ДСТУ ISO 13690:2003 Зерновые, бобовые и продукты их помола. Отбор проб (ISO 13690:1999, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 13690:2003 Зерновые, бобовые и продукты их помола. Отбор проб (ISO 13690:1999, IDT)
Дата начала действия01.07.2005
Дата принятия28.11.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.11.2003 № 213
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13690:2003
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Зерновые культуры и продукты их переработки» (ТК 170)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Зерновые культуры и продукты их переработки» (ТК 170)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНОВІ, БОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХНЬОГО ПОМЕЛУ
Відбирання проб
(ISO 13690:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 13690:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Зернові культури та продукти переробки» (ТК 41)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Гуменюк, д-р с.-г. наук, В. Бурцев, канд. біол. наук, Г. Головатюк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213 з 2005-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 13690:1999 Cereals, pulses and milled products — Sampling of static batches (Зернові, бобові та продукти їхнього помелу. Відбирання проб)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Апаратура

5 Місце і час відбирання проб

6 Метод відбирання проб

7 Об’єднана проба

8 Середня проба

9 Пакування і маркування проб

10 Відправляння проб

11 Звіт про відбирання проб

12 Техніка безпеки

Додаток А Схема відбирання проб для партій продукції, які перевищують 100 мішків

Додаток В Перелік інструментів для відбирання проб

Додаток С Настанова щодо вибору відповідних інструментів для відбирання проб зернових культур та іншого приладдя, що їх розглянуто у цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 13690:1999 Cereals, pulses and milled products — Sampling of static batches (Зернові, бобові та продукти їхнього помелу. Відбирання проб).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 41 «Зернові культури та продукти переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт застосовують у разі імпортно-експортних операцій, а також у науково-дослідних роботах.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

ISO 13690 розроблено Технічним комітетом ISO/TK 34 «Сільськогосподарські харчові продукти», Підкомітетом SC 4 «Зернові та бобові».

Ця перша редакція ISO 13690 замінює стандарти ISO 950:1979, ISO 951:1979 та ISO 2170:1980.

Додаток А є обов’язкова частина цього стандарту. Додатки В та С лише довідкові.

ВСТУП

Правильне відбирання проб — це процес, який потребує великої уваги і старанності. У цьому разі дуже важлива необхідність отримання показової проби зернових і бобових культур або продуктів їхнього помелу. Точність аналітичного досліджування й інтерпретування результатів не матимуть ніякої цінності, якщо проба не буде точно представляти партію, із якої її відібрано.

Методи, наведені в цьому стандарті, визнано доцільними для практичного використовування,

і додержання їх рекомендують у всіх можливих випадках. У цьому разі визнається складність викладення чітко фіксованих правил, придатних для кожного випадку, а також те, що конкретні умови можуть потребувати незначної модифікації методу, наприклад, якщо необхідно перевірити однорідність поставки, досліджуючи окремі складові частки вибірки.

У деяких галузях існують визнані торгові асоціації, які спеціально обумовлюють методи відбирання проб, що їх треба застосовувати у разі укладання контрактів. Цей стандарт ні в якому випадку не відмінює правил, викладених у таких контрактах.

Дуже бажано, щоб персонал, який відбирає проби, був належним чином підготований.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНОВІ, БОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХНЬОГО ПОМЕЛУ
Відбирання проб

ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ПОМОЛА
Отбор проб

CEREALS, PULSES AND MILLED PRODUCTS
Sampling of static batches

Чинний від 2005-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті описано загальні умови відбирання проб для оцінення якості зернових і бобових культур, а також продуктів помелу зернових і бобових (далі — «зерно») у насипу або у мішках, але не гранульованих.

Цей метод застосовують для ручного або механічного відбирання проб статичного об’єму зерна глибиною до 3 м. Для статичних об’ємів глибиною більше 3 м до максимальної глибини 12 м необхідно використовувати механічні методи відбирання проб. Коли об’єм зерна, глибина якого перевищує 12 м, необхідно відбирати проби у потоці. Цей останній метод відбирання проб застосовують також і до інших глибин об’єму зерна (див. ISO 6644).

Цей стандарт не застосовують до насіннєвого зерна, його також не застосовують для відбирання проб для випробовування на приховану зараженість комахами. Його не застосовують для зерна в потоці.

Цей стандарт не застосовують для деяких особливих вимог відбирання проб (наприклад, у випадку мікробіологічного досліджування, аналізування на мікотоксини і залишкові пестициди). В таких випадках рекомендовано погодження між зацікавленими сторонами.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни і відповідні їм визначення понять.

2.1 партія постачальної продукції (consignment)

Фізична кількість зерна, пропонованого до відправлення, відвантажена або отримана одночасно на основі конкретного контракту або документа про відвантаження; може становити одну або кілька партій.

2.2 партія (lot)

Певна частина партії постачальної продукції, якість якої необхідно оцінити

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ