ДСТУ ISO 874-2002 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб (ISO 874:1980, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19011 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 874-2002 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб (ISO 874:1980, IDT)
Дата начала действия01.10.2003
Дата принятия12.07.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 12.07.2002 № 433
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа874-2002
РазработчикИнститут овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук (ИОБ УААН)
Принявший органИнститут овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук (ИОБ УААН)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 4913:2008 Фрукты, овощи и продукты переработки. Методы определения содержания минеральных примесей

ДСТУ 4947:2008 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Методы определения содержания микотоксина патулина

ДСТУ 4956:2008 Продукты переработки фруктов и овощей. Метод определения бензойной кислоты

ДСТУ 6009:2008 Редис свежий. Технические условия

ДСТУ 6010:2008 Петрушка молодая свежая. Технические условия

ДСТУ 6084:2009 Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод определения качества измельчения

ДСТУ 6090:2009 Полуфабрикаты концентрированные. Наполнители из фруктов и овощей. Технические условия

ДСТУ 7001:2009 Продукты переработки фруктов и овощей. Метод определения содержания мякоти

ДСТУ 7034:2009 Свекла столовая молодая свежая с листьями. Технические условия

ДСТУ 7336:2013 Капуста белокочанная для длительного хранения. Методы фитопатологического контроля

ДСТУ 7824:2015 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Методы определения содержания общего белка

ДСТУ 7939:2015 Виноград столовый быстрозамороженный. Технические условия

ДСТУ 7966:2015 Капуста савойская свежая. Технические условия

ДСТУ 8046:2015 Топинамбур (земляная груша) свежий. Технические условия

ДСТУ 8298:2015 Плоды и ядра фундука. Технические условия

ДСТУ 8319:2015 Смородина черная свежая. Технические условия

ДСТУ 8325:2015 Вишня свежая. Технические условия

ДСТУ 8594:2015 Кукуруза сахарная свежая (початки). Технические условия

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ ТА ОВОЧІ СВІЖІ
Відбирання проб
(ISO 874:1980, IDТ)

ДСТУ ISO 874-2002

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом овочівництва і баштанництва УААН

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 433 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables — Sampling (Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Гарбуз, канд. с.-г. наук (науковий керівник); К. Яковенко, канд. с.-г. наук; С. Даценко; Л. Мельниченко

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Об'єкт та сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Метод відбирання проб

5 Пакування і поводження з лабораторними пробами

6 Звіт про відбирання проб

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables — Sampling (Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб).

ISO 874 розроблено Технічним комітетом ISO/TK 34 «Сільськогосподарські харчові продукти». Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 71 «Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Стандарт визначає спосіб і метод відбирання проб свіжих фруктів та овочів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ ТА ОВОЧІ СВІЖІ
Відбирання проб

ФРУКТЫ И ОВОЩИ СВЕЖИЕ
Отбор проб

FRESH FRUITS AND VEGETABLES
Sampling

Чинний від 2003-10-01

0 ВСТУП

Правильне відбирання проб — важкий процес, який потребує великої уваги. Не варто особливо зосереджувати увагу на необхідності отримати точно типову пробу фруктів та овочів. Недбайливо або неакуратно відібрана проба може призвести до неправильного та негарантованого фінансового розрахунку.

Рекомендації, дані в цьому стандарті, визнано як добру практику і рішуче рекомендовано наслідувати їх. Визнано, що важко встановлювати незмінні правила, яким потрібно наслідувати в кожному випадку, і іноді необхідно вносити деякі зміни в дані рекомендації.

Указані рекомендації призначені, насамперед, для використання у випадку суперечки між договірними сторонами.

1 ОБ’ЄКТ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає спосіб відбирання проб свіжих фруктів та овочів, які складають предмет міжнародної торгівлі, з метою визначання якості або окремих властивостей товару.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 вантаж (consignment)

Кількість товару, відправленого або одержаного в один прийом і оформленого окремим контрактом або супровідним документом. Він може складатись з однієї або декількох партій.

2.2 партія (lot)

Певна кількість товару, яка передбачено володіє однорідними властивостями (один сорт, однакова ступінь стиглості, однаковий вид паковання і т.ін.), яка взята від вантажу і дозволяє оцінити якість вантажу.

2.3 точкова проба (increment)

Невелика кількість товару, взята з одного місця в партії. Серія точкових проб, приблизно рівного розміру, повинна бути взята з різних місць партії.

2.4 об’єднана проба (bulk sample)

Кількість товару, отриманого з’єднанням і, якщо продукт схожий, змішуванням точкових проб, які взяті з визначеної партії.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com