ДСТУ ISO 5765-2:2005 (IDF 79-2:2002) Молоко сухое, смеси для мороженого сухие и плавленый сыр. Определение содержания лактозы. Часть 2. Ферментный метод с использованием галактозного компонента лактозы (ISO 5765-2:2002, IDF 79-2:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19922 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 5765-2:2005 (IDF 79-2:2002) Молоко сухое, смеси для мороженого сухие и плавленый сыр. Определение содержания лактозы. Часть 2. Ферментный метод с использованием галактозного компонента лактозы (ISO 5765-2:2002, IDF 79-2:2002, IDT)
Дата начала действия01.07.2007
Дата принятия26.12.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 26.12.2005 № 371 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа5765-2:2005
РазработчикМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО СУХЕ
СУМІШІ ДЛЯ МОРОЗИВА СУХІ
ТА ПЛАВЛЕНИЙ СИР
Визначання вмісту лактози
Частина 2. Ферментний метод з використанням
галактозного компонента лактози

(ISO 5765-2:2002, IDT;
IDF 79-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO 5765-2:2005
(IDF 79-2:2002)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Міністерство аграрної політики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Вербицький; Г. Єресько, д-р техн. наук; О. Козаченко; Н. Левитська (науковий керівник); Л. Тесленко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5765-2:2002/IDF 79-2:2002 Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese — Determination of lactose content — Part 2: Enzymatic method utilizing the galactose moiety of the lactose (Молоко сухе, суміші для морозива сухі та плавлений сир. Визначання вмісту лактози. Частина 2. Ферментний метод з використовуванням галактозного складника лактози)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Відбирання проб

7 Випробовування

8 Оброблювання результатів

9 Точність

10 Протокол випробування

Додаток А Правила належної лабораторної практики (НЛП) проведення ферментних аналізувань

Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5765-2:2002/IDF 79-2:2002 Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese — Determination of lactose content — Part 2: Enzymatic method utilizing the galactose moiety of the lactose (Молоко сухе, суміші для морозива сухі та плавлений сир. Визначання вмісту лактози. Частина 2. Ферментний метод з використовуванням галактозного складника лактози).

Відповідальні за цей стандарт в Україні — Технологічний інститут молока та м’яса і ТК 140 «Молоко, м'ясо та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», і одиниці об’єму «мл» і «л» замінено на «см3» і «дм3» (система SI);

— до розділів 2, 4, 5, 6 і «Бібліографії» долучено «Національну примітку» і «Національне пояснення», виділені рамкою;

— у примітці до розділу 9 виявлено помилку в тому, що в тексті «Примітки» позначення стандарту IDF 135 не містить при собі літеру «В» і немає номера посилання в квадратних дужках, а в розділі «Бібліографія» є літера «В» і номер стандарту [4]. Цю помилку враховано в остаточній редакції ДСТУ ISO 5765-2 (IDF 79-2);

— у додатку А пронумеровано формули для зручності користування цим стандартом;

— до стандарту долучено додаток НА щодо чинних в Україні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті.

Міжнародний стандарт ISO 707, на який є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національний ДСТУ ISO 707.

Додаток А — обов’язковий.

Додаток НА — довідковий.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО СУХЕ, СУМІШІ ДЛЯ МОРОЗИВА СУХІ
ТА ПЛАВЛЕНИЙ СИР
Визначання вмісту лактози
Частина 2. Ферментний метод з використанням
галактозного компонента лактози

МОЛОКО СУХОЕ, СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО СУХИЕ
И ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР
Определение содержания лактозы
Часть 2. Ферментный метод с использованием
галактозного компонента лактозы

DRIED MILK, DRIED ICE-MIXES
AND PROCESSED CHEESE
Determination of lactose content
Part 2. Enzymatic method utilizing
the galactose moiety of lactose

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює ферментний метод визначання вмісту лактози в усіх видах сухого молока, сухих сумішей для морозива за наявності інших вуглеводів та відновлювачів, а також плавленого сиру.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано такий термін та визначення позначеного ним поняття:

2.1 вміст лактози (lactose content)

Масова частка речовин, визначена методом, установленим цим стандартом

Національна примітка

В Україні використовують термін «масова частка лактози».

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ