ДСТУ EN 12312-2:2013 Авиационная наземная техника. Специальные требования. Часть 2. Транспорт для доставки готового питания (EN 12312-2:2002+А1:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12312-2:2013 Авиационная наземная техника. Специальные требования. Часть 2. Транспорт для доставки готового питания (EN 12312-2:2002+А1:2009, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 12312-2:2015
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12312-2:2013
РазработчикНациональный авиационный университет (НАУ)
Принявший органНациональный авиационный университет (НАУ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВІАЦІЙНА НАЗЕМНА ТЕХНІКА

Спеціальні вимоги
Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі
(EN 12312-2:2002+А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12312-2:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний авіаційний університет (НАУ), Технічний комітет стандартизації «Експлуатація авіаційної техніки» (ТК 26)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Білякович, канд. техн. наук; В. Варюхно, канд. техн. наук; І. Власик; А. Довгаль; О. Тамаргазин, д-р техн. наук; В. Харченко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Ясенко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ 12312-2:2013 гармонізований з EN 12312-2:2002 + А1:2009 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 2: Catering vehicles (Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12312-2:2002 + А1:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Розміри і вага

5.3 Фургон

5.4 Вантажні платформи

5.5 Підіймальний пристрій і стійкість

5.6 Пристрої керування, контролювання та індикатори

5.7 Допоміжні засоби аварійного режиму

5.8 Навіс

5.9 Кабіна у півширини

5.10 Підіймальна вантажна платформа для верхньої палуби

5.11 Хвостовий підіймач

5.12 Модульні завантажувальні системи

5.13 Системи охолодження

6 Інформація щодо використання

6.1 Марковання

6.2 Додаткове марковання

6.3 Засторога

6.4 Інструкції

7 Перевіряння дотримання вимог

Додаток А Приклади транспорту для постачання готової їжі

Додаток В Перелік небезпек

Додаток С Критична зона між вантажною платформою і фургоном

Додаток D Керування навантаженням

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік абревіатурних скорочень

Додаток НБ Чинні національні стандарти, ідентичні європейським та міжнародним, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12312-2:2002 Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 2: Catering vehicles (Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі) зі зміною А1:2009.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 26 «Експлуатація авіаційної техніки».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполучення «цей європейський стандарт» та «ця частина EN 12312» замінено на «цей стандарт» (крім додатків ZA і ZB);

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал європейського стандарту «Передмову»;

— у таблиці В.1 не показано колонку, з якої зміною А1:2009 вилучено текст;

— у розділах «Вступ», «Сфера застосування», «Нормативні посилання», додатку ZA та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національні додатки НА «Перелік абревіатурних скорочень» та НБ «Чинні національні стандарти, ідентичні європейським та міжнародним, на які є посилання в цьому стандарті»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— замінений долученою до EN 12312-2:2002 зміною А1:2009 текст позначено подвійною рискою на березі.

ВСТУП до EN 12312:2002 + А1:2009

Цей стандарт визначає специфічні вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, а також деякі вимоги щодо функційності та роботи транспорту для постачання готової їжі, які призначено для поповнення запасів бортового харчування чи завантаження або розвантаження технічних засобів обслуговування, яке застосовують з усіма типами повітряних суден, що зазвичай експлуатуються у цивільній авіації.

Розглянуто мінімальні істотні критерії, що мають первинну значущість для забезпечення безпечності, економічності й зручності у використанні транспорту для постачання готової їжі.

Відхилення від рекомендованих критеріїв можливі тільки після уважного розгляду, відповідних випробувань, оцінювання ризиків і ретельної експлуатаційної перевірки, які б засвідчили задовільність альтернативних методів чи умов.

Цей стандарт є стандартом типу С відповідно до визначення згідно з EN ISO 12100.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Комплекс пов’язаних між собою стандартів:

а) стандарти типу А — загальні стандарти щодо безпеки для всіх машин, приладів та установок;

б) стандарти типу В — групові стандарти щодо безпеки; стосуються окремих вимог щодо безпеки або певних пристроїв, які можуть бути застосовні для великої групи машин;

в) стандарти типу С — стандарти щодо безпечності машин; встановлюють вимоги щодо безпеки машин конкретних видів та типів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВІАЦІЙНА НАЗЕМНА ТЕХНІКА
Спеціальні вимоги
Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі

АВИАЦИОННАЯ НАЗЕМНАЯ ТЕХНИКА
Специальные требования
Часть 2. Транспорт для доставки готового питания

AIRCRAFT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
Specific requirements
Part 2. Catering vehicles

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги щодо мінімізації небезпек, зазначених у розділі 4, які можуть виникнути під час введення в експлуатацію, роботи та обслуговування транспорту для постачання готової їжі, відповідно до інструкцій, наданих виробником або його уповноваженим представником. Тут також враховано деякі важливі вимоги, які визнані як суттєві органами влади, виробниками авіаційної повітряної та наземної техніки (АНТ), а також авіакомпаніями та агенціями з транспортного оброблення вантажів.

Національна примітка

У практиці авіаційних підприємств застосовують й інші відповідники терміна «Catering vehicles» (транспорт для постачання готової їжі), а саме: автоліфти, транспортні засоби з закритим підіймальним кузовом, кейтерингові транспортні засоби, кейтерингові автоліфти.

Цей стандарт поширюється на самохідний транспорт для постачання готової їжі з робочим місцем водія, обладнаний підіймальним кузовом (далі за текстом — машини).

Приклади машин подано в додатку А. До сфери дії цього стандарту належать також транспортні засоби АНТ, які використовують для інших потреб, наприклад для очищення устатковання, заміни сидінь повітряних суден.

Цей стандарт не поширюється на пневматичні системи.

Цей стандарт не встановлює вимог щодо шуму і вібрації.

Дія стандарту не поширюється на машини, виготовлені до дати його публікації.

Цей стандарт застосовують разом з EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 (для транспортних засобів) і EN 1915-4.

Вимоги щодо шуму розглянуто в EN 1915-4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні документи, на які дано посилання, обов’язкові для застосування цього документа. В разі посилань на стандарти з зазначенням року їхнього опублікування подальші зміни або редакції цих стандартів чинні для цього стандарту тільки, якщо їм надано чинності його зміною або підготовленням нової редакції. Для недатованих посилань використовують останнє видання документа (зі змінами і доповненнями).

Текст вилучено

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

Текст вилучено

EN 1386 Aluminium and aluminium alloys — Tread plate — Specifications

EN 1756-1:2001 Tail lifts — Platform lifts for mounting on wheeled vehicles — Safety requirements — Part 1: Tail lifts for goods

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 1915-1:2001 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 1: Basic safety requirements

EN 1915-2:2001 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 2: Stability and strength requirements, calculations and test methods

EN 1915-4 Aircraft ground support equipment — General requirements — Part 4: Noise measurement methods and reduction

EN 12195-1 Load restraint assemblies on road vehicles — Safety — Part 1: Calculation of lashing forces

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

ISO 4116:1986 Air cargo equipment — Ground equipment requirements for compatibility with aircraft unit load devices

ISO 7718 Aircraft — Main-deck passenger doors — Interface requirements for connection with passenger boarding bridge or transfer vehicle

ISO 16004 Aircraft ground equipm ent — Passenger boarding bridge or transfer vehicle — Requirements for interface with aircraft doors.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1386 Алюміній і алюмінієві сплави. Пластини для сходів. Специфікація

EN 1756-1:2001 Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів

EN 1837:1999 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 1915-1:2001 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 1. Основні вимоги безпеки

EN 1915-2:2001 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 2. Вимоги до стійкості й міцності. Методи розрахунків і випробувань

EN 1915-4 Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 4. Методи вимірювання та зменшення шуму

EN 12195-1 Системи утримання вантажів на дорожніх транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок системи сил

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи для проектування. Частина 1. Загальна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи для проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ергономіка термічного середовища. Методи оцінювання реакцій людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійний вимикач. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

ISO 4116:1986 Обладнання аеродромне навантажувально-розвантажувальне та авіаційні вантажні одиниці. Вимоги на сумісність

ISO 7718 Авіація. Основні двері для посадки пасажирів. Вимоги до забезпечення зв’язку з трапами або рухомими транспортними засобами

ISO 16004 Авіаційна наземна техніка. Пасажирські трапи або рухомі транспортні засоби. Вимоги щодо сумісності з дверима повітряних суден.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com