СОУ 35.2-00017584-030-2:2009 Правила аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте. Сварка и наплавка. Часть 2. Чугуны

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 35.2-00017584-030-2:2009 Правила аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте. Сварка и наплавка. Часть 2. Чугуны
Дата начала действия01.08.2009
Дата принятия05.08.2009
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 05.08.2009 № 834
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа35.2-00017584-030-2:2009
РазработчикГосударственное предприятие "Государственный научно-исследовательский центр железнодорожного транспорта Украины (ГНИЦ УЖ УЗ) "


ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ДСТУ 3328-96 Дуговая сварка конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу (ГОСТ 30430-96)

ДСТУ 3491-96 Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначения и определения (ГОСТ 30242-97)

ДСТУ 3671-97 (ГОСТ 10543-98) Проволока стальная наплавочная. Технические условия

ДСТУ 3761.2-98 Сварка и однотипные процессы. Часть 2. Процессы сварки и пайки. Термины и определения

ДСТУ 3761.2-98 Сварка и родственные процессы. Часть 2. Процессы сварки и пайки. Термины и определения. Изменение № 1 (ИУС № 3-2006)

ДСТУ 3925-99 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки. С поправками

ДСТУ ISO 17637:2003 Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением (ISO 17637:2003, IDT)

НПАОП 0.00-1.27-97. Правила аттестации специалистов неразрушительного контроля

СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 Правила аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте. Сварка и наплавка. Часть 1. Стали


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Стандартизація та сертифікація
на залізничному транспорті
ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ.
ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ.
ЧАСТИНА 2. ЧАВУНИ
СОУ 35.2-00017584—030-2:2009

Київ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр залізничною транспорту України" (ДНДЦ УЗ) та Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (ТК 44)

РОЗРОБНИКИ: О. Гончаров, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Коновалов; Л. Лобанов, академік ПАН України (керівник розробки); Ю. Грецький, докт. техн.. наук.; В. Котик, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2009 № 834

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" за № 32595752/1923 від 12.08.09

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до проведення атестаційних випробовувань

6 Поширення атестації

7 Оформлювання результатів атестаційних випробовувань

8 Чинність свідоцтва про атестацію та посвідчення зварника

Додаток А Технологічна інструкція на виготовлення контрольного зразка

Додаток Б Форма протоколу засідання та приклади запису рішення атестаційної комісії

Додаток В Свідоцтво про атестацію

Додаток Г Посвідчення зварника

Додаток Д Розділи програми підготовки зварників до атестації на право виконання зварювальних робіт на об'єктах залізничного транспорту

Додаток Е Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ НА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ.
ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ.
ЧАСТИНА 2. ЧАВУНИ

Чинний від 2009 - 08 - 01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила, вимоги та умови організації та проведення атестації, критерії оцінки та сфери дії атестації зварників на право виконання зварювальних та наплавлювальних робіт при ремонті литозварних вузлів та чавунних вилитих деталей залізничного рухомого складу, в тому числі спеціального знімного та незнімного, а також виробничого обладнання Інфраструктури підприємств залізничного транспорту.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб, які діють в сфері ремонту основних засобів залізничного рухомого складу.

1.3 Дія цього стандарту поширюється на атестацію зварників, зайнятих у виконуванні ручних та механізованих видів зварювання, паяння - зварювання І наплавлення конструкційних чавунів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2222-93 Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння. Паяння-зварювання металів. Перелік та умовні позначення процесів

ДСТУ 3328-96 (ГОСТ 30430 - 96) Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесу

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97) Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення

ДСТУ 3671-97 (ГОСТ 10543-98) Дріт сталевий наплавний. Технічні умови

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням (ISO 17637:2003, IDT)

СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 Сертифікація та стандартизація на залізничному транспорті. Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина І. Сталі

НПАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия (Виливки з ковкого чавуну. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (Чавун з пластинчастим графітом для виливків. Марки)

ГОСТ 1585-85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки (Чавун антифрикційний для виливків. Марки)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З'єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры (Виливки з чавуну з різноманітною формою графіту. Методи визначення структури)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8429-77 Бура. Технические условия (Бура. Технічні умови)

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия (Флюси зварювальні плавлені. Технічні умови)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди з покриттям металеві для ручного дугового зварювання сталей та наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия (Дріт та прутки з міді та сплавів на мідній основі зварювальні. Технічні умови)

ГОСТ 26101-84 Проволока порошковая наплавочная. Технические условия (Дріт порошковий наплавний. Технічні умови)

ГОСТ 28394-89 Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки (Чавун з вермикулярним графітом для виливків. Марки)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ