ДСТУ ISO 11092:2005 Материалы текстильные. Оценка физиологического воздействия. Измерение теплового сопротивления и непроницаемости для водяных паров в условиях устойчивого состояния (методом выделения влажности на защищенной горячей пластинке) (ISO 11092:1993, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 11092:2005 Материалы текстильные. Оценка физиологического воздействия. Измерение теплового сопротивления и непроницаемости для водяных паров в условиях устойчивого состояния (методом выделения влажности на защищенной горячей пластинке) (ISO 11092:1993, IDТ)
Дата начала действия01.10.2006
Дата принятия25.05.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 25.05.2005 № 128 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа11092:2005
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт текстильной промышленности (УкрНИИТП)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт текстильной промышленности (УкрНИИТП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали текстильні

ОЦІНЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Вимірювання теплового опору та водопаронепроникності
в установленому режимі
 (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці)
(ISO 11092:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 11092:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості» (ВАТ «УкрНДІТП»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Котелянець; О. Лаврушко; І. Потапенко; В. Синельникова, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р. № 128 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11092:1993 Textiles — Physiological effects — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating quarded-hotplate test) (Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного впливу. Вимірювання теплового опору та водопаронепроникності в установленому режимі (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Символи та одиниці

4 Суть методу

5 Апаратура

6 Проби

7 Метод випробовування

8 Точність результатів

9 Протокол випробовування

Додаток А Встановлювання процедури для проб, що складаються з крихких наповнювачів або мають неоднакову товщину

Додаток В Визначання поправкового коефіцієнта для теплової енергії

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11092:1993 Textiles — Physiological effects — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating quarded-hotplate test) (Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного впливу. Вимірювання теплового опору та водо- паронепроникності в установленому режимі (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість», підкомітет «Текстиль», ВАТ «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— для зручності користування долучено структурний елемент «Зміст».

Додатки А, В — обов’язкові.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
ОЦІНЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
Вимірювання теплового опору та водопаронепроникності
в установленому режимі (методом виділення вологи
на захищеній гарячій пластинці)

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Измерение теплового сопротивления и непроницаемости
для водяных паров в условиях устойчивого состояния (методом
выделения влажности на защищенной горячей пластинке)

TEXTILES
PHYSIOLOGICAL EFFECTS ASSESSMENT
Measurement of thermal and water-vapour resistance under
steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test)

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує метод для вимірювання теплового опору та водопаронепроникності в установленому режимі для тканин, плівок, піноматеріалів, шкіри, охоплюючи багатошарові матеріали, які використовують для одягу, спальних мішків, оббивних та подібних текстильних матеріалів і тканиноподібних матеріалів.

Застосовування техніки вимірювання обмежують максимальним тепловим опором та водопаронепроникністю, які залежать від розмірів та конструції апарату, що його використовують (наприклад, 2 м2 • К/Вт та 700 м2 • Па/Вт відповідно для мінімальних параметрів устатковання, на яке є посилання у цьому стандарті).

Умови випробовування, що використовують в цьому стандарті, не призначені відображати спеціальний комфортний стан і не встановлюють експлуатаційні характеристики щодо фізіологічного комфорту.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для потреб цього стандарту застосовують наступні визначення:

2.1 тепловий опір (thermal resistance), Rct

Температурна різниця між двома поверхнями матеріалу, розділеними результувальним тепловим потоком на одиницю площі в напрямку градієнта. Сухий тепловий потік може складатися з однієї або більше складових — провідної, конвективної та випромінювальної.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ