ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Руководящие указания по использованию ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19353 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Руководящие указания по использованию ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия12.03.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 12.03.2009 № 107 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативного документа
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа22004:2009
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАСТАНОВА

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Настанова щодо застосування ISO 22000:2005
(ISO/TS 22004:2005, IDT)

ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів, Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (Укрметртестстандарт) і ДП «Кримстандартметрологія»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Голодняк, канд. техн. наук; О. Гуртовий; О. Дорофєєва; В. Зубаченко; Г. Миронюк, канд. хім. наук; М. Мухаровський (науковий керівник); П. Петік, канд. техн. наук; Л. Савченко; В. Сергєєв; В. Чернова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 березня 2009 р. № 107 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 22004:2005 Food safety management systems — Guidance on the application of ISO 22000:2005 (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/TS 22004:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Настанова щодо застосування ISO 22000:2005. Розділ 4. Система управління безпечністю харчових продуктів

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до документів

5 Настанова щодо застосування ISO 22000:2005. Розділ 5. Відповідальність керівництва

5.1 Зобов’язання керівництва

5.2 Політика щодо безпечності харчових продуктів

5.3 Планування системи управління безпечністю харчових продуктів

5.4 Відповідальність та повноваження

5.5 Керівник групи безпечності харчових продуктів

5.6 Інформування

5.7 Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них

5.8 Аналізування з боку керівництва

6 Настанова щодо застосування ISO 22000:2005. Розділ 6. Керування ресурсами

6.1 Забезпечення ресурсами

6.2 Людські ресурси

6.3 Інфраструктура

6.4 Робоче середовище

7 Настанова щодо застосування ISO 22000:2005. Розділ 7. Планування та випуск безпечної продукції

7.1 Загальні положення

7.2 Програми-передумови

7.3 Попередні кроки, щоб уможливити аналіз небезпечних чинників

7.4 Аналіз небезпечних чинників

7.5 Установлення операційних програм-передумов

7.6 Установлення плану НАССР

7.7 Оновлення попередньої інформації та документів, які визначають ПП і план НАССР

7.8 Планування перевіряння

7.9 Система простежуваності

7.10 Керування невідповідністю

8 Настанова щодо застосування ISO 22000:2005. Розділ 8. Підтвердження, перевіряння та поліпшування системи управління безпечністю харчових продуктів

8.1 Загальні положення

8.2 Підтвердження комбінацій заходів керування

8.3 Керування моніторингом і вимірюванням

8.4 Перевіряння системи управління безпечністю харчових продуктів

8.5 Поліпшування

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/TS 22004:2005 Food safety management systems — Guidance on the application of ISO 22000:2005 (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005).

Технічні комітети, відповідальні за цей стандарт в Україні, — ТК 86 «Рослинні олії, жири і продукти їх переробки», ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Стандарт має вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ці технічні умови» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 22004;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» подано «Національні пояснення», виділені рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 22000:2005, який впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT).

ВСТУП ДО ISO/TS 22004:2005

0.1 Загальні положення

Прийняття системи управління безпечністю харчових продуктів організацією, залученою до харчового ланцюга, є корисним інструментом забезпечення відповідності вимогам, установленим законом, законодавчим актом, нормативно-правовим актом і/або замовниками.

На проектування та запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів організації впливають різноманітні чинники, зокрема небезпечні чинники харчових продуктів, продукти, що їх постачає організація, процеси, що застосовують, розмір і структура організації. Цей стандарт містить настанову щодо застосування ISO 22000, який базується на принципах НАССР (Аналіз Небезпечних Чинників та Критичних Точок Керування), як їх описано Комісією Codex Alimentarius (Кодекс Аліментаріус) [4], та його призначено для застосування разом із відповідними стандартами, опублікованими цією організацією.

0.2 Харчовий ланцюг та процесний підхід

ISO 22000 сприяє прийняттю підходу харчового ланцюга під час розроблення, застосування та поліпшування результативності, а також ефективності системи управління безпечністю харчових продуктів. У цьому відношенні ISO 22000 вимагає, щоб організація, розробляючи та запроваджуючи систему управління безпечністю харчових продуктів, враховувала впливи харчового ланцюга до та після операцій, які вона виконує.

Для результативного та ефективного функціювання організація повинна визначити численні взаємопов’язані види діяльності та керувати ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна керувати, щоб перетворювати входи на виходи, можна вважати процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного.

Застосування системи процесів у межах організації разом із визначенням їхньої взаємодії та керування цими процесами можна назвати «процесним підходом».

Перевагою процесного підходу є забезпечуване ним неперервне керування зв'язками між окремими процесами в межах системи процесів, а також їхнім сполученням і взаємодією.

Під час використання в межах системи управління безпечністю харчових продуктів такий підхід підкреслює важливість:

а) розуміння та дотримання вимог;

b) необхідності розглядати процеси в аспектах безпечності харчових продуктів і простежуваності;

с) отримання результатів дієвості та ефективності процесів;

d) постійного поліпшування процесів на основі об’єктивного вимірювання.

Зацікавлені сторони відіграють важливу роль у визначенні вимог як входів. Проведення моніторингу задоволеності зацікавлених сторін вимагає оцінювання інформації, пов’язаної зі сприйняттям ними того, чи виконала організація їхні вимоги, чи ні.

Зображена на рисунку 1 модель системи управління безпечністю харчових продуктів на основі процесу ілюструє зв’язки між процесами, описані у розділах 4—8 ISO 22000:2005. Зображена на рисунку 1 модель не деталізує процеси.

0.3 Зв’язок з ISO 9001

ISO 22000 призначено працювати в гармонії з ISO 9001 та його допоміжними стандартами. ISO 9001 має вимоги до системи управління якістю, які організації можуть використовувати для внутрішнього застосування, для сертифікації чи в договірних цілях. Він зосереджений на результативності системи управління якістю стосовно виконання вимог замовників. ISO 22000 містить основні елементи системи управління безпечністю харчових продуктів у тих самих цілях.

0.4 Сумісність з іншими системами управління

Цей стандарт не містить настанов, специфічних для інших систем управління, зокрема таких, що стосуються екологічного управління, управління професійним здоров’ям і безпечністю, управління фінансами або управління ризиками. Проте ISO 22000 дає організації змогу узгодити або інтегрувати свою систему управління безпечністю харчових продуктів з іншими пов’язаними системами управління. Це дає змогу організації адаптувати свою(-ї) наявну(-і) систему(-и) управління для того, щоб установити систему управління безпечністю харчових продуктів, яка відповідає вимогам ISO 22000.

НАСТАНОВА

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Настанова щодо застосування ISO 22000:2005

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Руководящие указания по использованию ISO 22000:2005

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Guidance on the application of ISO 22000:2005

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить загальну настанову, яку можна використовувати під час застосування ISO 22000.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, на які зроблені посилання, обов’язкові для застосування цього документа. У разі датованих посилань застосовують тільки цитоване видання. У разі недатованих посилань застосовують найостанніше видання документа, на який зроблено посилання (охоплюючи будь-які зміни).

ISO 22000:2005 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 22000:2005 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com