № 31
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4136-2002
РазработчикОАО «Спектр»
Принявший органОАО «Спектр»


ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия. С изменениями № 1, 2, 3

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути. С изменением № 1

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 5904-82. Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб

ДСТУ 2887-94. Упаковка и маркировка. Термины и определения

ДСТУ 2890-94 Тара и транспортирование. Термины и определения

ДСТУ 3583-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия (ГОСТ 13830-97)

ДСТУ 3946-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция пищевая. Основные положения. С изменением № 1

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

СаНПиН № 4630-88 Дополнение 3 к санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод загрязнения. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЛОДОЩІ СХІДНІ ТИПУ КАРАМЕЛІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4136-2002

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством «Спектр»

ВНЕСЕНО Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2002 р. № 31

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ТУ У 18.205-94, РСТ УРСР 1522-79)

4 РОЗРОБНИКИ: О. Марченко; М. Барська; М. Янчук

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування та зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЛОДОЩІ СХІДНІ ТИПУ КАРАМЕЛІ
Загальні технічні умови

СЛАДОСТИ ВОСТОЧНЫЕ ТИПА КАРАМЕЛИ
Общие технические условия

ORIENTAL CONFECTIONERU CARAMEL TUPE
General specifications

Чинний від 2004-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кондитерські вироби, солодощі східні типу карамелі (далі за текстом — солодощі), які виготовляють на основі напівфабрикатів карамельного виробництва з різними добавками, а також на вироби на основі: ядер горіхів, соняшника, повітряних зерен і кісточкових плодів, обсипаних цукром, цукровою пудрою, сіллю чи борошном.

Солодощі призначено для реалізації у торговельній мережі.

Обов’язкові вимоги до якості солодощів, що направлені на забезпечення їх безпечності для життя та здоров’я населення, охорони довкілля, викладено у 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 і розділах 5 і 6.

Терміни, які використано в цьому стандарті та їх визначення згідно з ДСТУ 2630, ДСТУ 2633, ДСТУ 2890, ДСТУ 2887.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2630-94 Технологічні процеси в кондитерській промисловості. Терміни та визначення

ДСТУ 2633-94 Кондитерське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Пакування та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 2903-94 Концентрати харчові. Сніданки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3768-98 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 5946-2000 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів B1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия

ГОСТ 240-85 Маргарин. Общие технические условия

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 2903-78 Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия

ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия

ГОСТ 5194-91 Патока крахмальная. Технические условия

ГОСТ 5531-70 Орехи лещины

ГОСТ 5897-90 Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей

ГОСТ 5899-85 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира

ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ

ГОСТ 5901-87 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси

ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара

ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб

ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия

ГОСТ 6293-90 Рис. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 6502-69 Халва. Технические условия

ГОСТ 6882-88 Виноград сушенный. Технические условия

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия

ГОСТ 12094-76 Мак масличный для переработки. Технические условия

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия

ГОСТ 16831-71 Ядро миндаля сладкого. Технические условия

ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия

ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука. Технические условия

ГОСТ 17109-88 Соя. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия

ГОСТ 19792-87 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические условия

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 27543-87 Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды микробиологических анализов

ГОСТ 28501-90 Фрукты косточковые сушеные. Технические условия

ГОСТ 28674-90 Горох. Требования при заготовках и поставках.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com