ДСТУ 7458:2013 Продукты белковые растительного происхождения. Жмыхи и шроты. Метод определения содержания жира

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7458:2013 Продукты белковые растительного происхождения. Жмыхи и шроты. Метод определения содержания жира
Дата начала действия01.09.2014
Дата принятия11.12.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 13979.2-94
Утверждающий документПриказ от 11.12.2013 № 1470 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственных нормативных документов как национальных стандартов Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7458:2013
РазработчикТехнический комитет «Масла, жиры и продукты их переработки» (ТК 86)
Принявший органТехнический комитет «Масла, жиры и продукты их переработки» (ТК 86)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности трудa. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тpебования

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия. С изменением

ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

ДСТУ 2209-93 Мука, побочные продукты и отходы. Термины и определения

ДСТУ 4538:2006 Текстурат соевый пищевой. Технические условия

ДСТУ 4595:2006 Белок соевый. Технические условия

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соевый пищевой. Технические условия

ДСТУ 7237:2011 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ ISO 5500:2005 Жмыхи и шроты семян масличных культур. Отбор проб (контрольный метод) (ISO 5500:1986, IDT)

ДСТУ ISO 5502:2005 Жмых и шрот семян масличных культур. Приготовление образцов (ISO 5502:1992, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гири классов точности E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 и M3. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний (OIML R 111-1:2004, IDТ)

НПАОП 15.4-1.06-97. Правила безопасности для масло-жирового производства

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Продукти білкові рослинного походження
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Метод визначання вмісту жиру

ДСТУ 7458:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова; П. Петік, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Радченко; Л. Рубіна; З. Федякіна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1470

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13979.2-94)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки

5 Метод визначання вмісту жиру

5.1 Суть методу

5.2 Відбирання проб

5.3 Засоби вимірювальної техніки, прилади, допоміжні пристрої та матеріали

5.4 Готування до випробовування

5.5 Методика випробовування

5.6 Опрацювання результатів

5.7 Оформлювання результатів

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на метод визначання вмісту жиру в продуктах білкових рослинного походження, макухах, шротах, гірчичному порошку тощо.

У разі користування цим стандартом доцільно перевіряти дію нормативних посилань в офіційному виданні «Каталог нормативних документів», який публікується щорічно на 1 січня поточного року, та згідно з щомісячними інформаційними покажчиками. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано із заміною, треба керуватися заміненим стандартом. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано без заміни, то пункт, у якому подано посилання на нього, застосовують тільки у частині, що не стосується цього посилання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Метод визначання вмісту жиру

ПРОДУКТЫ БЕЛКОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖМЫХИ И ШРОТЫ
Метод определения содержания жира

PROTEIN PRODUCTS VEGETABLE ORIGINE
OILSEED RESIDUES
The method for determination of oil

Чинний від 2014-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на всі види білкових продуктів рослинного походження: ізоляти, концентрати, борошно, а також макухи, шроти, гірчичний порошок тощо, та встановлює метод визначання вмісту жиру.

1.2 Вимоги щодо безпеки під час проведення випробовування викладено в розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 4538:2006 Текстурат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ISO 5500:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Відбирання проб (контрольний метод)

ДСТУ ISO 5502:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Готування зразків

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения содержания влаги и летучих веществ (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Методи визначання вологи та летких речовин)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ