ДСТУ 2120-93 Хлебопекарное производство. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2120-93 Хлебопекарное производство. Термины и определения
Дата начала действия01.01.1995
Дата принятия06.12.1993
Дата отмены действия 01.08.2022
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ 2120:2021
Утверждающий документПриказ от 06.12.1993 № 180
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2120-93
РазработчикЦентральная производственно-технологическая лаборатория Укрхлебпрома
Принявший органЦентральная производственно-технологическая лаборатория Укрхлебпрома


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 3862-99 Общественное питание. Термины и определения. С изменением № 1

ДСТУ 4582:2006 Система разработки и постановки продукции на производство. Хлеб и хлебобулочные изделия. Основные положения

ДСТУ 4583:2006 Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия

ДСТУ 4584:2006 Изделия хлебобулочные. Палочки хлебные. Общие технические условия

ДСТУ 4585:2006 Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия

ДСТУ 4585:2021 Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия

ДСТУ 4586:2006 Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия

ДСТУ 4587:2006 Изделия булочные. Общие технические условия

ДСТУ 4588:2006 Изделия хлебобулочные для специального диетического потребления. Общие технические условия

ДСТУ 7041:2009 Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия

ДСТУ 7042:2009 Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия

ДСТУ 7044:2009 Изделия хлебобулочные. Правила приемки, методы отбора проб, методы определения органолептических показателей и массы изделий

ДСТУ 7045:2009 Изделия хлебобулочные. Методы определения физико-химических показателей. С изменением и поправкой

ДСТУ 7046:2009 Изделия хлебобулочные. Укладывание, хранение и транспортирование

ДСТУ 7516:2014 Хлеб длительного хранения, консервированный спиртом. Технические условия

ДСТУ 7517:2014 Хлеб из пшеничной муки. Общие технические условия

ДСТУ 7707:2015 Изделия булочные. Традиционный ассортимент. Общие требования

ДСТУ 7708:2015 Сдоба украинская. Традиционный ассортимент. Общие требования

ДСТУ 8708:2017 Сухари панировочные. Общие технические условия

ДСТУ 8709:2017 Изделия хлебобулочные слоеные. Общие технические условия

ДСТУ 8789:2018 Сухари-гренки. Общие технические условия

ДСТУ-П 8536:2015 Изделия хлебобулочные. Органолептическая оценка показателей качества

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
Терміни та визначення

ДСТУ 2120-93

ХЛЕБОПЕКАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Термины и определения

BAKING INDUSTRY
Terms and definitions

Відповідає офіційному тексту

Чинний від 01. 01. 1995

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі хлібопекарського виробництва.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Вживання термінів-синонімів не дозволяється.

Недозволені до вживання терміни-синоніми наведено у стандарті як довідкові з позначкою «Нд".

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті.

Для окремих стандартизованих термінів стандартом передбачено довідкові короткі форми, які дозволяється вживати у випадках, що виключають можливість їх різного тлумачення.

У наведених визначеннях можливі зміни, якщо є потреба вказати на додаткові ознаки. Зміни не повинні порушувати обсяг та зміст понять, визначених стандартом.

Для кожного стандартизованого терміна у стандарті наведено як довідковий його російський (ru) відповідник, а також визначення російською мовою.

У стандарті наведено абеткові покажчики українських та російських термінів.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми - світлим, а недозволені до вживання синоніми - курсивом.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 хлібобулочні вироби

Харчовий продукт, який випікається з борошна, дріжджів, солі, води та додаткової сировини для хлібобулочних виробів

ru

хлебобулочные изделия

Пищевой продукт, выпекаемый из муки, дрожжей, соли, воды и дополнительного сырья для хлебобулочных изделий

2 формові хлібобулочні вироби

Хлібобулочні вироби, що випікаються у формах

ru

формовые хлебобулочные изделия

Хлебобулочные изделия, выпекаемые в формах

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ