ДСТУ 4112.5-2002 Вина и виноматериалы. Определение восстанавливающих сахаров. Контрольный метод

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19811 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4112.5-2002 Вина и виноматериалы. Определение восстанавливающих сахаров. Контрольный метод
Дата начала действия01.07.2003
Дата принятия01.07.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 01.07.2002 № 387
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4112.5-2002
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Продукция садов , виноградников и винодельческая продукция» (ТК 23)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Продукция садов , виноградников и винодельческая продукция» (ТК 23)


ДСТУ 4396:2005 Виноматериалы виноградные для закладки на выдержку. Общие технические условия

ДСТУ 4645:2006 Виноматериалы коньячные. Общие технические условия

ДСТУ 4701:2006 Соки плодово-ягодные сброженные. Технические условия

ДСТУ 4800:2007 Шампанское Украины. Технические условия. С изменениями и поправкой

ДСТУ 4805:2007 Виноматериалы обработанные. Общие технические условия

ДСТУ 4806:2007 Вина. Общие технические условия. С Изменением № 1 и Поправкой

ДСТУ 4807:2007 Вина игристые. Технические условия

ДСТУ 4836:2007 Сидры. Общие технические условия

ДСТУ 5080:2008 Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные и спиртованные. Технические условия

ДСТУ 6035:2008 Вермуты. Технические условия. С Изменением № 1

ДСТУ 6036:2008 Вина плодово-ягодные. Общие технические условия

ДСТУ 6038:2008 Напитки на основе вина. Общие технические условия. С изменением № 1

ДСТУ 7072:2009 Напитки крепкие из плодовых спиртов. Технические условия

ДСТУ 7075:2009 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Визначання відновлюваних сахарів
Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 липня 2002 р. № 387 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 der Kommission vom 17. September 1990 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden fur den Weinsektor (Постанова Комісії EECB 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору») в частині додатка 5. Reduzierende Zucker (Відновлюваний сахар)

Переклад з німецької (de)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; О. Дернова; Т. Жилякова, канд. біол. наук; В. Загоруйко, д-р техн. наук; В. Косюра (керівник розробки), д-р техн. наук; Н. Кравченко; Ю. Ольховой

ЗМІСТ

Національний вступ

Визначення поняття

Суть методу

Прояснювання

Визначання

Додаток НА Сфера застосування

Додаток НБ Нормативні посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Розроблення національних стандартів, згармонізованих із європейськими та міжнародними нормами і правилами, зокрема, введення єдиних загальновживаних методів аналізування вин, зумовлене прагненням України увійти до Європейського Союзу (ЄС) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) як повноправного торгового партнера. Використовування єдиних погоджених критеріїв і методів оцінювання якості продукції, її безпечності та ідентифікації оригінальності вин, а також одержування точних і порівнювальних даних дає споживачу гарантію якості продукції.

У рамках Міжнародної конвенції про встановлення однаковості методів аналізування та оцінювання вин від 1954 року Міжнародною організацією винограду і вина (МОВВ) було розроблено методи аналізування вин і виноматеріалів. Підкомісія МОВВ з уніфікації методів аналізування та оцінювання вин уніфікує та актуалізує методи. Такі актуалізовані методи діють в країнах-членах МОВВ і в Європейському співтоваристві.

Метод, що його вводить цей стандарт, є переклад методу визначання відновлюваних сахарів, який впроваджено Постановою Комісії ЕЕСВ 2676/90 від 17 вересня 1990 року «Про встановлення загальних методів аналізу для винного сектору» (додаток п’ять) з окремими технічними відхиленнями. що розширюють обсяг стандарту. Оскільки опублікування Постанови в Україні трансформується в стандарти, що потребує відповідних змін щодо оформлення тексту, то до тексту методу долучено національні додатки стосовно сфери застосування стандарту (додаток НА), стосовно цитованих нормативних документів (додаток НБ).

Технічні відхилення і додаткову інформацію вміщено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і чітко виділено в тексті рамкою та заголовком «Національне відхилення».

Згідно з міжнародною системою SI, об’єм вимірюваний у мілілітрах (мл), відповідає об’єму в сантиметрах кубічних (см3); об'єм вимірюваний у літрах (л), відповідає об’єму в дециметрах кубічних (дм3).

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», бібліографічні дані — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА І ВИНОМАТЕРІАЛИ
Визначання відновлюваних сахарів
Контрольний метод

ВИНА И ВИНОМАТЕРИАЛЫ
Определение восстанавливающих сахаров
Контрольный метод

WINE AND WINE MATERIALS
Determination of reducing sugars
Control method

Чинний від 2003-07-01

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

відновлюваний сахар

Сахар, який складається із загального сахару з кето- чи альдегідною групою, що його визначають за допомогою відновлювання лужного розчину мідної солі.

Національне відхилення

Відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137.

2 СУТЬ МЕТОДУ

2.1 Прояснювання

2.1.1 Еталонний метод: оброблюють нейтралізоване дезалкоголізоване вино за допомогою аніонообмінної колони, у якій аніони обмінюються іонами ацетату з подальшим прояснюванням нейтральним ацетатом свинцю.

2.1.2 Загальноприйняті методи: оброблюють вино одним із таких реактивів:

2.1.2.1 Нейтральним ацетатом свинцю.

2.1.2.2 Гексаціанофератом (II) цинку.

2.2 Визначання

2.2.1 Загальновживаний метод: йодометрично визначають надлишок іонів міді, після реакції проясненого вина або сусла з визначеною кількістю сульфату міді.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ