ДСТУ 5059:2008 Изделия кондитерские. Методы определения сахаров

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19769 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 5059:2008 Изделия кондитерские. Методы определения сахаров
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия08.08.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 5903-89
Утверждающий документПриказ от 08.08.2008 № 274
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа5059:2008
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Продукция кондитерская и пищеконцентратная» (ТК 152)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Продукция кондитерская и пищеконцентратная» (ТК 152)


ДСТУ 3781:2014 Печенье. Общие технические условия

ДСТУ 3924:2014 Шоколад. Общие технические условия

ДСТУ 4033:2018 Вафли. Общие технические условия

ДСТУ 4052:2017 Крекер. Общие технические условия

ДСТУ 4135:2014 Конфеты. Общие технические условия

ДСТУ 4228:2003 Драже. Общие технические условия. С Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4

ДСТУ 4326:2016 Ирис. Общие технические условия

ДСТУ 4333:2018 Мармелад. Общие технические условия

ДСТУ 4429:2017 Галеты. Общие технические условия

ДСТУ 4460:2018 Изделия бисквитные. Общие технические условия

ДСТУ 4660:2017 Полуфабрикаты. Глазури и массы для формирования. Общие технические условия

ДСТУ 4803:2013 Торты и пирожные. Общие технические условия

ДСТУ 7346:2013 Изделия кондитерские мучные для специального диетического потребления. Общие технические условия

ДСТУ 7374:2013 Пасты шоколадные. Технические условия

ДСТУ 8001:2015 Бисквиты. Общие технические условия

ДСТУ 8172:2015 Шоколад в порошке. Общие технические условия

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ КОНДИТЕРСЬКІ
Методи визначання цукрів

ДСТУ 5059:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152) спільно із ЗАТ «Укркондитер» та ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»

РОЗРОБНИКИ: І. Шнипір, С. Бут, Ю. Кожанов (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 8 серпня 2008 р. № 274 з 2010-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5903-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Мідноцитратний метод

6 Міднотартратний метод

7 Гексаціанофератний метод

8 Фотоколориметричний гексаціанофератний метод

9 Прискорений метод визначання масової частки загального цукру повним окисленням

10 Поляриметричний метод

11 Оформлювання результатів

12 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Приклад розрахунку поправки К1 на вміст лактози під час визначання загального цукру в молочному шоколаді, праліне з молоком та інших подібних виробах

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ КОНДИТЕРСЬКІ
Методи визначання цукрів

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ
Методы определения сахаров

CONFECTIONERY
Methods for determination of sugars

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кондитерські вироби та напівфабрикати і встановлює методи визначання редукувальних речовин, загального цукру та сахарози.

Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 4619:2006 Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбору та підготовки проб

ДСТУ Кондитерське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ Технологічні процеси в кондитерській промисловості. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 84-76 Натрий углекислый 10-водный. Технические условия (Натрій вуглекислий 10-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3652-69 Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия (Кислота лимонна моногідрат і безводна. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4174-74 Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия (Цинк сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4206-75 Калий железосинеродистый. Технические условия (Калію гексаціаноферат (III). Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов (Реакгизи та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 5839-77 Натрий щавелевокислый. Технические условия (Натрій щавлевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5845-79 Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Калій-натрій виннокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия (Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия (Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 23350-98 Часы наручные и карманные электронные. Общие технические условия (Годинники наручні та кишенькові електронні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу очікування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com